لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معيارهای پذيرش مجله در ISI توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معيارهای پذيرش مجله در ISI قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

    هدف اوليه آی اس آی به عنوان يک پايگاه اطلاعاتی از انتشارات، تأمين پوشش جامع از مهمترين و مؤثرترين تحقيقات انجام گرفته در جهان است  

    امروزه آی اس آی شامل مجلات معتبر بين المللی، پروانه ثبت اختراعات، مقالات کنفرانسها در حوزه های علوم، علوم اجتماعی، و علوم انسانی و هنر است  

     بخش عمده اين داده ها مربوط به ۹۳۰۰ مجلات معتبر بين المللی است  

     آی اس آی يکی از خدمات نمايه سازی معتبر جهان برای نمايه سازی تمام منابع استناد شده می باشد و همچنين حاوی اطلاعات کتابشناختی کامل در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات است

     برای ارزيابی مجلات از سه نوع اطلاعات کمّی و کيفی استفاده می کند 

اسلاید ۲ :

ارزيابی مجلات

اطلاعات کمّی

     داده های استنادی

SCI          

SSCI

A & HCI   

اسلاید ۳ :

اطلاعات کيفی

    استانداردهای مجله

          انتشار به موقع

          داوری

          فعاليتهای سردبيری

             ـ عنوان کامل مجله

             ـ عنوان مقا له

             ـ چکيده

             ـ اطلاعات کامل کتابشناختی مآخذ

              ـ آدرس کامل مؤلف : تلفن، دور نگار، پست الکترونيکی

 

اسلاید ۴ :

زبان های خارجی       

   ۱ـ چکيده تمام نما / خلاصه ای از مقاله به زبان انگليسی

   ۲ـ  عناوين مقالات به انگليسی

   ۳ـ منابع به انگليسی

 پيشينه هيأت تحريريه

      ـ هر از چند مدت انتشارات دارند

      ـ در کدام مجلات

     ـ آيا به مقالات آنها استناد شده؟

     ـ آيا به مجلات معتبر استناد کرده اند؟

    

 پيشينه نويسند گان

 شهرت ناشر

 شهرت انجمن علمی  

 

اسلاید ۵ :

بين المللی بودن مجله

يکی ديگر از ملاحظات حوزه جغرافيايی مجله می باشد.

مجلاتی که دامنه کار آن ناحيه کوچک جغرافيايی باشد مورد علاقه آی اس آی نيست؛ مگر در موارد استثنايی. بين المللی بودن از دو منظر بررسی می شود:

    ۱ـ مليّت مقاله هايی که مجله منتشر می کند

    ۲ـ مليّت مقالاتی که به آن استناد می کنند

اسلاید ۶ :

خود ـ استنادی

۸۰% مجلات فهرست شده در ISI دارای خود ـ استنادی پايين تر يا مساوی ۲۰% دارند.نشان دهنده اين است که خود ـ استنادی کاملاً برای مجلات طبيعی است، اما اگر نرخ خود ـ استنادی بالاتر از اين ميزان برود بررسی انجام می شود. چنانچه خود ـ استنادی باعث بالا رفتن مصنوعی ضريب تأثير شود، ضريب تأثير مجله اعلام نمی شود و از مجموعه خارج می شود .   

اسلاید ۷ :

قضاوت متخصصان

   آی اس آی ازآغاز تأسيس در دهه ۱۹۶۰ از وجود متخصصان در هيأت تحريريه برای محصولات خود بهره برده است.

     در خصوص مجلات تازه وارد از متخصصان حوزه موضوعی مجله خارج از آی اس آی درخواست می شود تا اظهار نظر کنند.

     عيب آن اين است که اگر يک مجله جديد متعلق به حوزة تخصصی باشد، متخصصان آن حوزه ارزش زيادتری به مجله مورد بررسی می دهند. البته اين نفع شخصی در ارزيابی           نظر  متخصصان خارج از آی اس آی مورد توجه است

 

اسلاید ۸ :

چگونه مجلات را به آی اس آی پيشنهاد دهيم

Recommend a journal for coverage in Web of Science at htt ://scientific.thomson.com/forms/isi/journalrec/

Submit a journal for evaluation for Web of Science at htt ://scientific.thomson.com/forms/isi/journalsubmission/.

اسلاید ۹ :

 وضعيت مجلات علمی ـ تخصصی ايران

       بررسيهای انجام گرفته در ايران نشان داده اند که مؤلفان و ناشران از عوامل بروز مشکلات نشريات علمی هستند ( محسنی،۱۳۷۹؛ کياء، ۱۳۷۰)

    سطح پايين استناد به مقالات منتشره در نشريات علمی ايران حاکی از ميزان پايين مطالعه نوشته ها در حوزه تخصصی مربوطه است.

      بنظرمی رسد ارتباط و همکاری علـمی با پژوهشگران خارج از کشـور عامل مهمتری نسبت به ارتباط با محققان دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی داخلی است (طالبی، ۱۳۸۱). بررسی محسنی(۱۳۷۹) نشان داد که محققان حرفه ای به مجلات علمی داخلی دلبستگی ندارند و منبع تغذيه فکری آنها منابع خارجی است. اين محققان برای چاپ مقاله های خود از نشريات داخلی استفاده نمی کنند.

 

اسلاید ۱۰ :

    محسنيان راد (۱۳۷۴) عدم استمرار مجلات علمی در ايران را يکی از عوامل جدی ضعف کيفی نشريات و عاملی برای عدم تمايل محققان داخلی برای انتشار مقاله در مجلـه های ايـرانـی می داند

۱۹۸۶ تا ۱۹۰۰از     وی اشاره دارد در ايران اکثر مجلات علمی که دولت يا

بخش خصوصی منتشر کرده اند عمر بسيار کوتاهی داشته ، دچار مرگ زودرس شده اند و ميانگين عمرآنها بيش از دو سال نبوده است.

بديهی است افزايش و کاهش فعاليتهای پژوهشی دررشد وتوسعه مجله     های علمی تأثيرگـذاراست. با وجـود پژوهش های کم در زمينه های مختلف علوم نمی توانيم انتظار داشته باشيم کـه مجـله های علمی پر باری ظهور کنند (معتمد نژاد، ۱۳۷۴)