لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه ها با رویکردی بر خطوط انتقال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی پروژه ها با رویکردی بر خطوط انتقال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مديريت و کنترل پروژه

توجه به دو عنصر ”برنامه ريزي” و“ کنترل“ در مديريت علمي به عنوان ارکان اساسي وظايف مديريت شناخته ميشود. توجه به اين دو عامل باعث صرفه جويي در زمان و هزينه انجام پروژه ها خواهد شد.

عناصر پنج گانه مديريت پروژه عباتند از:

برنامه ريزي، سازماندهي، مديريت منابع انساني،راهبري، کنترل

سازمانهاي صنعتي،شرکت هاي پيمانکاري، مهندسين مشاور و ساير سازمانهايي که به نحوي در امور طراحي، نظارت و يا اجراي طرح هاي صنعتي، عمراني  يا پژوهشي سر وکار دارند، مسلماً ميبايست به اين دانش مسلح باشند.

اسلاید ۲ :

تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه

    تعريف برنامه‌ريزي:

¨فرآيند برنامه‌ريزي ، تعيين توالي و توازي فعاليتهاي لازم براي اجراي يك پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نياز براي اجراي هر فعاليت و كيفيت تعيين شده براي آن فعاليت است .
تعريف كنترل پروژه:

¨كنترل پروژه فرايندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل اقتصادي موجه بين سه عامل هزينه ، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه ، كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد . در واقع كنترل ، اجراي دقيق و كامل برنامه تدوين‌شده براي پروژه است ، بگونه‌اي كه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخيص علل و طرح اقتصادي‌ترين فعاليتها ، پروژه را به نزديك‌ترين حالت ممكن در مسير اوليه و اصلي خود بازگرداند .

اسلاید ۳ :

تفاوت برنامه ريزي پروژه و کنترل پروژه

¨برنامه ريزي، بر روي تعيين اهداف و جهت ها متمرکز است و کنترل، کارها را به سمت آن هدف و جهت ها هدايت ميکند.

¨برنامه ريزي، منابع را به فعاليتها تخصيص ميدهد و کنترل، براي استفاده مؤثر و مناسب از منابع کوشش ميکند.

¨برنامه ريزي، عواملي مثل نوع فعاليت، حجم و اندازه فعاليت، مدت زمان اجرا، منابع مصرفي و… را براي فعاليتها پيش بيني ميکند و کنترل پروژه در عمل آنها را تدقيق ميکند.

¨برنامه ريزي، انگيزه لازم را به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده در کارکنان ايجاد ميکند و کنترل، در صورت نيل به اهداف، براي تشويق آنها مورد استفاده قرار ميگيرد.

اسلاید ۴ :

¨تفاوت مانیتورینگ وکنترلینگ

¨آنچه امروزه ما بنام كنترل پروژه مي ناميم در واقع همان مانيتورينگ پروژه مي باشد. مانيتورينگ بمعناي مشاهده تفاوت ميان آنچه برنامه ريزي شدهBase line plan ) & Plans ( و آنچه در عمل (Actual) حاصل شده مي باشد. پر واضح است كه انواع گزارشات پروژه اي درحقيقت خروجي هاي بخش مانيتورينگ مي باشند ونه كنترل پروژه.

¨آنچه كنترلینگ ناميده مي شود در واقع نتايج (Action Plan) حاصل از آناليز خروجي هاي بخش مانيتورينگ پروژه جهت رفع تاخيرات و ساير مشكلات بوجود آمده در حين اجرا مي باشد.

اسلاید ۵ :

تفاوت پروژه و طرح و برنامه

در زبانهاي گوناگون و حتي در سازمانهاي مختلف هر كشور در مورد واژههاي برنامه ، طرح يا پروژه ، اختلافات لغوي ، معنايي و قانوني وجود دارد ؛ از اين رو چهارچوب آنان روشن و آشكار نيست و گاه به جاي يكديگر نيز استفاده ميشوند .

¨آرمانها و اهداف تعيينشده حكومت در سطح برنامهريزي بلندمدت يا استراتژيك ، برنامه  (Plan)ناميده ميشود كه اين برنامهها داراي اهداف كيفي ميباشند . مانند برنامه توسعه صنايع  گاز یا پتروشیمی  ، برنامه توسعه شبكه راههاي كشوري ؛ دستيابي به اين اهداف و آرمانها در يك فاصله زماني بلندمدت كه معمولا بين ده تا بيستوپنج سال است ، امكانپذير ميباشد .

¨پس از اينكه برنامهها در سطح برنامهريزي بلندمدت مشخص گرديدند ، هر برنامه در سطح برنامهريزي ميانمدت يا تاكتيكي توسط مديريت طراز اول يا سيستم اجرايي كشور به مجموعهاي از طرحها (Program) يا برنامههاي اجرايي تفكيك ميشود كه شامل مجموعهاي از تصميمات مقطعي يا اجرايي هستند كه ظرف پنج تا ده سال آينده بايد اجرا و به نتايج موردنظر برسند .

¨هر طرح در سطح برنامهريزي كوتاهمدت يا اجرايي توسط واحدهاي ستادي يا سطوح مديريت مياني نظام اجرايي كشور به مجموعه كارها و عملياتي كه آن را پروژه (Project) مينامند ، تبديل و تقسيم ميشود .

¨

اسلاید ۶ :

مدیریت پورتفولیو:

مجموعه ای از پروژه ها یا طرحها که برای کمک  به مدیریت موثر آن کار با یکدیگر گروهبندی شده اند تا اهداف استراتژیک تجاری را دنبال کنند.

مثل منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی که پورتفولیویی از پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی و فرودگاه و..

¨

اسلاید ۷ :

 تعريف پروژه

¨مجموعه تلاش هاي موقتي براي تحقق يک تعهد در ايجاد يک محصول يا ارائه خدمات مشخص ميباشد.

¨ مجموعه اي از فعاليتها براي دستيابي به منظور خاص يا هدف خاص انجام ميگيرد.

¨مجموعه اقدامات و عمليات خاص که داراي روابط منطقي با يکديگر است بوده و براي نيل به هدف يا اهداف معيني انجام ميشود.

اسلاید ۸ :

ويژگي هاي پروژه

¨موقتي بودن

¨داراي هدف يا اهداف تعيين شده مي باشد.

¨همواره محدوديتهايي به پروژه اعمال مي شوند.

¨داراي چرخه حيات مي باشد.

¨هر پروژه پديده اي يکتا است.

¨همواره با عدم قطعيت همراه است.

اسلاید ۹ :

انواع پروژه

۱- پروژه اجرايي:

  همانند احداث پالايشگاه، خطوط لوله گاز و نفت، احداث سد ، احداث ساختمان و …

۲- پروژه مطالعاتي و تحقيقاتي:

همانند مطالعه توجيه اقتصادي يک پروژه، مطالعات اجتماعي و فردي يک منطقه يا شهر و …

۳- پروژه خدماتي :

همانند زيبا سازي شهر، بهبود ترافيک ، دفع زباله و …

¨

اسلاید ۱۰ :

اهم دلايل تاخير و شكست پروژه‌ها :

۱- كمبود اعتبارات مالي

۲- مشكلات و تزاحم هاي قانوني

۳- استراتژي ناصحيح اجراي پروژه

۴- فقدان پيمانكاران و نيروهاي كارآمد و متخصص

۵- فقدان سيستم مديريت صحيح علمي