لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مفاهیم و کاربردهای عملی دانایی‌صفر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 یک اثبات‌کننده(P) سعی‌می‌کند تصدیق‌کننده (V) را متقاعدکند که ادعایش صحیح است. در حالت عادی، P در یک ارتباط یک سری اطلاعات به V می‌دهد و V با محاسباتی صحت ادعای P را تاییدمی‌کند.

 آیا می‌توان بدون انتقال اطلاعات اضافی، V را متقاعد نمود؟

 آیا می‌توان پیام‌های بیشتری ردوبدل‌کرد و در عین حال اطلاعات اضافه منتقل نشود؟

 آیا می‌توان با درنظر گرفتن احتمال خطای غیرصفر و با انتقال اطلاعات کم و کافی V را راضی نمود؟

اسلاید ۲ :

تعریف دانایی صفر

 در یک اثبات هنگامی که منظور اصلی بدون هیچ اطلاعات اضافی منتقل شود (واقعیتی برطرف مقابل آشکار شود) آنگاه اثبات با دانایی صفرنامیده می‌شود.

 در این نوع اثبات V متقاعد می‌شود که P صاحب اطلاعاتی است، اما به‌هیچ طریقی نمی‌تواند این اطلاعات را استخراج کند.

 در یک پروتکل دانایی – صفر می‌توان کارهایی از قبیل شناسایی، اثبات یک واقعیت یا عملیات دیگر رمزنگاری را، بدون فاش‌کردن اطلاعات محرمانه در هنگام برقراری ارتباط، انجام داد.

اسلاید ۳ :

غاردانایی صفر

      کسی که کلمه‌ رمز در انتهایی غار را بداند، می‌تواند از نقطه C به نقطه D برسد و برعکس. فرض‌کنیم P کلمه‌ رمز را می‌داند و می‌خواهد این آگاهی را به V بفهماند، اما نمی‌خواهد کلمه‌ رمز را بازگو نماید.

اسلاید ۴ :

(۱V در نقطه A می‌ایستد

(۲P وارد غار می‌شود وبه هرکدام از مسیرها که مایل باشد، می‌رود.

(۳هنگامی که P در غار ناپدید شد، V به نقطه B می‌آید

(۴V باصدازدنPازاومی‌خواهد که :

(۱از مسیر سمت راست بازگردد

(۲از مسیر سمت چپ بازگردد

(۵Pاین خواسته‌ Vرابرآورده ‌می‌کند.

 درصورت نیازکلمه رابه ‌زبان می‌آورد واز در انتهایی غار می‌گذرد

(۶Pو Vمراحل فوق را nبارتکرار می‌کنند

اسلاید ۵ :

حل یک مسئله‌ی دشوار(۱)

   فرض‌کنیدPحل یک مسئله‌ دشوار را می‌داند. برای اثبات این آگاهی به‌صورت ‌زیر عمل می‌نماید:

(۱P با استفاده از اطلاعاتش و با انتخاب یک عدد تصادفی مسئله‌ دشوار را به یک مسئله‌ دشوار جدید تبدیل‌می‌کند.

(۲این مسئله‌ جدید باید هم شکل Isomorphicمسئله اول باشد.

(۳سپس با استفاده از اطلاعاتش و آن عدد تصادفی مسئله‌ جدید را حل‌می‌کند.

اسلاید ۶ :

حل یک مسئله‌ی دشوار(۲)

(۴P مسئله‌ جدید را برای V ارسال‌می‌کند.

(۵V از P می‌خواهد که یکی از دو کار زیر را انجام دهد:

(۱ ثابت‌کند که مسئله‌ اول و مسئله‌ جدید هم‌شکل هستند

(۲جواب مسئله جدید را بیان‌کند و نشان دهد که حل آن است

(۶P موافقت‌می‌کند و انجام می‌دهد

(۷مراحل فوق را n بار تکرارکنند

اسلاید ۷ :

(۱در این الگوریتم P هیچ گاه نباید برای مسئله‌ دشوار جدیدی که به‌دست می‌آورد هر دو درخواست بند (۵) را پاسخ دهد.

(۲تبدیل‌های تصادفی و مسئله‌ها نیز باید به‌گونه‌ مناسبی انتخاب شوند تا V اطلاعاتی برای حل مسئله‌ اصلی به‌دست نیاورد.

(۳همه‌ مسایل دشوار برای این کاربرد مناسب نیستند. اما تعداد زیادی از این مسایل می‌توانند استفاده شوند.

اسلاید ۸ :

(۱تصدیق‌کننده‌ هیچ معلوماتی از پروتکل به‌دست نمی‌آورد:

  تصدیق کننده با اتکا به خودش نمی تواند مراحل پروتکل را طی کند و به کنش و واکنش اثبات کننده نیاز دارد. پروتکل هیچ اطلاعات محرمانه ای را فاش نمی کند، در غیر این صورت پروتکل را با حداقل افشاسازی می نامند.

(۲اثبات‌کننده نمی‌تواند تصدیق کننده را فریب دهد:

  باتکرارپروتکل احتمال موفقیت اثبات‌کننده متقلب رامی توان به اندازه دلخواه کاهش داد.دراین پروتکل ها با اولین اشتباه اثبات‌کننده  می توان اثبات‌کننده متقلب را شناسایی کرد.

(۳تصدیق‌کننده نمی‌تواند اثبات کننده را فریب دهد:

  تصدیق‌کننده نمی‌تواند از اطلاعات اثبات کننده آگاهی یابد.

(۴تصدیق‌کننده نمی‌تواند خودرابه‌عنوان اثبات کننده برای شخص سومی معرفی کند:

  تصدیق‌کننده حتی نمی‌تواندبه شخص سومی اثبات کندکه اثبات‌کننده دارای اطلاعات سری است.

اسلاید ۹ :

برای استفاده از پروتکل‌های دانایی صفر به سه طریق زیر می‌توان عمل نمود:

(۱موازی:

     به‌نحوی که P تعدادی مسئله تدوین‌می‌کند و برای V می‌فرستد. آن‌گاه V درخواست‌های مربوط به هر مسئله را به‌صورت یک جا برای P می‌فرستد. بدین‌صورت از تعداد ردوبدل پیام در مواردی که برقرار ارتباط با تاخیر همراه است، کاسته می‌شود.

اسلاید ۱۰ :

(۲تاثیر متقابل:

     که در آن P و V با ردوبدل متوانی پیام‌هایی مسیر پروتکل را دنبال‌می‌کنند. دراین حالت اثبات به‌صورت قسمت‌به‌قسمت محقق می‌شود.

(۳زمان غیر واقعی:

     در این حالت یک تابع درهم یک‌طرفه برروی مسئله‌ها و داده‌ها نقش V را بازی‌می‌کند و برای امضای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.