لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

nتعارض را باید از دید گروههای درگیر آن مورد توجه قرار داد

nاینکه اصولاً تعارض وجود دارد یا نه، به نوع پنداشت و ادراک ما بستگی دارد.

nاگر هیچکس از وجود تعارض اطلاعی نداشته باشد، در آن صورت پدیده ای به نام تعارض وجود ندارد

اسلاید ۲ :

nگاهی در گروهی عده ای درگیر تعارض هستند در حالیکه هیچ تعارضی وجود ندارد زیرا اعضای آن چنین می پندارند.

nوجود تعارض در بین افراد در گرو پنداشت آنهاست.

nسایر تعریفهای این واژه عبارتند از :  تضاد ، کمیابی، سد و مانع

اسلاید ۳ :

nتعارض وقتی به وجود می آید که دو گروه وجود داشته باشند که دارای تضاد هدف و منافع باشند.

nمسایلی مثل پول ، کار ، حیثیت، قدرت و یا هرچیز دیگری نامحدود نیست.

nکمیابی آنها باعث ایجاد تعارض در افراد میگردد، بنابراین دو گروه با هم به مخالفت بر می خیزند.

اسلاید ۴ :

nچنانچه فردی را ه رسیدن دیگری را به هدف ، سد کند پدیده تعارض مشخص می شود.

nاختلاف در تعاریف مربوط به تعارض حول محدور نیت می چرخد .

nآیا رفتارهاییکه مانع عمل دیگران می شود یا رفتار آنان را سد می کند آگاهانه است یا غیر آگاهانه؟ به عبارت دیگر عمدی است یا غیر عمدی؟

اسلاید ۵ :

nفرآیندی که در آن نوعی تلاش آگاهانه به وسیله فرد «الف» انجام می گیرد تا تلاشهای فرد «ب» را خنثی کند از طریق سد کردن راه او که در نتیجه «ب» در مسیر نیل به هدف خود مستأصل می شود یا اینکه فرد «الف» بدان وسیله بر میزان منافع خود می افزاید

اسلاید ۶ :

سه دیدگاه در مورد تعارض مطرح است :

دیدگاه سنتی (Traditional View)

دیدگاه روابط انسانی (Human Relations View)

مکتب تعامل (Interaction’s View)

اسلاید ۷ :

در دیدگاه سنتی فرض بر این است که تعارض بد است ، بار منفی دارد و مترادف است با سرکشی ، تمرد ، تخریب و بی نظمی.

طبق این تعریف تعارض زیانبار است و باید از آن اجتناب کرد.

اسلاید ۸ :

دیدگاه سنتی هماهنگ با نگرشهایی است که در دو ده ۳۰ ۱۹۴۰ در باره گروه رواج داشت.

نتیجه تحقیقات هاثورن (Hawthorne) نشان داد که علت به وجود آمدن تعارض نبودن ارتباطات مناسب و اعتماد بین افراد بود.

اسلاید ۹ :

این دیدگاه که تعارض بد است باید به رفتار افراد توجه کرد و مانع هر نوع تعارضی شد.

مردم اصولا عادت کرده اند که از دیدگاه سنتی به تعارض بنگرند.

اسلاید ۱۰ :

افرادی که از این دیدگاه به تعارض می نگرند، تعارض را در گروهها و سازمانها یک امر طبیعی می دانند.

پدیده تعارض منشاء طبیعی دارد و غیر قابل اجتناب است.