لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت تعارض قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

تعارض

žتعارض موضوعی است که فکر انسان را بیش از هر چیز دیگری به جز خدا و عشق به خود مشغول کرده است.

žتعارض در لغت به معنی برخلاف یکدیگر بودن، اختلاف نظر داشتن و در جهت مخالف حرکت کردن است. تعریفی که این مقاله به آن اشاره دارد عبارتست از: بروز اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه در مورد موارد مطرح شده در کار گروهی و در اعضاءآن، که ناشی از تفاوتهای میان فردی و ویژگیهای شخصیتی ایشان وطرز تلقی های متفاوت در بین آنهاست.

ž

اسلاید ۲ :

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

žمدیریت تعارض عبارتست از فرایند کنترل شایسته تعارضات و تمرکز بر عوامل ایجاد کننده آنها و هدایت آنها به سمت اهداف گروهی و فردی. مدیریت تعارض جزء شایستگی های رفتاری یک مدیر و رهبر گروه می باشد که از نقشهای میان فردی آنها حکایت می کند. مدیران گروه های کاری و سازمانی بایستی با شناخت عوامل بروز تعارض، از مهارتهای خود  در این زمینه بهره گرفته وضمن مقابله با آثار مخرب اختلافات و تعارضات بوجود آمده، از آنها در جهت کمک به بروز خلاقیتهای فردی بهره برداری نمایند.

ž

اسلاید ۳ :

عوامل بروز تعارض:

žتعارض در اثر عوامل متعددی بوجود می آید: بطور کلی دلایل بروز تعارض رامی توان درسه گروه عمده تقسیم بندی نمود:

ž۱). عوامل ناشی از رفتارهای ارتباطی و چگونگی برقراری آنها

ž۲). عوامل ناشی از ساختار گروه ومکانیسم های تشکیل آن

ž۳). عوامل ناشی از رفتار فردی ومیان فردی اعضاء گروه

ž

ž

اسلاید ۴ :

مراحل ایجاد تعارض

ž۱- عدم وجود یک مدل وظایف

ž۲- گرفتن امتیاز وعدم تشخیص صحیح موقعیتها

ž۳- یکطرفه قضاوت نمودن

ž۴- ارسال پیامها

اسلاید ۵ :

۵- اجبار زیر دستان جهت ملاقات مستمر رئیس

ž۶- عدم دسترسی گروه به افراد

ž۷- ترجیح دادن راه حلها و برخوردهای شخصی در مقابل شیوه های گروهی

ž۸- عدم گفتگو با افراد جهت مشاوره یا تصمیم گیری با آنها

ž۹- موکول نمودن کارها به آینده

ž۱۰-معرفی تصمیم گیری در جهت اعمال تغییرات بدون

ž۱۱-مشورت کردن و مذاکره با افراد و گروهها

ž

اسلاید ۶ :

دلایل اصلی ایجاد تعارض و تضاد

žتفاوت در اهداف و چشم انداز سازمان

žارزشهای شخصی ناهمگون

žنبودن همکاری و اعتماد

žرقابت در دستیابی به منابع محدود و کمیاب سازمان

žواضح نبودن وظایف/ نبودن شرح شغل

žچارچوب سازمانی(تعارض بین کارکنان صف و ستاد)

ž

اسلاید ۷ :

اثر تعارض در سازمان

ž۱٫ایجاد تنش روانی

ž۲٫غیبت بیشتر کارکنان

ž۳٫جابجائی کارکنان

ž۴٫عدم وجود انگیزش

ž۵٫نبودن بازدهی و بهره وری

ž

اسلاید ۸ :

تعارض هنگامی سازنده است که:

žمنجر به تبیین مسایل و مشکلات شود.

žمنجر به حل مسئله شود.

žافراد را در حل  اموری که برای انها اهمیت دارد درگیر کند.

žموجب ارتباط می شود.

žبه افراد در توسعه و ادراک و مهارتشان کمک کند.

žموجب ایجاد مشارکت در میان افراد از طریق یادگیری بیشتر درباره یکدیگر شود.

ž

اسلاید ۹ :

 و هنگامی تعارض مخرب است که:

žموجب تضعیف عزت نفس شود.

žتوجه را از فعالیت های مهم دور سازد.

žموجب دو قطبی شدن افراد و کاهش همکاری شود.

žمنجر به رفتارهای مضر و غیر مسئولانه شود.

ž

اسلاید ۱۰ :

žیکی از مزایای تضاد ایجاد انگیزه ی تغییر است. تضاد، منشأ تغییر و تحول می شود و خلاقیت و نوآوری را پرورش می دهد. فایده ی دیگر تضاد این است که هدفها و مسایل را روشن می کند. وقتی اختلاف نباشد، افراد درباره ی اهداف، زیاد بحث نمی کنند، ولی با وجود اختلاف، افراد مجبورند، اهداف را کاملاً شفاف و روشن سازند. از فواید دیگر تضاد این است که ارتباطات و انرژی درون هر واحد را تقویت می کند.

ž