لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مديريت تغییر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مديريت تغییر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تغيير

 • خروج از وضع و حالتي و رسيدن و مستـقر شدن در وضع و حالتي ديگر است.
 • نـوعـي فرصـت اسـت كه در آن وضـعيت جـديد عـوامل با وضعيت هاي اسبقشان فرق مي كند.
 • حركت از يك نقطه تعادلي به نقطه تعادلي ديگر است.

اسلاید ۲ :

تغيير سازماني

 قبول يك فكر يا ايده جديد يا رفتار در سازمان است.

 اصلاح یا به هم خوردن وضع موجود هر سیستم و حركت در جهت بهبود سازمان

 تلاش و كوششي است كه توسط مديران براي اصلاح ، بهبود و ارتقاء اثربخشي و كارآيي سازمان صورت مي گيرد.

اسلاید ۳ :

Efficiency

Doing things right

     Effectiveness  

Doing right things

Productivity

Doing right things right

اسلاید ۴ :

Organizational Change Management     (OCM)

   is the critical process of preparing, motivating, and equipping people to meet new business challenges associated with technological changes.

اسلاید ۵ :

   تنها با بهره گيري خلاقانه از تغيير براي هدايت كردن خود تغييرات است كه ميتوانيم از آسيب شوك آينده در امان بمانيم وبه آينده اي بهتر و انساني تر دست يابيم.

                                                    الوين تافلر                            

اسلاید ۶ :

نیروهایی که باعث تغییر می شود

 • تغيير پايگاه هاي ارزشي
 • تغييرات تكنولوژيكي و پيشرفت هاي آن
 • رشد آگاهي و مهارت هاي مديران و كاركنان
 • حوادث سياسي،اجتماعي و اقتصادي
 • رقابت
 • انفجار انتظارات و اطلاعات
 • تقاضاهاي مصرف كنندگان و مشتریان

اسلاید ۷ :

۱- چه چيز را مي خواهيم تغيير دهيم؟

۲- چگونه تغيير ايجاد مي شود؟

۳- چه نتايجي به واسطه تغيير مد نظر است؟

۴- كي بايد تغيير اجرا شود؟

۵- چه كساني حمايت و چه كساني مشاركت مي كنند؟

۶- به چه امكانات و بودجه اي نيازمنديم؟

اسلاید ۸ :

نقش ها و مسئولیت های مدیران تغییر

شناسایی لزوم تغییر

برقراری محیط مناسب برای تغییر

طرح ریزی برای تغییر

اجرای تغییر

ارزشیابی تغییر

اسلاید ۹ :

دوره هاي تغيير

 دوره تغيير مشاركت جويانه

 دوره تغيير اجباری

اسلاید ۱۰ :

دوره تغيير مشاركت جويانه

 • در سازمان هايي قابليت كاربردي دارد كه كاركنان آن مسئوليت پذير باشند.
 • داراي دانش حرفه اي و تعـهد حرفه اي وتخصص باشند.
 • وقتي اثر بخش است كـه به وسيله رهبري اعمال شود كه داراي قدرت نفوذ است .
 • وقتي اين تغيير پذيرفته شود معمولا پايدار مي ماند.
 • افراد مشاركت كننده در تغيير مـتــعهد به تغيير مي باشند.