لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت خاک های کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت خاک های کشاورزی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

nمدیریت خاک سعی بر ایجاد تغییراتی با توجه به خصوصیات محصول و خاک دارد اما باید خصوصیات مشترک بین آنها را در نظر گرفت.

اسلاید ۲ :

شرایط خاک :
 ۱ ) شرایط هوازی:به استثنا برنج در شالیزارها,همه محصولات به شرایط هوازی خاک نیاز دارند ,هوادهی خاک به صورت عمده از طریق اشباع به وسیله زهکشی  مناسب زمین کشاورزی تامین می شود.

۲) شرایط بی هوازی :طولانی شدن شرایط بی هوازی برای ریشه گیاهان مضر است به ۲ دلیل:

اول ) فقدان هدایت اکسیژنی به وجود می آید.

دوم) میکروب ها از پذیرنده های کمکی الکترون مانند نیترات ,سولفات و یون آهن استفاده می کنند.

اسلاید ۳ :

ضررهای استفاده از پذیرنده های کمکی الکترون :

A      )  انجام دنیتریفیکاسیون که باعث فقدان نیتروژن ضروری می شود.
منابع ازتی خاک از بین می رود

 

 

  N2  NO2  NO3        

B)H2s سمی تولید می شود.

 

  1. C) یون های آهن مایل به سبز چسبنده در خاک های رس ته نشین می شوند.

اسلاید ۴ :

مدیریت PH خاک : PH خاک بر روی قابلیت حل شدن مواد مغذی در

خاک موثر است پس نقش مدیریت PH خاک در موردمحصولات کشاورزی

اغلب مهم و بحرانی است.

ضرر PHاسیدی خاک:تنزل زیستی مربوط به گیاهان و فعالیت چرخه های

معدنی مثل اکسیداسیون سولفور و دنیتریفیکاسیون ,نتیجه تولید اسید در

خاک می باشد که با انجام Liming(آهک زنی) PH خاک را نزدیک به خنثی نگه می دارند.

اسلاید ۵ :

بیماری جرب سیب زمینی:

بیماری گیاهی توسط استرپتو میسس اسکابیس

 

ویژه خاک های خنثی تا قلیایی

 

بیشتر در سالهای خشک ایجاد می شود

اسلاید ۶ :

فواید PH اسیدی خاک :

=جلوگیری از بیماری جرب سیب زمینی از طریق  ایجاد PH 5- 5/3

 

اسیدی کردن خاک: نظر به اینکه استفاده مستقیم از اسید خطرناک وغیر

اقتصادیاست راه مناسب اسیدی کردن خاک استفاده از سولفور است که

تیوباسیلوس اکسیدانس موجود در خاک با اکسید کردن سولفور تولید

H2SO4 کرده و خاک را اسیدی می کند.

اسلاید ۷ :

کاربرد کود در کشاورزی: قبل از استفاده از کود باید به خصوصیات چرخه های بیوشیمیایی m.oتوجه داشته باشیم . ترکیب کود با توجه به ۲ عامل                   ۱) آبشویی
۲) انحلال

قبل از استفاده باید بررسی شود.
انحلال و آبشویی فرآیند هایی هستند که باعث هدررفتن نیترات در خاک می شوند.

فواید استفاده از کودهای نیتروژنی:   به منظور جلوگیری از خسارت های آبشویی   (اتلاف نیترات)  و دنیتریفیکاسیون از کودهای نیتروژنی حاوی نمک آمونیوم ,آمونیاک یا اوره استفاده می شود, اما گیاهان نیتروژن را به شکل نیترات ترجیح می دهند.

اسلاید ۸ :

ضرر نیتریفیکاسیون و تولید نیترات زیاد: در بعضی از خاک های کشاورزی

نیتریفیکاسیون با سرعت انجام می شود که همین امر :

۱) علت عمده فقدان نیتروژن  ۲)   آلودگی آب های زیر زمینی با

نیترات است.

جلوگیری کننده ی نیتریفیکاسیون: برای جلوگیری از خسارت های بالا نیتراپیرین

    به عنوان جلوگیری کننده از نیتریفیکاسیون را همراه کود نیتروژن به کار می برند

که برای هر مقدار ثابتی از نیتروژن ۱۵% – ۱۰ بازده را افزایش می دهد که کاهش

در این میزان باعث آلودگی آبهای زیر زمینی با نیترات می شود.

اسلاید ۹ :

تثبیت نیتروژن به صورت همزیستی: گیاهان لگومینوز با انجام عمل همزیستی باعث تثبیت نیتروژن و کاهش نیازمندی به کودهای نیتروژنی گران می شوند.
در تثبیت نیتروژن ۲ راه استفاده می شود :
۱) از طریق تلقیح بذرهای لگوم با نژاد ریزوبیوم مناسب  تثبیت نیتروژن بهبود بخشیده می شود.

۲) اضافه کردن مقادیر کمی مولیبدن در خاک های دارای کمبود . مولیبدن عنصر سازنده کمپلکس نیتروژناز است(در باکتری های تثبیت کننده وجود دارد و باعث تثبیت نیتروژن می شود). 

اسلاید ۱۰ :

فرسایش خاک از طریق فقدان هوموس و خاک های سطحی

nهوموس چیست؟

«جز اصلی و مهم خاک

«

«اندوخته غذایی

«

«ساختار نرم خاک افزایش دهنده ظرفیت تبادلات یونی