لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مروری بر فیزیولوژی انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مروری بر فیزیولوژی انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فیزیولوژی گوارش ( ۳ )

۱- ارتباط سیستم صفراوی و لوزالمعده

 با روده باریک

 ۲-هضم و جذب در  روده باریک

۳- اعمال فیزیولوژیک روده بزرگ

اسلاید ۲ :

ارتباط سیستم صفراوی و لوزالمعده با روده باریک

صفرا – ۱ لیتر – آب و الکترولیت ، چربی  ( تری گلیسرید ،فسفولیپید و کلسترول )- بیلیروبین ، املاح صفراوی و آلکالین فسفاتاز    

شیره لوزالمعده ( ۲ تا ۵/۲ لیتر در شبانه روز ) – آب و الکترولیت ،  آنزیم : پروتئازهای هضم کننده پروتئین ( تریپسین ، کیموتریپسین ، الاستاز و کربوکسی پپتیداز) هضم کننده قندها ( آلفا آمیلاز ) -هضم کننده چربی( لیپاز ، فسفولیپاز و کلستریل استر هیدرولاز )- هضم کننده  اسید نوکلئیک ( دزوکسی ریبونوکلئاز و ریبونوکلئاز(

مواد آلی غیر آنزیمی شیره لوزالمعده

۱- آنتی بادی

۲- کولیپاز

۳- ماده ضد تریپسین

اسلاید ۳ :

کنترول ترشح و تخلیه  صفرا
۱-عوامل صفرا آور
choleretic 2- عوامل تخلیه کننده صفرا
cholagogue

 

اسلاید ۴ :

تنظیم  ۳ مرحله ای ترشحات پانکراس

کنترول در ۳ مرحله

۱- مرحله سری توسط تحزیک عصب پاراسمپاتیک واگ و رهایش استیل کولین و گاسترین

۲- مرحله معدی- گاسترین و رفلکس واگوواگال

۳- مرحله روده ای- سکرتین  و          کوله سیستوکینین

اسلاید ۵ :

هضم و جذب  کربوهیدراتها در ابتدای روده باریک

  • جذب قندهای ۵ کربنی بصورت نفوذ ساده
  • جذب قندهای ۶ کربنی بصورت هم انتقالی

 با یون سدیم ( گلوکز و گالاکتوز ) یا نفوذ تسهیل

 شده ( فروکتوز ) صورت می گیرد

اسلاید ۶ :

تغادل آب در دستگاه  گوارش

ورودی -۳/۹ لیتر در شبانه روز

نوشیدنیها و خوردنیها (۳/۲لیتر)

بزاق ( ۱ لیتر )

کیموس معدی ( ۲ لیتر )

شیره لوزالمعده ( ۲ لیتر )

صغرا ( ۱ لیتر )

روده باریک( ۱ لیتر )

خروجی

جذب از روده باریک ( ۳/۸ لیتر )

جذب از روده بزرگ (۹/۰ لیتر )

دفع از طریق مدفوع ( ۱/۰ لیتر )

اسلاید ۷ :

تخلیه روده باریک( دریچه ایلئوسکال )

وابسته به اختلاف فشار

افزایش تخلیه توسط رفلکسهای گاسترو – ایلئال و ایلئو – کولیک

کاهش تخلیه توسط رفلکس کولونو – ایلئال

تنفس ایلئونی از طریق رفلکس ایلئو – گاستریک (با کمک نوروتانسین و اوکسینتومدولین )

اسلاید ۸ :

اعمال روده بزرگ

ترشح – موکوس چسبنده از غارهای لیبرکون

حرکات : مخلوط کننده-  امواج هاسترایی

پیش برنده : پرتاب هاسترایی در کولون صعودی

حرکت توده ای در کولون عرضی و نزولی