لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت از دیدگاه امام علی (ع) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تحقیق حاضر ، اصول مدیریت اسلامی را از منظر امام علی (ع) متذکر میگردد. با وجود اینکه مدیریت به عنوان خروجی مطالعات غربیها به ویژه آمریکائیها به شمار میرود، مقاله حاضر قصد دارد به این نکته اشاره کند که تمامی مکاتب غربی مدیریت، وامدار اصول مدیریت اسلامی هستند.

اسلاید ۲ :

   در این مقاله، ابتدا ضمن بیان آفات مدیریت از منظر امام علی (ع) به صفات و سبکهای رهبری در اسلام اشاره شده و پس از بیان ویژگیهای منحصر به فرد مدیریت علوی با رویکردهای مدیریت علمی، ژاپنی و رویکردهای دنیایی دیگر مقایسه شده است.

اسلاید ۳ :

   مدیریت یکی از مهمترین فعالیتهای انسانی به شمار می آید. پیشرفت جوامع به کوششهای گروهی بستگی دارد و همچنان که گروههای سازمان یافته، گسترش می یابد، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

اسلاید ۴ :

اصول اساسی وساختاری در مکتب علوی

عدالت

امنیت

بسط دانش

حرمت نهادن

 به انسان

احقاق حقوق

فراهم آوردن

رفاه عمومی

صداقت

تأمین معاش

ظلم ستیزی

ترویج و گسترش معنویت

اسلاید ۵ :

   پایبندی به این اصول ، نه تنها برای جهان اسلام و سیاستمداران اسلامی ، بلکه برای همة جوامعی که از حاکمیت زر و زور و تزویر رنج میبرند ، بس مفید و راهگشاست . از همین روست که علاوه بر پژوهشگران اسلامی ، اندیشمندان سایر ادیان نیز کاوش در ابعاد مختلف زندگانی امام علی(ع) پرداختهاند ، هر چند از التزام عملی به آن آموزههای نجاتبخش ، غافل ماندهاند .

اسلاید ۶ :

   نهجالبلاغه ، بعد از قرآن کریم ، بزرگترین کتاب مسلمانان است که آموزههایی راهبردی و رهاییبخش دارد و به اقرار اغلب دانشمندان معاصر غیر شیعی عرب ، زیباترین ، بلیغترین و شیواترین سخنان عرب در نهجالبلاغه آمده است . مجموعة سخنان ، حکمتها ، نامهها و پندها و راهکارهای روزآمدی که همواره سرمشق است و پیوسته در اوج میباشد .

اسلاید ۷ :

نظام اداری ومدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

  يكي از مشكلات و معضلات بزرگ جوامع امروزي به ويژه كشورهاي در حال توسعه مشكل « سوء مديريت » ميباشد و اين امر مانع بزرگي بر سر راه پيشرفت اين كشورها و رشد و ترقّي اداري و صنعتي آنها محسوب ميگردد.

اسلاید ۸ :

راههاي اصلاح نظام اداري از منظر امام علی (ع)

۱ .  اجراي اصل مديريت غير متمركز

۲ .  انتخاب شايسته مديران و مسئولان

 ۳ . اجراي اصل مشاركت

  1. فراهم نمودن امنيّت شغلي

۵ . فعال نمودن خودكنترلي

  1. ۶. آموزش مستمر و ضمن خدمت

۷ . مراعات مقررات و حركت بر مبناي ضوابط

اسلاید ۹ :

   اصول مذكور تنها برخي از راهكارهاي اصلاح نظام اداري با بهرهگيري از مديريت علوي است و به خوبي واضح است كه بكارگيري دقيق آنها تا چه حد ميتواند در رفع مشكلات اداري و سازماني جوامع امروزي مؤثر و مفيد باشد و اين كلام زيباي الهي را به ذهن متبادر ميكند كه : « وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤمِنينَ » .

اسلاید ۱۰ :

مدیریت اسلامی

   علم و هنر به کارگیری صحیح افراد و امکانات در جهت وصول اهداف سازمانی است بنحوی که با موازین شرع مغایرت نداشته باشد.