لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدلسازي موارد كاربري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدلسازي موارد كاربري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف جلسه

آشنائي با مفاهيم اساسي مدلسازي موارد كاربري

نقش موارد كاربري از ديدگاه RUP

درك نحوه سازماندهي موارد كاربري

آشنائي با نحوه ايجاد مدل موارد كاربري

اسلاید ۲ :

تعامل سيستم‌ها

هيچ سيستمي بصورت منزوي وجود ندارد

همه سيستمهاي واقعي با عواملي نظير انسانها و يا سيستمهاي ديگر در تعاملند

تعامل سيستم‌ها با يکديگر سبب تبادل اطلاعات مي‌شود

اسلاید ۳ :

تاريخچه مورد کاربري

مدتها در فرآيندهاي شي‌گرا و غير شي‌گرا از سناريوها براي كمك به فهم نيازمنديهاي سيستم استفاده مي‌شد، اما

سناريوها با اينكه هميشه توليد ميشدند بندرت مستندسازي و نگهداري مي‌شدند

nJacobson سناريوها را با ارائه متدولوژي Objectory خود دگرگون نمود. او در متدولوژي خود نام اين سناريوها را موارد كاربري (use-case) گذاشت و آن را محور اصلي كار خود قرار داد

اسلاید ۴ :

تاريخچه مورد کاربري (ادامه)

با استفاده از موارد‌ كاربري، كاربران و خبرگان دامنه‌كاري (Business Domain Experts) يک سيستم مي‌توانند همراه توسعهدهندگان سيستم به درك مشتركي از سيستم مطلوب برسند

مثال: نحوه طراحي يك خانه

اسلاید ۵ :

نگاه به سيستم

دو نگاه كلي به يك سيستم كامپيوتري وجود دارد

  نگاه به سيستم از بيرون آن (غيرفني)

 نگاه به سيستم از درون آن (فني)

اسلاید ۶ :

مفاهيم اساسي مدلسازي موارد کاربري

مورد كاربري

مجموعه‌اي از دنباله‌هايي از كنش‌هايي (عملياتي) كه سيستم انجام مي‌دهد تا نتيجه قابل مشاهده و ارزشمند براي استفادهكننده فراهم نمايد

اسلاید ۷ :

مفاهيم اساسي (ادامه)

عامل

شخصي يا سيستمي بيرون از سيستم كه با يك مورد كاربري يا بيشتر تعامل دارد

 

رابطه وراثت بين عوامل

اسلاید ۸ :

مدل موارد كاربري

رفتار سيستم مورد نظر را از ديدگاه كاربران سيستم نمايش مي‌دهد

اجزاي اصلي مدل موارد كاربري

اسلاید ۹ :

ديد موارد كاربري

يكي از ديدهاي معماري بوده كه شامل مجموعه‌اي از موارد كاربري مهم و حياتي (از نظر معماري) است

موارد كاربري حرفه

مجموعه‌اي از نمونه‌هاي مورد كاربري حرفه كه در آن هر نمونه عبارتست از ترتيبي از كنش‌هايي كه ســازمان انجام مي‌دهد و يك «نتيجه ارزشمند» براي يك عامل كاري در پي دارد

اسلاید ۱۰ :

عامل كاري

شخصي يا سيستمي بيرون از سازمان كه با آن تعامل دارد