لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت در صنعت نفت از منظر چابکی و چالاکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

امروزه محیط سازمانها آبستن تغییرات، فرصتها و چالشهای زیادی است که توانائی و قابلیت رویارویی با آنان را می توان از سازمانها انتظار داشت. از یک طرف نگاه استراتژیک به تغییرات و فرصتهای حاصل از تغییرات و از طرف دیگر بهبود توانائیها و زیرساختهای سازمان میتواند سازوکار مناسبی برای موفقیت بلندمدت و پایدار سازمان باشد.

اسلاید ۲ :

شرایط قرن ۲۱

سرعت غیر قابل کنترل

تغییر و تحولات سریع

انتقال سریع مفاهیم و اطلاعات

گسترش ارتباطات

تسلط روز افزون عامل دانش و دانائی

مشتری مداری

افزایش رقابت

تغییرات فناوری (بویژه شبکه ای شدن)

حرکت اقتصادی و جهانی بسوی سراسری شدن و یکپارچگی

اسلاید ۳ :

                    ویژگی های قرن ۲۱

۱- تغییر از اقتصاد کلی به اقتصاد جهانی

۲- حرکت از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی ß نماد آن

کامپیوتر – الکترونیک – دستاوردهای فناوری

۳- عدم تمرکز ß  نماد آن شبکه است

۴- فناوری رقابتی – رقابت مبتنی بر ائتلاف و ادغام

۵- نقش آفرینی توسط بنگاه ها

۶- نخبگان <<<<< سرمایه های انسانی

۷- کوچک سازی <<<<< سازمانهای چالاک

اسلاید ۴ :

چرا سازمانهای چابک

کوتاه بودن فرصتهای بازار

ارائه سریع محصولات جدید به بازار

تغییرات وسیع

ادغام قابلیت های محوری شرکتهای مستقل

اسلاید ۵ :

اهداف سازمانهای چابک

بهره برداری  از انواع منابع و قابلیت ها

بکارگیری همه نیروهای متخصص

ایجاد نظارت ورودی

اسلاید ۶ :

ویژگیهای سازمانهای چابک

انعطاف پذیر هستند

مبتنی بر اطلاعات می باشند

تمرکز فعالیتها بر شايستگي ها

حذف هزینه های سربار

خلاق

فقدان سلسله مراتب

اعتماد بین همکاران

اسلاید ۷ :

ابعاد تولید چابک

استراتژیها

تکنولوژیها (سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای تغییرات

سیستم ها(با هدف به حداقل رسانیدن تغییرات طراحی و فعالیتها) بدون ارزش افزوده

نیروی انسانی (چگونگی مدیریت و ايجادانگیزش در نیروی انسانی)

اسلاید ۸ :

ابزارهای لازم برای تحقق چابكي تولید

فرهنگ سازمانی

ساختار سازمانی

تکنولوژی فناوری اطلاعات

افراد

کیفیت نیروی انسانی

سبک رهبری

اسلاید ۹ :

چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران

ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، و فناوری در سطح منطقه؛ هویت اسلامی، انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام؛ و با تعامل سازنده و موثردر روابط بین الملل

اسلاید ۱۰ :

ویژگی های مدیران

مدیران با تفکر جهانی باید جهانی بیندیشند لازمه چنین تفکری داشتن شناخت و تحلیل مبتنی بر واقعیت از اوضاع سیاسی – فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی جهان است.

آشنائی با بشر ایدئولوژیکی و گرایشهای مسلط در زمینه های عقیدتی به مدیران جهانی کمک می کند تا از هنجارها بایدها نبایدها در جوامع دیگر آگاه شوند و آنها را به عنوان متغیرهایی در فرایند تصمیم گیری خویش دخالت دهند و همزمان با تفکر جهانی اقدامات علمی خویش را با مقتضیات هر محل منطبق سازند.

مدیران ارشد در قرن ۲۱ باید تجربه کار در محیط ها- کشورها- شرکتها و صنایع متنوع را داشته باشند بواقع دارای دانائی مهارتهای چندگانه و چند بعدی باشند. بنابراین آنها باید دارای ویژگیهای زیر باشد