لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حسابداري داراييهاي نامشهود توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم حسابداري داراييهاي نامشهود قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف استاندارد

هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌.

اسلاید ۲ :

دامنه کاربرد

الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در مورد حسابداري‌ كليه‌ داراييهاي‌ نامشهود بكار گرفته‌ شود مگر در موارد زير :

الف‌. ماليات‌ انتقالي‌ به‌ دوره‌هاي‌ آتي‌

ب ‌. سرقفلي‌ ناشي‌ از تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۱۹ ).

ج‌ . حقوق‌ معدني‌ و هزينه‌هاي‌ اكتشاف‌، توسعه‌ و استخراج‌ معادن‌، نفت‌، گازطبيعي‌ و غيره‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ براي‌ توسعه‌ يا نگهداري‌ اين‌ فعاليتها بكار مي‌رود، كاربرد دارد.

د . مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۷ ).

ه . اجاره‌ها (‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲۱ ).

اسلاید ۳ :

داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ در روال‌ عادي‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ به‌ قصد فروش‌ نگهداري‌ مي‌شود، موضوع‌ اين‌ استاندارد نيست‌. ليكن‌ اين‌ استاندارد در مورد داراييهاي‌ نامشهودي‌ كه‌ با قصد واگذاري‌ امتياز استفاده‌ آنها، نگهداري‌ مي‌شود، كاربرد دارد.

اسلاید ۴ :

دارايي نامشهود

دارايي‌ نامشهود به‌ يك‌ دارايي‌ غيرپولي‌ و فاقد ماهيت‌عيني‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌:

الف‌. به‌ منظور استفاده‌ درتوليد يا عرضه‌ كالاها يا خدمات‌، اجاره‌ به‌ ديگران‌ يا براي‌ مقاصد اداري‌ توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود،

ب‌ . با قصد استفاده‌ طي‌ بيش‌ از يك‌ دوره‌ مالي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ تحصيل‌ شده‌ باشد، و

ج‌ . قابل‌ تشخيص‌ باشد.

اسلاید ۵ :

ويژگيهاي دارايي نامشهود

ماهيت غير عيني

  • در شرايطي که ممکن است داراييهاي نامشهود حاوي يا مبتني بر ماهيت عيني باشند، طبقه بندي آنها به عنوان دارايي ثابت مشهود يا دارايي نامشهود مستلزم قضاوت اين امر است که کدام عنصر مهمتر است.

قابليت تشخيص

  • مي توان دارايي نامشهود را از سرقفلي واحد تجاري متمايز کرد.
  • با توجه به اينکه سرقفلي واحد تجاري از کل واحد تجاري يا ساير داراييهاي آن قابل تشخيص نيست، به عنوان دارايي نامشهود شناسايي نمي شود.

اسلاید ۶ :

شناخت و اندازه گيري اوليه دارايي نامشهود

يک قلم هنگامي به عنوان دارايي نامشهود شناسايي مي شود که:

الف. با تعريف داراييهاي نامشهود مطابقت داشته باشد.

ب . معيارهاي شناخت احراز شده باشد که عبارتند از:

جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به  درون واحد تجاري محتمل باشد.

بهاي تمام شده دارايي به گونه اي اتکاپذير قابل اندازه گيري باشد.

اسلاید ۷ :

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل

جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با دارايي نامشهود به درون واحد تجاري تنها هنگامي محتمل است که واحدتجاري بتواند با دلايل کافي نشان دهد:

الف. دسترسي به خالص جريان ورودي منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري امکانپذير است،

ب. توانايي* و قصد استفاده از دارايي نامشهود را دارد، و

ج. به منابع فني و مالي کافي براي کسب منافع اقتصادي آتي دارايي دسترسي دارد.

* توانايي استفاده از دارايي ناشمهود، مستلزم داشتن کنترل بر آن دارايي است. زماني يک واحد تجاري بر دارايي کنترل دارد که:

قدرت کسب منافع اقتصادي آتي ناشي از آن را داشته باشد،و

بتواند از دسترسي ديگران به آن منافع جلوگيري کند.

اسلاید ۸ :

جريان منافع اقتصادي آتي و کنترل

  • محتمل‌ بودن‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ بايد با استفاده‌ از مفروضات‌ معقول‌ و داراي‌ پشتوانه‌ كه‌ معرف‌ بهترين‌ براورد مديريت‌ از وقوع‌ يك‌ سري‌ شرايط‌ اقتصادي‌ محتمل‌ در طول‌ عمر مفيد دارايي‌ است‌، توسط‌ واحد تجاري‌ ارزيابي‌ شود.ارزيابي‌ مزبور مستلزم‌ بكارگيري‌ قضاوت‌ بر مبناي‌ شواهد موجود در زمان‌ شناخت‌ اوليه‌ است‌. در اين‌ مورد اهميت‌ بيشتر بايد به‌ شواهدي‌ داده‌ شود كه‌ به‌طور بيطرفانه‌ قابل‌ تأييد باشد.

اسلاید ۹ :

اندازه گيري بهاي تمام شده به گونه اي قابل اتکا

يك‌ دارايي‌ نامشهود به‌ هنگام‌ شناخت‌ اوليه‌ بايد به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ اندازه‌گيري‌ شود.

بهاي تمام شده دارايي نامشهود باتوجه به شيوه تحصيل آن اندازه گيري مي شود.

اسلاید ۱۰ :

اندازه گيري بهاي تمام شده دارايي نامشهود به گونه اي قابل اتکا