لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مخابرات سیار(GSM) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مخابرات سیار(GSM) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف تحقیق

lمبانی GSM وارتباطات بی سیم

lاهمیت GSM

lدستگاه های بی سیم وسیستم WAP

lاستفاده های خانگی ازGSM

lامنیت درGSM وبررسی SLL

lچگونگی سفارش الکترونیکی در GSM

lمعایب GSM وتلاش برای کاهش عیوب آن

lکاربردهای آینده GSM

lSSL مدعی امنیت در WAP

اسلاید ۲ :

مباني GSM وارتباطات بي سيم  :

Gsm مخخف کلمه  Global system for mobile communication  وبرای سیستم ارتباطات سیار کاربرد دارد.براي ورود به بحثهاي بيشتربرروي شبكه بي سيم وارايه اين پروژه ترجيح مـي دهم مفاهيمي را درابتدا توضيح دهم شايد بتوان ازاين طريق به فهم مـشتركي در مورد اين شبكه ها  با خواننده گرامي برسم

اسلاید ۳ :

اهميت  (GSM) :

بدون شك در۱۰ سال گذشته دو نوع فن آوري بيــش ازموارد ديگردرزندگي ما دخيل بوده اند.كه عبارتند از اينترنت و دستگاههاي اتصال بدون ســيم (موبايل يا همراه). با وجود افت و خيزهاي تجارت مبتني براينترنت ، اينترنت ( و به خصوص وب ) ، دائـما زندگي ما را دستخوش تغييراتي نموده اند. فنآوري مزبورروي روش برقراري ارتباط ،خريد ، كار و بازي ما اثر مي گذارد. جالب تراینكه بسياري از ما حتي از فكر جدا شدن تلفن همراه يا ساير دستـاوردهاي ديجيــتالي شخصي مبتني براتصلات بدون سيم نظير pda ها به هر دليل ، بر خود مي لـرزيم .با توجـه به  اهميت حضور آنها در زندگي ما ، طبيعي به نظرمي رسد كه اين دو فن آوري در حال حاضردر وضعيت همگرا قرار دارند ، اين امر در حاليست كه دستگاههاي همراه تبديل به با زوهاي بي سـيم شده اند كه همانند اينترنت سيمي خدمات اطلاعات مورد نياز را به گونه اي در اختيار ما قرار مي دهندكه به آن عادت كرده ايم .با توجه به اينكه دستگاه هاي اطلاعاتي همراه ، به یک نياز و نه يك پديده نوظهور در تجارت و فضاي اجتماعي امروز تبديل شده اند، توسعه گران ، در چالش استفاده از اين سخت افزارهـا و زير بناي ماورايي آن ، تامين تقاضاي روز افزون پيشبرد داده ها و برنامه هاي كاربردي از طريـق دستگاه هاي همراه،با مشكل مواجه شده اند.

اسلاید ۴ :

سير تكاملي پيشرفت،چگونه به اين جارسيديم ؟

دراين جا يك ثبــت لحظه اي خلاصه شده ازروندهاي اخير در فن آوري اطلاع رساني را ملاحظه مي نماييم.

قبل از دهه ۱۹۸۰ واواخر دهه ۱۹۸۰

اوايل دهه  ۱۹۹۰ عصر مشتري/خادم

اواخر دهه ۱۹۹۰,تراكنشهاي چند رديفي (Multitier) و مبتني بر اينترنت

اوايل دهه  ۲۰۰۰

اسلاید ۵ :

دستگاه هاي بي سيم همراه:

اگر بخواهيم حتي در زماني كه پشت ميز كار خـود نيستيم ، ارتباط ما همچنان بــرقرار باشد، هيچ كمبودي از نظر انتخاب سيستم بين تلفن هاي همراه ،دستياران ديجيتالي شخصـي (PDA)  و فراخوان (Pager) هاي هوشمند وجود ندارد. ولي برخي افراد به هنگام انتخاب هر سـه مورد و قرار دادن آن روي كمبربند خود دچار مشكل مي شوند. هرروز شاهد همگرايي هر چه بيشتر سيستمهاي مزبور درون دستگاههاي منفرد و چند كاره هستيم  مــثلا مواردي ازقبيل ماجـول تلفن همــراه Stringer Windows با قدرت CE وازاین قبیل محصولات مایکروسافت.

