لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت استراتژيک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • استراتژي يعني هنر برنامه ريزي و هدايت عملياتي و براي اينکه از تاکتيک متمايز شود بايد داراي ۳ ويژگي باشد :
 • گستره عملياتي بيشتري دارد
 • دوره زماني بلند تري دارد
 • جابجائي انبوه نيروها
 • هنري مينتزبرگ : برنامه ريزي استراتژيک به معني PLAN برنامه ، تمهيد ، الگو ، وضعيت ، ديدگاه مي باشد .
 • گروه مشاوران بوستون : استراتژي امري مربوط به جايگاه سازمان در ميدان رقابتي مي گويند .
 • گروه مشاوران مکنزي : استراتژي عبارتست از درک ابعاد مختلف ساختار صنعت و مباني رقابت در آن
 • يا به عبارتي : جهت گيري کل سازمان و تعيين چنين جهتي مستلزم اين است که مديريت ارشد سازمان و تيم برنامه ريزي تفکر خود را روي مقصد استراتژيک سازمان متمرکز کنند تا چگونگي رسيدن به آن

اسلاید ۲ :

 • هدف هاي بلندمدت ، عمليات عمده و چگونگي تخصيص منابع را تعيين و اعلام مي کند .
 • حوزه هاي فعاليت را که سازمان در آن فعال است يا قرار است فعال باشد را انتخاب مي کند
 • سعي مي کند در هر يک از واحدهاي تجاري با توجه به نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهديدها مزيت هاي رقابتي پايدار ايجاد مي کند .
 • وظايف شاخص و عمده مديران را در سطح کل سازمان تبيين مي کند .
 • يک الگو يا مجموعه سازگار و يکپارچه از تصميمات را ايجاد مي کند .
 • ارزشهاي اقتصادي و عير اقتصادي را که مي خواهد براي ذينفعان بوجود آورد تعريف مي کند .
 • مقاصد و نيات و جهت گيري هاي موسسه را بيان مي کند .

اسلاید ۳ :

 • ارائه مناسب ترين چارچوبي است که در آن مي شود فراگرد برنامه ريزي را مديريت کرد.
 • با به عبارتي :
 • فرايندي که در آن نگرش استراتژيک لحاظ شده باشد . يعني قادر باشد موضوعات استراتژيک سازمان را شناسائي و تحليل کرد ، سپس هدفگذاري نموده و رسالت ها و اهداف سازمان را بشناسد سپس بتواند استراتژي مناسب را انتخاب کند.
 • تعريف مديريت استراتژيک ( گري هامل )
 • تحت نظم و قاعده در آوردن ( فرموله کردن ) ، به اجرا در آوردن و ارزيابي کردن کليه اقدامات و عملياتي که سازمان را قادر مي سازد آينده را دقيقا ( دقيق تر) و روشن تر ترسيم نموده و اهداف خويش را تحقق بخشد .

    

اسلاید ۴ :

تعاريف برنامه ريزي استراتژيک

فرايند تصميم گيري درباره اهداف ، منابع مورد نياز براي نيل به اهداف و چگونگي تخصيص منابع سازمان را برنامه ريزي استراتژيک مي نامند .

تعيين کننده مقصد نهائي سازمانها و هماهنگ کننده همه فعاليت سازمان در راستاي آن است . برنامه استراتژيک بايد اصلي ترين وظيفه مديران ارشد سازمان دانست .

ابزاري است که ما را به افزودن يک ارزش نزديک مي کند و ارزش محصول يا خدمتي است که نيازهاي مشتري را ارضا مي کند .

(۲-۲-۱) Vision آينده مورد انتظار يك سازمان ، آرمان ، اهداف دراز مدت سازمان كه در ۵ يا ۱۰ سال آينده ميخواهيم به آن برسيم.

(۲-۲-۲) Mission فلسفه وجودي سازمان ، هدف از (مقصود از) به وجود آمدن سازمان ، آنچه مي خواهيم و كساني كه مي خواهيم

                               به آنها خدمتي عرضه كنيم ، محدوده تجاري كه (بازاري كه) ما در آن فعاليت مي كنيم.

۲-۲-۳) Strategies ابزارهاي دستيابي به Vision . (اغلب به استراتژيها ، key objectives يا

                                   اهداف دراز مدت long -term goal گفته مي شود.

۲-۲-۴) Goal آنچه (هدفي) كه سازمان بايد در يك دوره ۱ تا ۳ ساله به آن دست يابد. مقصود يا هدف انجام هر كار .

۲-۲-۵) Values ارزشها ، باورها ، آنچه كه سازمان به آن اعتقاد دارد.

