لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبات روشنايي معابر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف:

۱-تأمين شدت روشنايي متوسط جهت رويت اجسام، اشياء متحرک(وسائط نقليه) و عابرين

۲-تأمين يکنواختی روشنايي در حد مورد نياز

۳-جلوگيری از چشم زدگی بويژه برای رانندگان وسائط نقليه

اسلاید ۲ :

 با توجه به اينکه در روشنايي معابر تنها نور مستقيم داريم، لذا نور چراغها در يک اسپان درون استوانه ای به قطر ۲H توزيع می شود و بنابراين نسبت سطح معبر به سطح جانبی استوانه تعيين کننده ضريب بهره سيستم می باشد و چون طول استوانه و معبر برابر است، لذا نسبت عرض معبر به محيط دايره به قطر  ۲H تعيين کننده ضريب بهره است که سازندگان چراغها نسبت شار مفيد به شار هر چراغ را اندازه گيری و به صورت يک نمودار و در سيستم نسبی برای هر عرض B به نسبت ارتفاع نصب H  ارائه می کنند تا نياز به تبديل برای شرايط گوناگون نباشد:

اسلاید ۳ :

 • در روشنايي معابر منحنی های پخش نور دارای شرايط زير هستند:
 • ۱- همه چراغها دارای منحنی های پخش نور مستقيم هستند.
 • ۲- منحنی های پخش نور نامتقارن هستند.
 • ۳- در روشنايي معابر دو جهت داريم:
 • ۳- ۱- طرف خيابان که از محور چراغ به سمت خيابان را طرف خيابان می ناميم.
 • ۳-۲- طرف پياده رو که از محور چراغ به سمت پشت چراغ را طرف پياده رو می ناميم.
 • لذا دو دسته منحنی های قائم و افقی داريم.

اسلاید ۴ :

 • شروط تامين يکنواختی
 • برای کنترل يکنواختی بايد ميزان شدت روشناييE در نقاط مختلف p ازسطح A محاسبه شود که با تقسيم بندی سطح خيابان به n قسمت، از رابطه زير بدست آورده می شود:

  شدت روشنايي حداقل: Emin

  شدت روشنايي حداکثر: Emax

  شدت روشنايي متوسط اوليه : Eav=Em/LLF

  شروط يکنواختی : مطابق استاندارد در جدول زير ارائه شده است:

اسلاید ۵ :

مراحل محاسبات روشنايي معابر

 • ۱- تعيين شدت روشنايي
 • ۲-نوع طرح نصب چراغ
 • ۳-ارتفاع پايه و نوع چراغ
 • ۴-محاسبه فاصله چراغها
 • ۵-کنترل يکنواختی در دو محور جراغها و مابين آنها