لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدلسازي درد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف درد

درد:   احساس ناخوشايند در منطقة خاصي از بدن

  هشدار بدن در برابر اختلال

گيرندةدرد nociceptor (دريافت كنندة آسيب)

محركهاي دريافتي بدن

۱٫حرارتي

۲٫مكانيكي

۳٫دردزا

۴٫الكترومغناطيسي

۵٫شيميايي

اسلاید ۲ :

انواع درد

سريع

حس ۰٫۱ ثانيه بعد از تحريك

درد سريع، تيز، گزشي، حاد و الكتريكي

درد هنگام بريده شدن دست

عدم وجود در بافت هاي عمقي بدن

رشتة Aδ

قطر آكسون ۱ تا ٥ ميكرومتر

سرعت ۱ ميلي ثانيه

آهسته

حس  ١ تا ٢ ثانيه بعد از تحريك

دو نوع است: سوزشي و مبهم (مزمن)

دردي طاقت فرسا

همراه با انهدام بافت

رشتة C (بدون ميلين)

قطر آكسون ۰٫۲۵ تا ۱٫۵ ميكرومتر

سرعت ۵ ميلي ثانيه

اسلاید ۳ :

Clinical Pain Syndromes (CPS)

۱٫Pericranial pain syndromes

۲٫Neuropathic pain syndromes, such as facial pain syndromes, pain in amputated limb

۳٫Pain syndromes in children

۴٫Muscle pain syndromes

۵٫Complex regional pain syndromes

۶٫Diffuse pain syndromes in the elderly

اسلاید ۴ :

تاريخچه

در ٣٠ سال اخير درك ما از مسيرهاي عصبي درد پيشرفت زيادي كرده است.

قبل از اين زمان نمي دانستيم:

.۱ نورون هاي آوران اوليه مختص درد وجود دارند

.۲از وجود نورون هاي گيرنده درد در نخاع اطلاع نداشتيم

.۳از مادة ژلاتيني ثبت فيزيولوژي نداشتيم

.۴به نظر مي آمد تالاموس شكمي قاعده اي در درد دخالتي ندارد و يا بسيار كم دخالت دارد.

اسلاید ۵ :

دهة ٦٠: ثبت از رشته هاي  C و Aδ و نشان دادن ميدان گيرندگي.

دهة ٧٠: ثبت از نورون هاي سطحي شاخ خلفي و نشان دادن وجود نورون‌هاي نخاعي مختص درد.

دهة ٨٠:

  • مطالعة مجدد تالاموس و كورتكس حسي پيكري و معلوم شدن وجود تجمع‌هاي مهمي از نورون‌هاي درد در آن جا.
  • شناخته شدن مناطقي از تشكيلات مشبك كه از نورون هاي اختصاصي درد در نخاع، دريافت پيام قابل ملاحظه اي دارند.
  • نهايتًا امكان پذير شدن ثبت و تحريك تك واحدي انسان و مشاهدة مستقيم گيرندة درد و اثر آن بر حس درد در انسان.

اسلاید ۶ :

موازي با اين اطلاعات، معلوم شد:

  1. تاثير عوامل مركزي بر تنظيم درد:
  • مطالعات نوروفيزيولوژيك در اوايل دهة ۵۰ : كه تحريك مناطق وسيعي از مغز سبب مهار رفلكسهاي دردي مي شوند.
  • در سال ٦٩ (رينولدز) : تحريك تنة مغزي سبب بي دردي در موشهاي صحرايي مي شود.
  1. تاثير عوامل محيطي بر تنظيم درد:

۱۹۶۵: GCT   (Wall) وال و (Melzack) ملزاك

اسلاید ۷ :

تئوري‌هاي مطرح شده

تئوري ويژگي، تئوري تجمع، تئوري سيکل، تئوري تداخل حواس، تئوري الگو و تئوري کنترل دريچه اي

تئوري ويژگي )قرن ۱۷ و ۱۸( بين احساس درد و شدت تحريک يک ارتباط يک به يک، توجه به يک متغير )ورودي حسي(

تئوري الگو )اواخر قرن ۱۹( شدت درد علاوه بر شدت تحريک، به جمع مرکزي در نخاع بستگي دارد، ايجاد الگوهاي خاص بيان کننده کيفيت درد. (درد مزمن ناشي از پريود زماني بلند و غير طبيعي جمع مرکزي)

 تئوري هاي ديگر آميزه اي از اين دو تئوري.

 

اسلاید ۸ :

تئوري کنترل دريچه اي درد

  • اولين بار ابن سينا )قانون(، اشاره به تاثير مالش محل درد در تسکين درد.
  • تنها تئوري توجيه گر اين تجربه، تئوري کنترل دريچه اي درد (تا کنون ).
  • مکانيسم هاي عصبي در شاخ خلفي نخاع مانند يک دروازه يا دريچه عمل

  مي‌کنند و مي‌توانند جريان عصبي از الياف محيطي به مرکز را تعديل کنند.

اسلاید ۹ :

GCT (Gate Control Theory)

فعال شدن دريچه اي درد رشته هاي آوران ضخيم مي تواند سبب مهار رشته هاي نازك مربوط به انتقال درد در سطح نخاع شود.

(Sweet) و (Wall): آزمايش اين فرضيه بر روي خود و بيماران.

üفراهم نمودن زمينه براي كاربرد وسيعتر تحريك الكتريكي جهت از بين بردن درد و پيدايش اسباب و روشهاي جديد براي درمان سندرم هاي درد.

اسلاید ۱۰ :

مدل درد، خطي يا غير خطي؟

.۱پيچيدگي مکانيسم هاي فيدبکي مربوطه

.۲خاصيت همه يا هيچ در فعاليت عصبي

.۳اشباع فرآيندهاي فيزيکي و شيميايي مختلف در اعصاب

.۴انجام انتقال سيناپسي از طريق باز شدن کانال ها

غير خطي بودن سيستم اهميت عملي دارد. يک سيستم خطي در مقايسه با يک سيستم غير خطي، پردازشگر ضعيف تري براي اطلاعات است.