لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معاونت آموزش ابتدايي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معاونت آموزش ابتدايي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مراحل پنجگانه آزمون عملکرد:

´نوشتن هدف یادگیری به شیوه ی عملکرد

´نوشتن ملاک ها و یا شواهد یادگیری عملکرد

´نوشتن تکلیف سنجش

۱٫نوشتن مسأله یا بافت در تکلیف

  1. پیش بینی لوازم و تجهیزات احتمالی برای تکلیف
  2. نوشتن شیوه ی انجام تکلیف

´نوشتن راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی

´بازنگری کلیه ی مراحل

´

اسلاید ۲ :

۱-نوشتن اهداف یادگیری آزمون عملکرد:

´الف-طبقه بندی هدف های یادگیری(دانش-استدلال-مهارت-تولیدات)

یادگیری تغییرات نسبتاً پایدار در رفتار یادگیرنده در اثر تجربه

حوزه ی دانش- به اطلاعات جزیی و کلی در مورد واقعیت ها و روش ها ،روابط میان عناصر یک ساخت کلی ، چگونگی انجام کارها و مهارت های مربوط به موضوعات اشاره دارد.

حوزه ی استدلال: توانایی معنا دادن به امور و استخراج منطقی نتایج از واقعیت ها و اصول کلی یا وارسی منطقی نتایج از واقعیت ها اشاره دارد . استدلال در حل مسأله نقش بسیار مهمی ایفا می کند .

حوزه ی مهارت ها: به اجرای سلسله مراتب یک عمل یا به کار بستن دانش و استدلال در یک فعالیت معین اشاره دارد.

حوزه ی تولید: به آفریدن یک محصول ، آفریدن دانش جدید به همراه تحلیل دانش و واقعیت ها ، خلق یک راه حل و مهارت و الگو اشاره دارد.

اسلاید ۳ :

مراحل عملياتي طراحي يك آزمون عملكردي

´۱-نوشتن هدف يادگيري

´هدف يادگيري مفاهيمي است كه شما تصميم داريد دانش آموزان در ارتباط با يك يا چند درس آن‌ها ياد بگيرند

اسلاید ۴ :

´هدف يادگيري رياضي براي آزمون عملكردي كتبي

´از دانش آموز انتظار مي رود :

´عمليات ضرب انواع كسرهاي متعارفي را انجام دهد.

´مفهوم كسر متعارفي را درك كرده و از آن براي حل مساله استفاده كند.

´  هدف يادگيري فارسي  براي آزمون عملكردي كتبي

´از نشانه‌هاي  (چـ و چ ) براي جمله نويسي استفاده كند.

´با صداي (چـ و چ) كلمه و جمله بنويسد

´هدف يادگيري درس علوم براي آزمون عملكردي موقعيتي

´انتظار مي رود دانش آموز:

´از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند.

´مفهوم علل دما را توضيح دهد و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.

´

اسلاید ۵ :

۲-نوشتن ملاک ها و شواهد آزمون عملکرد

´ملاک ها وضعیت مطلوب بودن هدف های یادگیری یا تغییرات مورد انتظار را نشان می دهند . یعنی من از کجا بفهمم که دانش آموز به تغییرات مورد انتظار رسیده است یا نه؟ در واقع ملاک ها یا شواهد یادگیری سه نقش اساسی در سنجش ایفا می کنند.

هدف های عملکرد را به صورت عملیاتی تعریف کرده و به معلم کمک می کند تا به تهیه ی تکالیف هدفمند، با ارزش و مرتبط با هدف های یادگیری اقدام کند.

بعدها در نقش فرم های توصیف عملکرد ظاهر شده باعث عینی تر شدن قضاوت های معلم به هنگام ارزش گذاری برای عملکرد یادگیرنده می گردند.

بازخوردهای کیفی-توصیفی نمادی یا نوشتاری برای اصلاح و هدایت یادگیری فراهم می آورند.

اسلاید ۶ :

´پس از انتخاب هدف يادگيري معلم لازم است نشانه‌هايي كه رسيدن به هدف يادگيري را مشخص مي‌كنند ، بنويسيد. به شاخص ها يا نشانه‌هاي مربوط به يك هدف يادگيري شواهد يادگيري مي گويند. شواهد يادگيري «آنچه را كه يك دانش آموز بايد انجام دهد تا معلوم گردد مفهوم را ياد گرفته است». اطلاق مي‌شود. از شواهد يادگيري براي طراحي و نوشتن مقياس اندازه گيري استفاده مي‌شود.

´

اسلاید ۷ :

´هدف يادگيري رياضي براي آزمون عملكردي كتبي

´از دانش آموز انتظار مي رود :

´عمليات ضرب انواع كسرهاي متعارفي را انجام دهد.

´مفهوم كسر متعارفي را درك كرده و از آن براي حل مساله استفاده كند.

´

اسلاید ۸ :

هدف يادگيري فارسي  براي آزمون عملكردي كتبي

´

´از نشانه‌هاي  (چـ و چ ) براي جمله نويسي استفاده كند.

´با صداي (چـ و چ) كلمه و جمله بنويسد

´

اسلاید ۹ :

هدف يادگيري درس علوم براي آزمون عملكردي موقعيتي

´

´از دانش آموز انتظار مي رود:

´از دماسنج براي تعيين دما استفاده كند.

´مفهوم علل دما را توضيح دهد و از آن‌ها براي تشخيص استفاده كند.

´

اسلاید ۱۰ :

۳-نوشتن تکلیف آزمون عملکرد

الف- معرفی انواع تکالیف آزمون عملکرد

تکالیف به تمرین ها و فعالیت هایی اشاره دارد که دانش آموز با انجام آن ها عملکرد یا توانایی استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده را در تولید محصول ، راه حل و یا هر مهارت ویژه نشان می دهد.

ب- مراحل نوشتن تکلیف آزمون عملکرد

نوشتن بافت مسأله

ابزارها و وسایل

شیوه ی انجام تکلیف