لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مرتعداري Range Management توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مرتعداري Range Management قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اطلاعات خود را بيازماييد

مرتع چيست؟ كوييز

اسلاید ۲ :

مرتعداري

تعداد واحد: ۳

۲ واحد نظري

۱ واحد عملي

پيش نياز: اكولوژي و گياه شناسي ۲

اسلاید ۳ :

اهداف

مرتع: تعريف، چقدر، مال كي

و مرتعداري  تعريف مرتع

چقدر مرتع وجود دارد

اسلاید ۴ :

كداميك مرتع است؟

Deserts?

Tu dra?

Wetla ds?

Sava as?

Shrubla ds?

Grassla ds?

اسلاید ۵ :

Which of these are ra gela d?

Deserts?

Tu dra?

Wetla ds?

Sava as?

Shrubla ds?

Forests

Grassla ds?

All deserts except barre deserts

All tu dra

Vegetatio arou d wetla ds

All sava as

All shrubla ds

O ly ope forests

All grassla ds

اسلاید ۶ :

تعريف مرتع

تعاريف  مختلف، در اين دوجنبه اشتراك نظر وجود دارد:

qكشت نشده است

qجايگاه حيوانات اهلي و وحشي است

Ra gela d: “U cultivated la d that will provide the ecessities of life for grazi g a d browsi g a imal “ (Holecheck, 1989

اسلاید ۷ :

تعريف مرتع

U cultivated la d domi ated by ative pla ts: grasses, grass-like pla ts, forbs, or shrubs.

All la d that is ot farmla d, de se forest, barre desert or la d covered by solid rock, co crete, or glaciers

اسلاید ۸ :

مرتع
Society for ra ge ma ageme t(

 

كليه اراضي داراي پوشش طبيعي به نحوي كه خوراك دام از آن حاصل مي شود و تجديد حيات آن بطور طبيعي انجام مي پذيرد و همچنين آن قسمت از اراضي كه براي كمك به تجديد حيات پوشش گياهي طبيعي آن به نحوي از انحا بشر دخالت نموده است و پس از اين دخالت آن را همانند ساير مراتع اداره مي نمايد.

انرژي كمكي ناچيز است ، نه شخم و نه كود

اصولا انسان  با استفاده از كنترل چرا در مرتع مديريت مي كند و نمي تواند عوامل طبيعي را در مقياس بزرگ كنترل نمايد.

 

اسلاید ۹ :

تعريف مرتع
قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ (مصوب‌۳۰ /۵/۱۳۴۶

جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌ طبيعي‌ عبارت‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ اشخاص‌ايجاد نشده‌ باشد.

 مراتع‌ – اعم‌ است‌ از مشجر و غيرمشجر.

 مرتع‌ مشجر:

اگر مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد مرتع‌ مشجر ناميده‌ مي‌شود مشروط بر آنكه‌ حجم‌ درختان‌ موجود در هر هكتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ بيش‌از پنجاه متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ بيش‌ از بيست متر مكعب‌ باشد.

مرتع‌ غيرمشجر :

زميني‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا داراي‌پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفا مرتع‌ شناخته‌ شود. اراضي‌ كه‌آيش‌ زراعتند ولو آنكه‌ داراي‌ پوشش‌ نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو باشند مشمول‌ تعريف‌ مرتع‌ نيستند.

 

اسلاید ۱۰ :

تعريف اراضي منابع طبيعي
۱۳۵۹/۲/۳۱

الف – جنگل ها يا بيشه طبيعي –  مجتمعي متشكل ازعرصه وهوايي ومركب ازموجودات ازمنشا نباتي (مانند درخت ، درختچه ، نهال ، علف وخزه وحيواني صرف نظر ازدرجه تكامل به نحوي كه دست بشر درايجاد وتكامل آن دخيل نبوده است.

ب- مراتع – شبيه تعريف قبل

ج– نهالستان ها – جنگل هاي دست كاشت عمومي كه توسط دولت ايجاد شده باشد.

 د – اراضي جنگلي

(اين قانون اين اراضي را قابل واگذاري مي داند(