لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت بر قلبها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت بر قلبها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

يكي از مهم ترين وظايف مديران رهبري است .رهبري يعني هنر نفوذ در قلب وباورهاي ديگران واين هنر از قلب يك رهبر اغاز ميشود.
در اين كتاب نويسنده از چگو نگي انتخاب ارزشها و
 روشهاي بهبود سازماني,شجاعت,مواجه با تغيير و راههاي توسعه توانمندي هاي فردي با خوانندگان سخن
مي گويد. وسعي نموده است با استفاده از جملات قصار وشيوا، تجربيات  خود را دراختيار خوانندگان قرار دهد.

اسلاید ۲ :

كليد پرورش انسانها در واداشتن انان به كار هاي درست است.

The key to developing people is to catch them doing something right.

اسلاید ۳ :

واداشتن انسانها به درست كار كردن انديشه نيرومندي درمديريت است.
واداشتن انسانها به انجام كار درست درانان خشنودي وانگيزه كاركرد خوب مي افريند.
ولي نبايد فراموش كرد كه ستايش بايد بي درنگ ,ويژه,نيرو بخش در ادامه راه باشد.
اين اصول مي توانند مايه درخشش هر مدير در محيط شوند.
 

اسلاید ۴ :

كساني كه از كارها نتيجه خوب  مي گيرند از خود احساس خوبي دارند.

اسلاید ۵ :

هنگامي كه انسان به نتيجه هاي خوب دست مي يابد،در خودش حالت خوبي احساس مي كند زيرا ميداند كه كار مثبتي انجام داده وچيزي دارد تا به نشانه كوششهايش به ديگران بنماياند.
يك رهبر كارامد از دو راه پيشگام كمك به مردم در روند دستيابي به نتيجه هاي خوب ميشود:
_هدفها را به درستي به انان مي شناساند و
_در راه رسيدن به هدف هرچه از دستش بر ايد از پشتيباني،تشويق وراهنمايي كوتاهي نمي كند.

اسلاید ۶ :

درستايش انسانها انقدر منتظر نمانيد تا كار را صد درصد درست انجام دهند. 

اسلاید ۷ :

 

بسياري از رهبران خوش خيال در ستايش كاركنان انقدر درنگ مي كنند تا كار به درستي پايان يابد . مشكل اين است كه شايد هرگز به چنين نقطه اي نرسند.
بهتر ان است كه پيشرفت را ستايش كنيم،اين كار خود انگيزه افرين است. 

اسلاید ۸ :

تا خود نخواهيد هيچ كس نمي تواند احساس فرو دستي در شما بيافريند.

اسلاید ۹ :

ما همه اعتقاد داريم كه خداوند چيزي را بي مصرف نيافريده است پس هسته بنيادين ما درست است اما اين بدان معنا نيست كه كامل هستيم وجايي براي رشد خود نداريم.
اين باور موجب ميشود كه احساس خوبي ازخود داشته باشيم. اگر مردم ازكار ما انتقادكنند ان را به بد بودن خود تفسير نكنيم . با ايمان به ارزشمندي خودمان به انان گوش فرا دهيم وديدگاه انان را با حالت غير تدافعي بشنويم باشد كه در انان چيزي براي اموختن بيابيم.

اسلاید ۱۰ :

اين تكه كلام دان شولا مربي تيم ميامي دولفينز بود. دان قانوني داشت كه بيست وچهار ساعت نام گرفته  بود.وي به خود وبازيكنان اجازه ميداد كه تنهادر اين مدت پيروزي خود را جشن گيريند يا بر باخت تيم شيون كنند. درپايان اين مدت همگي موضوع گذشته را كنار نهاده وتمام نيروي خود را حريف اينده متمركز كنند.
اين يك اصل است كه ارزش توجه كردن  دارد.