لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معرفي استانداردهاي باز الگوبرداري مركز آمريكايي كيفيت و بهره‌وري (APQC) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف دپارتمان تجارت و  صنعت انگلستان از فرايند

فرایندها سنگبناهاي  اصلی سازنده سازمانها هستند و درک و بهبود آنها میتواند مايه حیات سازمانهایی با كيفيت فراگير باشد.

آنها ورودی‌ها را که می‌توانند شامل اقدامات، روشها و عملیات باشند، به خروجی‌ها تبدیل میکنند.

گامهایی هستند که به واسطه آنها براي خروجي‌هايي كه نیازها و انتظارات مشتريان را برآورده کرده یا از آن هم فراتر می روند، ارزش آفرینی می‌کنیم

و این ارزش‌آفرینی بایستی هدف سازمانهای مشتری مدار و با کیفیت فراگیر باشد.

اسلاید ۲ :

رويكرد فرايندي

هر فعاليت‌ يا مجموعه‌اي‌ از فعاليت‌ها كه‌ از منابع‌ جهت‌ تبديل‌ دروندادها به‌ بروندادها استفاده‌ مي‌كند مي‌تواند به‌ عنوان‌ يك‌ فرايند در نظر گرفته‌ شود.

براي‌ آن كه‌ سازمان‌ها به طور اثربخش‌ به‌ كار بپردازند مجبورند تعداد زيادي‌ از فرايندهاي‌ مرتبط‌ با‌ هم‌ و متعامل‌ را شناسايي‌ ‌و مديريت‌ كنند. غالبا برونداد يك‌ فرايند مستقيما درونداد فرايند بعدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. شناسايي‌ و مديريت‌ نظام‌يافته‌ فرايندهاي‌ به‌ كار گرفته‌ شده‌ در يك‌ سازمان‌ و بهخصوص‌ تعامل‌ بين‌ اين‌ فرايندها را  “رويكرد فرايندي‌” مي‌نامند.

اسلاید ۳ :

فرايند چيست؟

 تعريف EFQM

“يک فرايند توالي فعاليتهايي است که با توليد خروجيهاي مورد نياز از وروديهاي متنوع ايجاد ارزش افزوده مي کنند”

تعريف ISO9000:2005

مجموعه‌ فعاليت‌هاي‌ مرتبط‌ به‌هم‌ يا متعامل‌ كه‌ دروندادها را به‌ بروندادها تبديل‌ مي‌كنند.

اسلاید ۴ :

اثربخشي و کارايي

اثربخشي  Effectiveness

ميزاني از فعاليتهاي برنامهريزيشده كه تحقق يافته و نتايج برنامهريزيشده كه به دست آمده است.

كارايي  Efficiency

رابطه بين نتيجه بهدستآمده و منابع استفادهشده

اسلاید ۵ :

از ساختارهاي سازماني وظيفه‌اي تا ساختارهاي سازماني فرايندي

اسلاید ۶ :

مديريت فرايند و مديريت به وسيله فرايند

 مديريت فرايند

فنون مديريت عمليات و بهبود فرايندها، به‌صورت منفرد

 مديريت به وسيله فرايند

مديريت و بازنگري سازمان به صورت سيستمي مرکب از فرايندها مرتبط به هم و متعامل و بهبود توام عملکرد کسب و کار و فرايندها

اسلاید ۷ :

فرايندهاي کليدي را چگونه شناسايي کنيم؟

فرايندهاي کليدي

”فرايندهايي که براي ارائه نتيجه مطلوب ضروري هستند“

 راههاي شناسايي فرايندهاي کليدي

طوفان فکري

مصاحبه با ذينفعان کليدي (کساني که تحت تأثير فرايندها قرار ميگيرند يا بر آنها اثر ميگذارند)

استفاده از خدمات يک مشاور خارجي

کار با يک مدل عمومي (مانند مدل پرتر يا چارچوب طبقهبندي فرايند APQC) و تطبيق آن با شرايط خاص سازمان 

اسلاید ۸ :

تاريخچه و معرفي مرکز آمريکايي بهرهوري و کيفيت

(APQC)

اسلاید ۹ :

مرکز آمريکايي بهرهوري و کيفيت

 APQC : American Productivity & Quality Center

مركز آمريكايي بهره‌وري و كيفيت (APQC) در سال ١۹۹۷ با درخواست برخي اتحاديه‏هاي صنفي و مقامات رسمي دولتي در آمريکا تاسيس گرديد، اما هيچگاه فعاليت آن محدود به آن کشور نبوده است.

در سال ۲۰۰۸، سازمان‌هاي  APQC  و IBM  در جهت ارتقاء “چارچوب طبقه‌بندي فرايند” فراصنفي و توسعه تعدادي از چارچوب‏هاي ويژه صنايع مختلف با يکديگر همکاري مشتركي را آغاز نمودند.

قصد و نيت آنان از انجام اين كار، ايجاد مدلي بود تا واحدهاي كسب وكار و ساير سازمان‌ها را تشويق كند كه فعاليت‌هايشان را بيشتر از ديدگاه فرايندي و فراصنفي نسبت به ديگاه محدود وظيفه‌اي مشاهده كنند  .

اسلاید ۱۰ :

نسخه‌هاي اختصاصي PCF

سازمان APQC علاوه بر ارائه نسخه عمومي چارچوب طبقه‌بندي شده فرايندي (PCF)، نسخه‌هاي متعدد ديگري را نيز، ويژه هر صنعت تهيه و ارائه نموده است كه مرتبا” در حال توسعه و به‌روزرساني است، از جمله:

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در بانكداري

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع بالادست پتروشيمي

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع پايين دست پتروشيمي

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنعت توليد الکتريسته

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنايع دفاعي و فضايي

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در ارتباطات راه‌دور

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در صنعت خودرو

چارچوب طبقه‌بندي فرايند در پخش رسانهاي (راديو، تلويزيون و …)