لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مطالعه و طراحی نحوه استقرار کارکنان و مبلمان اداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مطالعه و طراحی نحوه استقرار کارکنان و مبلمان اداری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

۱- اهميت فضاي اداري:

  • فضاي اداري و نحوه استقرار كاركنان يكي از عوامل اساسي در كارآيي، تسريع در فرايندكار و كاهش نارضايتي كاركنان مي باشد.
  • با توجه به اهميت موضوع، در قانون برنامه سوم و چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بهره برداري مطلوب از فضا و ساختمانهاي اداري دستگاههاي دولتي مورد تاكيد قرار گرفته و متعاقب آن در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۳ ضوابط و استانداردهاي فضاي اداري با تصويب شوراي عالي اداري به كليه دستگاههاي اجرايي كشور ابلاغ گرديد.

اسلاید ۲ :

مهمترين مولفه ها در طراحي، تخصيص و استقرار افراد و واحدها در فضاي اداري موارد زير مي باشند:

۱- رعايت استاندارد فضاي تخصيص يافته به شاغلين با توجه به سبد ملزومات شغلي مورد نياز

۲- توجه به فرايند انجام كار (تسهيل در گردش كار) كه موجب كاهش هزينه هاي اداري ميگردد.

۳- ارگونومي (نور، تهويه، صدا و ..)

اسلاید ۳ :

۱- شرايط فيزيكي محيط كار :

توجه به شرايط فيزيكي محيط كار، يكي از عوامل مؤثر در ايجاد روحيه مناسب براي كاركنان در سازمان‌هاو شركتها مي باشد كه علاوه بر آنكه بازده كار را افزايش مي‌دهد و از عوامل نگهدارنده نيروي انساني محسوب مي‌‌گردد.علاوه بر مسائل مربوط به استقرار كاركنان، تجهيزات و مبلمان اداري، عواملي نظير نور، تهويه و سر و صدا نيز جزئي از شرائط فيزيكي محيط كار بشمار مي آيند.

اسلاید ۴ :

۲- فضاي باز اداري :

  • در كارهايي كه به شكل فرآيندي انجام مي شود استقرار افراد در فضاي باز و در كنار يكديگر موجب تسريع در گردش كار و زمان انجام عمليات مي گردد ضمن آنكه موجبات صرفه جويي فضاي ناشي از سطح اشغال شده ديوارها ميگردد.
  • در فضاي باز اداري نور و تهويه به علت نبودن موانع، بهتر فراهم مي گردد و امكان نظارت و كنترل مديران بر كار كاركنان را تسهيل مي بخشد .
  • يكي از مزاياي اصلي فضاي باز اداري قابليت انعطاف و تغيير در آن است. بررسي‌هاي انجام شده در كشور آمريكا نشان مي‌دهد كه در يك دوره ۵ الي ۱۰ ساله در حدود ۵۰ درصد فضاي اداري تغيير مي يابد و هزينه بسيار گزافي را براي سازمان‌ها و شركتها بدنبال دارد ولي در سازمان‌ها و شركتهايي كه از فضاي بازاداري استفاده شده است اين هزينه ها تا يكدهم كاهش يافته اند .

اسلاید ۵ :

۳- نقش فرايند كار در فضا سازي اداري

در هر نوع آرايش فضاي اداري (Lay-Out) ارتباط ميان كاركنان و واحدها عنصر تعيين كننده است.

۴- ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضا و ساختمان‌هاي اداري

شورايعالي اداري ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از ساختمان‌هاي اداري و تخصيص مناسب فضاي اداري را تصويب و ابلاغ نمود. اجراي مصوبه شمارة ۴۳۱/۰۱۳ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است. در سال ۱۳۸۳ نيز شوراي عالي اداري مجدداَ ضوابط ساختمانهاي اداري دستگاه‌هاي اجرايي را تصويب و ابلاغ نمود. ضوابط تخصيص بهينه فضاي اداري دستگاههاي دولتي بشرح زير مي باشد.