اسلاید ۶ :

سيستم WAP چيست ؟

l

lWAP مخفف سه كلمة Wireless Application Protocol است و « پروتكل كاربردي بي سيم » ترجمه مي شود. WAP-Protocol به تكنولـوژي هاي ديگري كه امــروزه در زمينة اينترنت از آن استفاده مي شـود، شباهت زيادي دارد. تفاوت عمده آن اين اســت كه WAP بـــراي پهناي باند كوتاه و دستگاههايي كه توانايي صفحة نمايشگر آنها مـحدود است، طراحي و ساخته شده است. گوشيهاي موبايل به خاطر نوع ساختشان، قادر نـيستند صفحات معمولي وب را نمايش دهند، زيرا صفحه نـمايشگر آنها براي كار با اطلاعات HTML بسيـار كوچك اســت. به همين دليل زبان برنامه نويسي WML كه مخفـــف Wireless Markup Language است، به وجــود آمد كه با آن محتويات صفحات وب مي تواننــد برروي نمايشگرهاي كوچك مانند گوشي موبايل نشان داده شوند. در اين سيستم، صفحات بر مبـناي زبان WML به تصوير در مي آيند.WML يك زبان توصـيفي خلاصه شـده و فشرده اســت كه از روي HTML نسخه برداري شده و از همين روست كـه فراگيري آن نسبتاً آسان است. با ايــن حال، صفحات HTML امروزي نمي توانند توسط WAP نمايش داده شوند.زيرا WML به طور اخــص براي نمايشگرهاي كوچك طراحي شده واز اين رو، صفحات WML فقط توسط نمايشگر مناسب اين زبان شناخته مي شوند.

اسلاید ۷ :

بنيان WAP چيست ؟

بنيان WAP (WAP-Forum) انجمن صنعت ارتباطات با بيش از ۲۰۰ عضو( سامسونگ ، نوكيا، اريـكسون، موتورولا و … ) است كه به منظورايجاد يك استاندارد واحد بـراي اطلاعات بي سيم وســرويس هاي راه دوربرروي تلفن هاي موبايل و سايرگيرنده هاي بي سيم تشكيل شده است. هدف اولــيه WAP-Forum ،گردآوري شركتها از تمام شاخه ها وبخشهاي استفاده كننده ازصنعت بي سيم به منظورتضمين وحمايت ازرشد بازار بـي سيم است. بيش از ۹۵درصد بازارفرستنده هاي موبايل كه خود بيش از۱۰۰ميلـيون مشترك را در برمي گيرد، توسط اعضاي بنيان WAP معرفي مي شود. فهرست اين اعضا از طريق سـايت www.wapforum.org قابل مشاهده است. WAP ، انتــقال سريع و آسان اطلاعات مهم و خدمات به كاربران را از طريـق گوشيهاي موبايل، پيجرهــا و … فراهم مي كند. امروزه، از طريق WAP ، مي توان ازاغلب  كاربردهايي كه در اينترنت وجود دارد، استفاده كرد. ماشينهاي جستجوگر، اطلاعــات برنامه حركت قطارها و بورسها از اين دست مي باشند. در آينده با سيستم WAP تقريباً ازهمه جا مي توان به آساني ازاينترنت استفاده كرد.

l

اسلاید ۸ :

چگونه مي توان از سيستم WAP استفاده كرد؟

بــراي اين كار دستگاهي مـورد نياز است كه قابليت كار با سيستم WAP را داشته باشد و بتوان با آن صفحات WAP را فراخـواني كرد. اين دستگاهها شامل تلفن هاي موبايل، دستگاههاي مناسب با وينــدوز است. مهم اين است كه دستگاه مربوطه از طريق يك نمايشگر WAP ( كه شبيه به نمايــشگر اينترنت است ) قابل دسترس باشد. در حال حاضر تلفن هاي موبايل مجهز به سيستم WAP ، خود مجهز به اين نمايشگرهـاي كوچك ( Micro Browser ) هستند، درحالي كه بـراي PDA هـا اغلب بايــد اين Micro Browser مناسب را از اينترنت download كرد.يك نمايشگر اينترنت، با وجود خويشاوندي بين HTML و WML نمي تواند به منظور فراخواني صفحات WAP مـورد استفاده قرار بگيرد. بــراي اينكه به توان خدمات WAP را فراخواني كرد، يك اتصال اطلاعـات به WAP-Gateway ايــجاد مي شود. نصب اين اتصال شبيه به نصب ISP(Internet Service provider ) است. پس از نصب اتصال، درست مانند اينترنت، مي توان روي منوها كليك كرد و صفحه را بالا و پايين برد. قابـليت ارسال عكس و گرافيك نيز دراين سيستم وجود دارد، هرچند كه قابليت نمايش، به نوع گوشي بستگي دارد. شما مي توانيد با WAP ، درســت همانند قرار گيري دراينترنت، بر روي نمايشگر موبايل خود، اطلاعات مختلفي را ببينيد و به صورت فعال كار كنيد. آيا مي توان بدون موبايل مجهز به سيستم WAP ، صفحات WML را مشاهده كرد?پاسخ به اين سوال مثبت است .براي اين كار مي توانيد از سايت www.wap.mag.de ، صفحاتي را كه كار با يك موبايل را شبيه سازي مي كند، download كنيد. بـا نمايشگرهاي صفحات وب امروزي مانند Internet Explorer يا Netscape ، صفحات WAP قابل مشاهده نيستند.

