لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مخاطرات ناشی از كار با پسماندها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مخاطرات ناشی از كار با پسماندها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

. مواجهه شیمیایی

مخاطرات بیولوژیکی

عوامل فیزیکی ( استرس گرمایی، کاهش دما و صدا)

کاهش اکسیژن

مخاطرات الکتریکی

تشعشات یونیزان و غیر یونیزان

آتش و انفجار

 

 

 

 

اسلاید ۲ :

مواجهه شیمیایی متنوع و بستگی به نوع پسماند دارد و به شکلهای جامد مایع و گازمی باشد.

در مواجهه شیمیایی آلاینده ها از طریق تنفسی خوراکی پوست و تزریق وارد بدن کارکنان می شوند

مواجهه شیمیایی به دو صورت حاد و مزمن می باشد.

مواجهه حاد: تماس با غلظت و آلودگی در حد بالا ولی کوتاه مدت

مواجهه مزمن: تماس طولانی مدت با غلظت پایین

تاثیر مواد شیمیایی متفاوت بوده و بستگی به نوع ماده، غلظت، نحوه ورود و همچنین فاکتورهای فردی چون سن، جنس، تغذیه، اعتیاد به سیگار، مصرف الکل و غیره دارد.

اسلاید ۳ :

žپسماندهاي شيميائي هستند كه به دليل مقدار، غلظت، ويژگيهاي فيزيكي يا شيميائي قادرند:

žالف- باعث ايجاد يا سهيم )قابل توجه( در افزايش مرگ و مير يا بيماريهاي شديد غير قابل درمان يا

žبيماريهاي برگشت پذير ناتوان كننده در انسانها شوند يا

žب- اگر بطور مناسب ذخيره، حمل، تصفيه، امحاء يا هر اقدام مديريتي ديگر نشوند، مخاطره بالقوه يا

žاساسي براي سلامت انسان يا محيط زيست ايجاد كنند.

اسلاید ۴ :

žپسماندهاي شيميائي خطرناك بطور كل در دو زير گروه پسماندهاي فهرست شده ۱ و پسماندهاي

žداراي ويژگيهاي خطرناك ۰ طبقه بندي مي شوند. در برخي از مراجع دو زير گروه ديگر شامل

žپسماندهاي جهاني ۳ و پسماندهاي مخلوط ۴ نيز به زير گروه قبلي افزوده شده اند. پسماندهاي جهاني،پسماندهائي هستند كه توسط منابع مختلف )نه فقط صنعتي( و توسط بسياري از كشورها توليد مي شوند. پسماندهاي مخلوط نيز پسماندهائي هستند كه مركب از مخلوطي از مواد راديواكتيو و حداقل يكي از پسماندهاي شيميائي خطرناك مي باشند.

اسلاید ۵ :

žپسماندهاي فهرست شده شامل طيف گسترده اي از پسماندهاي شيميائي خطرناك توليدي از

žفرآيندهاي صنعتي، بخشهاي معيني از صنايع يا پسماندهاي با فرمولاسيونهاي شيميائي مشخص مي باشند.

žEPA پسماندهاي فهرست شده را در ۴ گروه طبقه بندي نموده است

اسلاید ۶ :

žالف- پسماندهاي حلال هاي مصرف شده )

žتا F ب- پسماندهاي حاصل از عمليات آبكاري يا ساير عملياتهاي پرداختكاري )تكميلي( فلزات ) ۰۶

ž)F و ۰۱۹ F012

žج- پسماندهاي داراي دي اكسين ) ۰۲۰

ž)F و ۰۲۵ F د- پسماندهاي حاصل از فرآوري هيدروكربنهاي آليفاتيك كلردار خاص ) ۰۲۴

ž)F و ۰۳۵ F034 ،Fه – پسماندهاي حاصل از

žفرآيندهاي محافظتي چوب ) ۰۳۲

ž)F و ۰۳۸ F و- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب پالايشگاه نفت ) ۰۳۷

ž)F ز- شيرآبه حاصل از منابع مختلف ) ۰۳۹

اسلاید ۷ :

žالف- محافظت چوب

žب- توليد رنگدانه هاي غيرآلي

žج- توليد مواد شيميائي آلي

žد- توليد مواد شيميائي غيرآلي

žه – توليد آفت كشها

žو- توليد مواد منفجره

žز- پالايشگاه نفت

žح- توليد آهن و فولاد

žط- توليد آلومينيم اوليه )خام(

žي- توليد سرب ثانويه

žك- داروسازيهاي دامپزشكي

žل- فرمولاسيون جوهر

žم- كك سازي

اسلاید ۸ :

žچنانچه پسماندي جزء هيچ يك از گروههاي پسماند خطرناك نبوده و فاقد هيچ يك از ويژگيهاي

ž۲۱۱ باشد، مي توان mg/kg خوراكي بيشتر از LD تعريف شده پسماند خطرناك را باشد و داراي ۵۰

žآن را بي خطر در نظر گرفت. عمده پسماندهاي شيميائي بي خطر شامل غبار سيمان، گاز طبيعي و روغن هاي خام، مواد معدني، سوخت هاي فسيلي و برخي از مواد شيميائي مي باشند.

اسلاید ۹ :

مواجهه بیولوژیکی بطور معمول در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اتفاق می‌افتد که باعث بیماری‌ها و عفونت‌های فردی می شود عوامل بیولوژیک با جریان آب و باد در محیط پخش می گردند. منبع دیگر مواجهه بیولوژیکی حیوانات، حشرات و گیاهان سمی است.

اسلاید ۱۰ :

žTo minimize the potential for the spread of disease from a medical setting to the general public; and

žTo reduce the overall amount of infectious medical waste produced .

žhelps to protect the environment, and reduces medical facilities’ treatment expenditures