اسلاید ۶ :

۱-۴-تعاريف فضاهاي ساختمان اداري

كليه فضاهاي يك ساختمان اداري در  ۵ گروه به شرح زير طبقه بندي

 مي شوند.

گروه ۱ (فضاهاي اصلي)

به فضاهايي اطلاق مي گردد كه فعاليت اداري مستقيماَ در آنها انجام مي شود .

گروه ۲ (فضاهاي وابسته)

فضاهايي اطلاق مي گردد كه براي تسهيل و خدمات رساني انجام كار پيش بيني شده و در كنار فضاهاي گروه يك شكل مي گيرند. مانند: سالن اجتماعات ،‌كتابخانه، كلاسهاي آموزشي ، مركز تلفن، اطلاعات ،‌نگهباني، مراكز ‌رايانه، تكثير، بايگاني راكد و موارد مشابه

اسلاید ۷ :

گروه ۳ (فضاهاي رفاهي)

منظور فضاهايي هستند كه براي تامين رفاه كاركنان و مراجعين در ساختمان اداري پيش بيني شده و در كنار فضاهاي گروه ۱ و ۲ شكل مي گيرند، مانند: نمازخانه،غذاخوري،آبدارخانه،فروشگاه تعاوني،مركزكمكهاي اوليه،‌سرويسهاي بهداشتي

 گروه ۴ (فضاهاي پشتيباني)

منظور فضاهايي هستند كه براي پشتيباني فعاليتها و خدمات اداري پيش بني شده و به طور غيرمستقيم در كنار فضاهاي گروه ۱، ۲ و ۳ شكل مي گيرند، مانند: تعميرگاه لوازم، تعميرگاه خودرو، انبارها، رختكن و اتاق كاركنان خدمات، پاركينگ ، تاسيسات مركزي و كنترل آن در طبقات.

اسلاید ۸ :

گروه ۵ (فضاهاي گردش)

منظور فضاهايي هستند كه براي ارتباط بين فضاهاي ياد شده و سطوح زير ساخت (ديوارها و ستونها) پيش بيني مي شوند و عبارتند از :

الف) گردش افقي در طبقات

مانند: ورودي ها، راهروها، فضاهاي مكث و تقسيم، بعلاوه سطوح زيرساخت (ديوارها و ستونها) در طبقات و مسيرهاي (Risers) تأسيساتي .

 

ب) گردش عمودي بين طبقات

مانند: پله هاي ارتباطي طبقات، آسانسورها، بالابرها، پله هاي فرار، پاگردها، شيب روها(Ramps) و موارد مشابه .

اسلاید ۹ :

۹-۴- شاخصهاي كنترل محاسبه سطوح

بمنظور كنترل برنامه ريزي انجام شده مطابق اين دستورالعمل ، ‌لازم است شاخصهاي زير مبناي مقايسه قرار گيرند .

الف كارآيي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان)

عبارتست از نسبت زيربناي خالص ساختمان به زيربناي كل آن، اين شاخص از تكنولوژي ساخت، نحوه تركيب فضاها. نحوه راهبري وتاثير مي پذيرد . مقدار تعيين شده براي شاخص “ كارآيي ساختمان“ در اين دستورالعمل حداقل ۶۵% مي باشد .

 =       كارايي ساختمان

اسلاید ۱۰ :

ب- بهره برداري مفيد اداري

عبارتست از نسبت زيربناي فضاهاي اصلي (گروه ۱) به زيربناي كل ساختمان، اين شاخص علاوه بر عوامل مندرج در بند (۵-۲-۱) از عوامل ديگري چون : سيستمها و روشهاي اداري ، نحوه استفاده از فضاهاي جنبي ، تجهيزات و تكنولوژي اداري تاثير مي پذيرد. مقدار تعيين شده براي “شاخص بهره برداري مفيد ” در اين دستور العمل حداقل ۴۰% مي باشد .

 = بهره‌برداري مفيد اداري