اسلاید ۹ :

استفاده هاي خانگي از GSM :

شركت مايكروسـافت در نظر دارد كه در بازار GSMدر منازل شخصي  وارد شــود. در اين شبكه، تلـويزيون، دستگاههاي صوتي و حتي وسايل آشپزخانه با اينترنت در ارتباط خواهند بود. با كــمك اين شركت، مشتريان از اين پس مي توانند كامپيوترهاي خود را در خانه و به همـراه اينترنت به صورت شبكه در بياورند. شركتهايي مانند اَپل و HP سالهاست كه محصولات مشابهي در اختـيار استفاده كنندگان قرارمي دهند. هزينة شبكه هاي راديويي درسالهاي اخــير به صورت چشمگيري كاهش يافته اسـت و طبق گفته مدير توليد شبكة مايكروسافت، با وجود تلاش براي استفاده آسانتر از اين محصولات، در حال حاضر استفاده از محصولات شبكه اي، هنوز بسيار مشكل است. به همين دليل، شركت مايـكروسافت روي مخابرات  سیارمحلي كار مي كند. طبق استاندارد ۸۰۲٫۱۱b كه در سپتامبر ۱۹۹۹ تاييد شده است، دراين شبكه هاي بي سيم، ۱ مگا بيت اطلاعات در ثانيه در فاصلة ۹۰۰متري انتقال داده مي شود. اين شركت به خاطر افزايش افراد استفاده كننده قصد دارد كه استفاده ازمحصولات شبكه اي را آسان كند و ميزان تقاضاي كامپيوترهاي خانگي را بالا ببرد. همچنين برنامه هاي جــذاب مايكروسافت، حمايت كننده اين موضوع هستند كه وسايلي مانند تلويزيون، دستگاههاي صوتي و حتي دستگاههاي آشپزخانه با اينترنت در ارتباط باشند.

اسلاید ۱۰ :

امنيت در GSM :

در جهان امـروز يك ميلياردابزارارتباطي بدون سيم وجود دارد واين ميزان مـدام هم روبه افزايش است. اكثراين ابزارها را موبايل ها و PDAs ها تشكيل مي دهند.اما جالب است بدانيد كه همه اين ابزارها در معرض ريسك هاي گوناگون مربوط به داده ها (data security) قراردارند.هكرها كه معرف حضورهمه هستند !!؟ به عــنوان نمونه يكي ازابزارهاي هكرهاي پيـچيده استفاده ازابزارهاي موسوم به sniffer است كه با آنها “جـــريان هاي داده هــاي بدون سيم” (wireless data flows) را استراق سمع مي كنند.همه ايـن عوامل دست  به دست هم داده اند كـه مهمترين دقدقه كارشناسان فن آوري هاي شبكه هاي بی سيم را معطوف به امنيـت كند، درادامه براي روشن شدن مطلب ضرورت پروتكلـهاي امنيتي كه درمخابرات  سیار مـورد استفاده قرار مي گيرد آورده مي شود. تقـــريبا ترديدي نــيست كه هر مؤسسه اي كه نتواند برنامه ريزي خاصي براي استفاده اينترنـت و WWW براي خــودش داشته باشد در نهايت ازبين مي رود. به هر حال، در محتواي هــمين مقالات، به طور واضح نسبت به خطرات امنيت اطلاعات و آنچه كه بايد انجـام شود، هشدار داده مي شود.واضح اسـت اين مساله در مورد مخابرات سیارازاهميت بيشتري برخوردار است، داده هاي مختلفي براي يـك مؤسسه وجود دارد تا بتواند خـود را بر روي اينترنت عرضه كند. اما به طور كلي، الگوي قابل قبـولي در اين مورد وجود دارد.

l