لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت اقتضائی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت اقتضائی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

                      مروری بر رشته مديريت

 –  تعريف مديريت
 – 
رابطه اصول مديريت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان
 
–  تعريف سازمان
 –  فرايند شکل گيری و رشد واحدهای سازمانی
 –  مديريت علم است يا هنر ؟
 –  آموزش مديريت
 –  سطوح تغيير

اسلاید ۲ :

                             کسب توان مديريت
 
توان مديريت از طريق تلفيق نظريه و عمل کسب می شود :


     
نظريه کسب توان مديريت عمل

اسلاید ۳ :


–  اثربخشی و کارايي
–  اهميت اثربخشی و کارايي برای ارزيابی                     موفقيت مديران
–  تقسيم بندی مديران براساس معيارهای فوق
–  مديريت موفق و موثر
–  منابع قدرت
–  ميزان موفقيت مديران و عوامل تعيين کننده

اسلاید ۴ :

                           کارآفرينی

 
–  تعريف
 –  انواع رهيافتهای کارآفرينی

      – رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه )
     – رهيافت فرايندی ( رفتاری )

اسلاید ۵ :

۱ –  مکتب (رهيافت ) سنتی يا کلاسيک
۲ –  مکتب روابط انسانی يا نئوکلاسيک
۳ –  رهيافتهای کمی به مديريت
۴ –  رهيافتهای سيستمی و اقتضائی به مديريت

اسلاید ۶ :

                       مکتب کلاسيک

–  فرض اساسی در خصوص انسان :
 انسان منطقی است ( عقلائی اقتصادی است ) .

–  شاخه های عمده :
مديريت علمی – اصول علم اداره –  بوروکراسی
 
–  اصول اساسی شاخه های عمده

اسلاید ۷ :

                         مکتب نئوکلاسيک

–  فرض اساسی در خصوص انسان :
     انسان اجتماعی و خود شکوفا است .

– شاخه های عمده :
مطالعات هاثورن – نظريه نيازهای انسانی – نظريهX ,Y-           نظريه شخصيت و سازمان

– اصول اساسی شاخه های عمده   

اسلاید ۸ :

                    رهيافتهای سيستمی و اقتضائی

 – فرض اساسی در خصوص انسان :
      انسان پيچيده است .

– شاخه های عمده :
نظريه سيستمی- نخستين ديدگاه سيستمی – نظريه اقتضائی

 
– اصول اساسی شاخه های عمده

اسلاید ۹ :

                       نگرش سيستمی


–  چستربارنارد : نخستين ديدگاه سيستمی 
– برتالانفی : نظريه عمومی سيستم ها

اسلاید ۱۰ :

                         نگرش اقتضائی

    –  لوتانز :  نگرش اقتضائی
  
–  فيدلر :  نگرش اقتضائی