لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروري بر نابجايي ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروري بر نابجايي ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • صفحه اي كه خط نابجايي را در برمي گيرد صفحه لغزش ناميده مي شود.
 • جهت لغزش در جهت حركت خط نابجايي است
 • مقدار لغزش(slip distance) بوسيله ميزان برداربرگرز تعيين مي شود.

اسلاید ۲ :

 • در واقع مي توان گفت ميزان بردار برگر فاصله اتمي در صفحات لغزشي مربوطه است و
 • نشان دهنده ميزان جابجايي صفحه لغزش نسبت به صفحه زيرين آن ميباشد.

اسلاید ۳ :

 • با ادامه حركت نابجايي و رسيدن آن به سطح كريستال باعث ايجاد جابجايي نيمه بالايي كريستال نسبت به نيمه پاييني مي ود.
 • و بنابراين تغيير شكل پلاستيك دائمي از حركت نايجايي ايجاد مي شود.
 • براي ايجاد كرنش هاي پلاستيك ماكروسكپي لازم است كه تعداد زيادي نابجايي به سطح برسند.

اسلاید ۴ :

تنش لازم براي حركت نابجايي

 • به علت تنش هاي ايجاد شده اطراف ناحيه نابجايي تنش لازم بار يحركت نابجايي كاهش مي يابد.
 • به اين تنش لازم مقاومت شبكه اي در برابر حركت نابجايي گفته مي شود يا تنش اصطكاكي
 • (Frictional stress)
 • اين تنش تسط Pieres and nabarro
 • محاسبه شده است و به نام خود آنها نيز معروف شده است.

اسلاید ۵ :

 • آنها نشان داند كه اين تنش كوچك است و بوسيله رابطه زير داده مي شود

اسلاید ۶ :

 • با توجه به رابطه مي توان گفت با افزايش a و كاهش b مقدار تنش لازم براي حركت نابجايي كاهش مي يابد.بنابراين لغزش بر رويصفحات Close packed و در جهات close packed صورت مي گيرد
 • البته موارد استثنا هم وجود دارد؟ كدام موارد؟

اسلاید ۷ :

انواع نابجايي ها

 • ۱- نابجايي لبه اي

اسلاید ۸ :

حركت نابجايي لبه اي

 • ۱- glide
 • ۲- (neoconservative motion )climb

براي صعود نابجايي به سمت بالا يا پايين لازم است كه سيلان جاهاي خالي يا اتم به سمت نابجايي يا درو از نابجايي وجود داشته باشد.

بنابراين معمولا صعود در دماهي بالا صورت مي گيرد.

اسلاید ۹ :

مفهوم jog

 • همواره تعدادي jog بر روي خط نابجايي ايجاد مي شود.
 • و در حالتي كه تنشي روي قطعه موجودنباشدتعداد jog هاي مثبت و منفي برابر است

اسلاید ۱۰ :

Screw dislocation

 • بر خلاف نابجايي لبه اي لغزش نابجايي پيچي به صفحه خاصي محدود نمي شود و لغطش مي تواند در هر صفحه اي كه خط نابجايي در آن قرار مي گيرد حركت كند.

و بنابراين مي تواند صفحه لغزش خود را عوض كند. به اين عمليات cross slip  گفته مي شود.