۲-۲-۶) ‍Policies يك راهنما براي فعاليتهاي مديريتي يك سازمان ، معمولا تعدادي از خط مشي در زمينه هاي كيفيت

                             ، محيط زيست ، ايمني ، منابع انساني ودارد.اين خط مشي ها راهنمائي براي تصميم گيريهاي روزانه هستند.

اسلاید ۵ :

 • الف : رويکرد تجويزي (برنامه ريزي استراتژي )
 • اعتقاد بر طراحي رسمي و پيش بيني تحليلي براي هدف هاي بلند مدت . پرچمداران اين رويکرد اندروز – چندلر – انسوف مي باشند و معتقدند شکل گيري استراتژي حاصل يک فرايند تحليلي و قاعده مند مي باشد . به عبارتي شرايط محيطي فردا را در امتداد شرايط محيطي امروز مي دانند. تدوين استراتژي داراي فرايند گام به گام مي باشد . تکنيکهايي نظير SWOT , BCG MATRIX , SPACE , GE و ماتريس EFE , IFE

اسلاید ۶ :

ب : رويکرد توصيفي ( استراتژي خلاقانه )

 • اقدام بموقع و منطبق با شرايط جاري و تقريبا بر اعمال تدابير رسمي و خلق الساعه تکيه دارد. پرچمداران اين رويکرد ليبندوم ، کويين ، مينتزبرگ و گري هامل مي باشند . شيوه تحليل را در تدوين استراتژي مردود مي دانند که استراتژي علم علت و معلول مي باشد نه منطق . همچنين به تغييرات سريع ، غيرخطي و غير قابل پيش بيني محيط اشاره مي کنند و چيزي به نام برنامه ريزي استراتژي وجود دارند
 • گري هامل کار خود را استراتژيک کردن شرکت مي داند نه برنامه ريزي استراتژيک.
 • هنري مينتزبرگ : استراتژي اثربخش را پديده اي خودجوش مي داند و بر اين نکته که فرايندها نمي توانند استراتژي توليد کنند شديدا تاکيد دارد .
 • مثلا دوربين پولاريد ، در سال ۱۹۴۲ دختر ۳ ساله ادوين لند از پدرش سئوال مي کند که عکسي را که گرفتم همان لحظه چاپ شده آن را ببينم . در ظرف يک سال ادوين در ذهن خود دوربيني را متصور کرده بود که شرکت پولارويد را متحول کرد .

اسلاید ۷ :

 • رويکرد پيش تجربي ( اقتضايي )
 • هنور تعميم داده نشده و به نوعي در داخل دو رويکرد قبلي مي باشد .

اسلاید ۸ :

 • سطح صنعت
 • سطح کسب و کار (منابع را به کدام يک از کسب و کارها تخصيص بدهيم )
 • سطح وظيفه – عمليات (نوع فعاليت و وارد شدن در چه صنعتي را به ما راهنمايي مي کند)
 • سطح فرايند

اسلاید ۹ :

زنجيره ارزش داراييها در سازمان

داراييهاي سازمان : هرچيز قابل ارزش که قابل در اختيارگيري باشد .

اعم از مالي – غيرمالي – ملموس و ناملموس – انساني – قابليت توليد ثروت – قابليت مبادله با ثروت را داشته باشد  – دسترسي غير او مستلزم کسب اجازه باشد –تملک – تصرف – اجاره به عبارتي داراييها فقط داراي مفهوم کمي نمي باشد و داراي تعريف کيفي مي باشد .

اسلاید ۱۰ :

 • داراييهاي ثابت زماني ارزشمند است که تبديل به قابليت شوند و قابليت آن بخش از داراييهاي سازمان است که امکان ايجاد ارزش براي مشتري داشته باشد يا به عبارتي داراييهايي که مرتيط با ماموريت سازمان باشد. قابليت ها زماني در سازمان ارزشمند هستند که ايجاد شايستگي کنند و شايستگي عاملي است که براي مشتري ارزش بيافريند مانند منابع ، فرايندها و … و ارزش از ديدگاه مشتري داراي دو مولفه مطلوبيت بالا و قيمت پايين مي باشد . اين شايستگي ها در سازمان بايد بصورت شايستگي کليدي تبديل شود و شايستگي کليدي دسته اي از شايستگي ها سازمان در گلوگاه کل صنعت مي باشد . اين شايستگي تبديل به مزيت رقابتي مي شود و مزيت رقابتي عواملي است که سبب ترجيح مشتري سازمان به رقيب مي شود . شايستگي کليدي هرگاه روانه بازار شود باعث مي شود که مشتري ما را به رقيب ترجيح دهد و باعث مزيت رقابتي شود .