لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت آموزشی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت آموزشی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آموزش ، برنامه ريزي  /سازماندهي /بسيج امكانات ومنابع /هدايت وكنترل تلاشهاي آموزشي  سازمان براي تحقق به اهداف آْن سازمان مي باشدکه با توجه به رویکرد سیستمی

به مدیریت  درونداد/  فرآیند /

برونداد  تقسیم می شود.

اسلاید ۲ :

مديريت درون داد:

مديريت درون داد اولين مرحله از نظام آموزش را تشکيل ميدهد که به سازماندهی ، هدايت و ارزيابی درون داد ها می پردازد. همانطور که قبلا اشاره شد درون دادهای نظام آموزش شامل

نياز سنجی ، اهداف آموزشی ، نيروی انسانی (مدرس-فراگير)، وسايل و تجهيزات ، برنامه ريزی آموزشی ، بودجه ، تسهيلات،… می باشد.

اسلاید ۳ :

الف- نياز سنجی:

عوامل متعددی در اثر بخشی آموزش دخالت دارند، اما به نظر می رسد مهمترين آن نياز سنجی صحيح و متناسب آموزشی باشد.

اسلاید ۴ :

تعريف نيازسنجی:

نياز سنجی آموزشی عبارت است از شناسائی نيازها (فاصله آنچه هست و آنچه بايد باشد ) ودرجه بندی آنها به ترتيب اولويت و انتخاب نيازهايی است که بايد کاهش يابند يا حذف شوند.

اسلاید ۵ :

اصول نيازسنجی:

اصول نياز سنجی شامل :

.۱اصل تداوم (به دليل تغييرات دائم محيطی و درون سازمانی )

.۲اصل جامعيت (جمع آوری اطلاعات جامع و کامل در مورد همه ابعاد و ارکان کار)

.۳اصل مشارکت (همکاری گروه نياز سنجی)

.۴اصل عينيت و اعتبار (استفاده از روشهای عينی و معتبر )

.۵اصل واقع بينی (داشتن نگرش واقع بينانه به هدف ، حوزه ، سطح و محيط نياز سنجی )

.۶اصل رعايت ملاحظات اخلاقی (رعايت اصول فرهنگی حاکم برسازمان) شامل داوطلبانه بودن ، عدم تبعيض ، هزينه اثر بخشی ، تصوير سازی دقيق ،صلاحيت و شايستگی در آموزش (مدرس – فراگير ) ، ارزشها – اصل صداقت و احترام در برخوردها 

اسلاید ۶ :

منابع نياز سنجی

 • اهداف و آرمانها
 • نوع کار
 • انتظارات
 • ارزيابی عملکرد و آگاهی و بينش کارکنان
 • پيش بينی موقعيت های جديد
 • مشکلات و اشتباهات
 • رضايت مندی
 • کارکنان
 • شاخص های مراقبتی – مديريتی
 • مديران
 • سرپرستاران
 • مسئولين شيفتها
 • پزشکان
 • مددجويان

اسلاید ۷ :

بطور کلی فرايند نياز سنجی شامل مراحل زير
 می باشد:

تعيين اهداف نياز سنجی

انتخاب روش سنجش نياز آموزشی – زمان بندی فواصل نياز سنجی

تعيين اعضای تيم نياز سنجی

تهيه ابزارهای مناسب (آزمون – پرسش نامه – فرم – چک ليست و…

ارزيابی کارکنان (مهارت – آگاهی – نگرش)

مقايسه وضعيت موجود دانش ، مهارت و نگرشهای کارکنان با وضعيت مطلوب

شناسائی نيازهای آموزشی

تعيين معيار های اولويت بندی

اولويت بندی نياز های آموزشی موجود

.۱۰اطلاع رسانی به کارکنان در مورد نيازهای شناسايی شده

        بنابراين در نياز سنجی بايد به وجود مشکلات در سازمان ، نيازهای آموزشی کارکنان ، انگيزه کارکنان ، اصلاح مشکلات و پيامدهای عدم آموزش کارکنان توجه شود.

       

اسلاید ۸ :

تا فرد نداند مقصدش کجاست هرگز نمی تواند به گزينش بهترين راه برای رسيدن به آن بپردازد.

اسلاید ۹ :

برای اولویت بندی موارد زیر درنظر گرفته می شود

 • حیاتی بودن رفع نیاز
 • تعدادافراد درگیر یک مسئله(نیاز)
 • اهداف سازمان
 • طول مدت دراختیارقرارداده شده جهت رفع نیاز
 • هزینه های ازدست رفته
 • منابع موجود
 • راهبردها وخط مشی های سازمان

اسلاید ۱۰ :

اعتبارنیازسنجی ها طولانی نیست وبا تغییرات تغییر می کند حداکثرزمان اعتبار بین ۶ماه تا یک سال است.