لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فیزیولوژی دیاستول

مرحله شل شدن ایزوولمیك (I RT)

پر شدن سریع بطنی

دیاستازیس

سیستول دهلیزی

اسلاید ۲ :

  • قسمتهای عملکردی گردش خون

وظیفه شریانها انتقال خون پرفشار به بافتهاست .لذا جدار شریانها قوی است و خون به سرعت در آنها جریان می یابد.آرتریولها آخرین شاخه های دستگاه شریانی هستند وبه عنوان دریچه کنترل ورود خون به مویرگها عمل می کنند و قادر هستند جریان خون به مویرگها را در پاسخ به نیازهای بافت تغییر دهند.

وظیفه  مویرگها  عبارت است از تبادل مایع، موادغذایی ، الکترولیتها و سایر موادبین خون و مایع بین بافتی ، بدین منظور جدار مویرگها بسیار نازک و نسبت به ملکولهای ریز نفوذ پذیر است.

وریدها بعنوان لوله هایی برای برگرداندن خون از بافت ها به قلب عمل می کنند. وظیفه مهم آنها این است که بعنوان مخزن اصلی خون عمل می کنند . فشار سیستم وریدی بسیار پایین میباشد لذا جدار وریدها نازک  ولی عضلانی میباشدوبدین ترتیب میتوانند منقبض ومنبسط شده ویک مخزن قابل کنترل برای خون باشند .

اسلاید ۳ :

حجم خون درقسمتهای مختلف گردش خون

 

بیشترین قسمت گردش خون یعنی ۸۴ % در در گردش خون سیستمی جای دارد که از این مقدار :

۶۴% در وریدها ، ۱۳% در شریانها ۷% در آرتریولها ومویرگهای عمومی

۷% درقلب میباشد .

و۹% باقیمانده نیز در گردش خون ریوی می باشد.

اسلاید ۴ :

فشار در قسمتهای مختلف گردش خون

بیشترین مقدار فشار در آئورت میباشد که متوسط آن ۱۰۰ میلیمتر جیوه (۱۲۰/۸۰ ) است. هنگامی که خون درگردش خون عمومی جریان می یابد بتدریج فشار آن افت می کند و زمانیکه به انتهای ورید اجوف در دهلیز راست وقلب می رسد فشار به صفر رسیده است

مویرگهای عمومی ۳۵ میلیمتر جیوه در سمت آرتریولی تا ۱۰ میلیمتر جیوه در سمت وریدی آرتریول  ( متوسط فشار ۱۷  میلیمتر جیوه)

متوسط فشار شریان ریوی ۱۶ میلیمتر جیوه (۲۵/۸)

 

اسلاید ۵ :

تئوری اساسی عملکرد گردش خون

  • سه اصل اساسی وجود دارد که مبنای تمام اعمال این دستگاه است:

جریان خون به هر یک از بافتهای بدن تقریبا همیشه متناسب بانیازهای بافت به دقت کنترل می شود.

 

برون ده قلب عمدتا به وسیله مجموع کلیه جریانهای موضعی بافتها کنترل می شود.

به طور کلی ، فشار شریانی مستقل از کنترل جریان خون موضعی یا کنترل برون ده قلب کنترل می شود.

اسلاید ۶ :

روابط بین فشار، جریان و مقاومت

  • جریان خونی که از یک رگ می گذرد به دو عامل بستگی دارد: ( قانون اهم )

با اختلاف فشار بین دو سر رگ (شیب فشاری) ارتباط مستقیم

وبا میزان مقابله با جریان خون دررگ ( مقاومت) ارتباط معکوس دارد.

اسلاید ۷ :

جریان خون مقدار خونی است که در یک دوره مشخص از نقطه معلومی از گردش خون میگذرد که به صورت میلی لیتر یا لیتر بردقیقه بیان می شود.

 

فشار خون نیرویی از خون است که در مقابل واحد سطح جدار رگ اعمال می شود که معمولا بر حسب میلیمتر جیوه بیان میشود.

 

مقاومت در برابر جریان خون یعنی بازداری ازجریان خون در رگ

اسلاید ۸ :

کنترل حاد جریان خون موضعی

 

مکانیسم تنظیم بلند مدت جریان خون

 

تنظیم هومورال گردش خون

 

تنظیم عصبی گردش خون