لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی سيستم های بيو لوژيکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدلسازی سيستم های بيو لوژيکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سيستم گردش خون

متغيير هاي اصلي :

   ۱- فشار(Pressure)، ۲- جريان(Flow) ،

   ۳- حجم(Volume)

پارامترهاي اوليه :

   ۱- ابعاد رگها، ۲- الاستيسيته رگها، ۳- دانسيته سيال در   شرايط استاندارد، ۴- ويسكوزيته

پارامترهاي ثانويه:

   ۱- مقاومت

   ۲- Inertance

   ۳- Compliance(1/Stiffness) 

اسلاید ۲ :

Inertance:

۲-Inertance

: سرعت يكنواخت

: سرعت سهمي گون

اسلاید ۳ :

نكته: مفهوم Compliance معرفي شده در اين قسمت با تعريف ظرفيت هيدروليكي متفاوت است و علت آن خاصيت الاستيسيته رگها مي باشد، كه باعث تغيير حجم رگ شده و مانند يك خازن متغيير رفتار مي كند.

اسلاید ۴ :

اصلاح مدل اوليه قلب

افزودن اينرسي

استفاده از سينوسي يكسو شده براي ورودي

اسلاید ۵ :

افزودن جزئيات بيشتر به مدل:

  1. a) كامل تر كردن مدل آئورت و شريانها

    ۱- ساده ترين مدل:

    ۲- مدل بهبود يافته:

اسلاید ۶ :

شبيه سازي كامل حلقه گردش خون:

فرضيات:

  ۱- ارتباط كنترلي با سيستم عصبي در نظر گرفته نشده است.

  ۲- از نفوذ پلاسما به خارج از رگها صرفنظر شده است.

  ۳- از Unstressed Volume صرفنظر شده است.

مدل قلب سمت راست مشابه قلب سمت چپ است با اين تفاوت كه ميزان Stiffness در حالت سيستوليك ¼ قلب سمت چپ است. ( به علت پايينتر بودن امپدانس ريوي(۱۷۰) نسبت به امپدانس سيستميك(۱۳۰۰) ).

اسلاید ۷ :

مشخصات مدل PF-0 :

۱- تنها                            و چهار Stiffness دهليز و بطن ها قابل تغيير هستند.

۲- فشار بر حسب mmHg و بقيه در واحد CGS مي باشند.

۳- مقادير عددي براي فرد سالم در حالت استراحت با وزن حدود ۷۰Kg در نظرگرفته شده است.

۴- پريود ضربان قلب ثابت و برابر ۰٫۸ فرض شده است.

۵- از      صرفنظر شده است. 

اسلاید ۸ :

اشكالات مدل:

۱- فشار بطن راست داراي پيك بزرگتري از نرمال (واقعيت) است و اين ممكن است با كاهش Stiffness در حالت سيستوليك بهبود يابد.

۲- فشار آئورت داراي مقدار بالايي در حالت دياستوليك است، كه ممكن است با كاهش ثابت زمانيها توسط                   تصحيح گردد.

۳- Cardiac Output تا حدودي بالاست، كه ممكن است ناشي از حجم اضافه باشد

اسلاید ۹ :

اثر افزودن VSD:

۱- Fs (فلوي آئورت) كاهش مي يابد.

۲- مقدار متوسط حجم خون در بطن راست افزايش يافته و مقدار تغييرات كاهش مي يابد.

۳- مقدار متوسط حجم خون در بطن چپ كاهش يافته و مقدار تغييرات افزايش مي يابد.

۴- حدود نصف دبي خروجي بطن چپ وارد بطن راست مي شود.

اسلاید ۱۰ :

مدل PF-1:

خصوصيات مدل:

۱- از يك حلقه تشكيل شده است ولي قابل تعميم به در برگرفتن شاخه هاي فرعي نيز مي باشد.

۲- ساختارهاي سياهرگ (ششي و سيستمي) مشابه سرخرگ است.

۳- حجم بدون استرس      در Compliance در نظر گرفته شده است.

۴- در شكل موج نيم سينوسي، Stiffness هارمونيك دوم سينوسي نيز اضافه گرديده است.