لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدیریت عدم انطباق Nonconformity Management قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف آموزشی

.۱تعریف عدم انطباق

.۲شناختن ابزارهای اصلی آگاهی یافتن از عدم انطباق و پایش آنها

.۳شناختن ”اقدامات پیشگیرانه“، ”اقدامات فوری“ و ”اقدامات اصلاحی“ و درک ارتباط و تفاوت آنها

اسلاید ۲ :

عدم انطباق چیست؟

  هررخدادی که تاثیر منفی بر روی یک سازمان داشته باشد. یا به عبارتی ما برای هر یک از اجزای آزمایشگاه(محیط، تجهیزات، روش های کاری، کارکنان ، مواد و ملزومات و …) از پیش انتظاراتی را متصور هستیم و عدم انطباق هر چیزی که با خواسته های از قبل طراحی شده ما تطابق نداشته باشد.    

به عنوان مثال انتظار داریم برچسب روی نمونه ها کاملا“ چسبیده و خوانا باشد و اطلاعاتی از قبیل نوع تست ، نام بیمار و کد شناسایی را داشته باشد ، حال به هر دلیل این برچسب این موارد را نداشته باشد با انتظارات ما مغایرت دارد.  

اسلاید ۳ :

عدم انطباق قابل طبقه بندی است:

-عدم انطباق عمده (Major): رخدادی است که بطور مستقیم و قطعی بر عناصر سازمان اثر گذاشته و کیفیت عناصر اصلی و محصول آن را مخدوش کند.

-عدم انطباق جزئی (Minor): رخدادی که تاثیر مستقیم برکیفیت عناصر اصلی سازمان و محصول نداشته و آن را مخدوش نمی کند. 

اسلاید ۴ :

درجه ‌بندي عدم انطباق

درجه بندي عدم انطباق با در نظرگيـري:

تـداوم عـدم انطبـاق

تكـرارپذيـري عـدم انطبـاق

تأثيـر منفي عـدم انطبـاق بر روي مشتـري

اسلاید ۵ :

تعاریف

اقدام اصلاحی(Corrective action):

 • اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوب مشاهده شده انجام می شود.
 • اقدام پیشگیرانه(Preventive action):
 • اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا وضعیت نامطلوبی که وقوع آن محتمل است انجام می شود.

اسلاید ۶ :

خطا چرا اتفاق میافتد؟

 • شفاف نبودن مسئولیت ها
 • مکتوب نبودن روش ها
 • تعقیب نکردن روش های مکتوب
 • فقدان آموزش یا ناقص بودن آن
 • عدم کنترل بر خطاهای منشیگری
 • انبارش غلط کیت ها و معرف ها
 • عدم انجام کنترل کیفی داخلی و خارجی

اسلاید ۷ :

ادامه از قبل

 • نگهداری نادرست تجهیزات
 • در طراحی سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در تفهیم نیازمندیهای اجرای سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در آموزش اجرای صحیح سیستم اشتباه کرده ایم .
 • در اجرای صحیح سیستم ناتوان هستیم .
 • شاخص های ارزیابی مناسبی نداریم .

خطا می تواند در هر یک از فرآیندهای مرتبط با انجام آزمایش اتفاق بیافتد!

اسلاید ۸ :

عواقب خطای آزمایشگاهی

 • مراقبت ناقص از بیماران
 • تهدید سلامت و مرگ
 • اقدام نامتناسب در زمینه سلامت عمومی
 • اپیدمی شدن یک بیماری مسری تشخیص داده نشده
 • اتلاف منابع

اسلاید ۹ :

چرخه نا منطبق با گزارش آن اتفاق می افتد

از آنجایی که نامنطبق ممکن است در تمامی فرآیند های آزمایشگاه اتفاق بیفتد، لذا حضور همیشگی مسئول فنی و یا مدیر آزمایشگاه در مکان وقوع نامنطبق تقریبا“ غیر ممکن است لذا تمامی افرادی که نامنطبق را مشاهده می کنند مسئول گزارش نمودن آن هستند. 

اسلاید ۱۰ :

چرا کارکنان از گزارش نامنطبق فرار می کنند

 • نسبت به اهمیت آن واقف نیستند.
 • می ترسند برایشان اتفاقی بیفتد و به آنها بگویند ”آنتن مدیریت ”
 • می ترسند خود و یا همکارشان به واسطه این گزارش دچار مشکل شوند.
 • می ترسند موجب سرزنش مدیریت و یا سایر همکاران قرار گیرند.
 • سری درد نمی کند، دستمال نمی بندند.
 • دستش نزن بدتر میشه و…