لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه‌ای بر نظام حسابهای ملی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

حسابهاي كلان اقتصاد

nآمارهاي مالي دولت (GFS)

Government Finance Statistics

nآمارهاي پولي و مالي (MFS)

Monetary and Financial Statistics

nجريان وجوه (FOF)

Flow of Funds

nترازپرداختها (BOP)

Balance of Payments

nحسابهاي ملي (SNA)

System of National Accounts

اسلاید ۲ :

حسابهاي كلان اقتصاد

 

آمارهاي مالي دولت (GFS) شامل:

¨دريافتي هاي دولت: درآمد مالياتي،درآمد مالكيت، فروش كالاها و خدمات، انتقالات

¨پرداختي هاي دولت:

طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي دولت: جبران خدمات كاركنان، خريد كالاها و خدمات، استهلاك، بهره، انتقالات، عوايد تامين اجتماعي، ساير

طبقه بندي وظيفه اي هزينه هاي دولت: خدمات عمومي، دفاع، امور اجتماعي و امنيت، امور اقتصادي، محيط زيست، مسكن، بهداشت، امور تفريحي و فرهنگي، آموزش، حمايت اجتماعي

¨ترازنامه دولت: وضعيت دارايي ها و بدهي ها الي و غيرمالي)

اسلاید ۳ :

آمارهاي پولي و مالي (MFS)  شامل همه اطلاعات مربوط به دارايي ها و بدهي هاي مالي بخشهاي نهادي اقتصاد بويژه بخش نهاد مالي است.

 

جداول جريان منابع مالي (جریان وجوه) كه غالباً بصورت ماتريسي ارائه مي گردد انواع مبادلات مالي بين بخشهاي نهادي اقتصاد را به تفصيل منعكس مي كند.

اسلاید ۴ :

حسابهاي كلان اقتصاد

حساب تراز پرداختها  انواع مبادلات (اعم از غيرمالي و مالي) اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم را با دنياي خارج ارائه مي كند و شامل دو زير حساب جاري و سرمايه است. در نگارش پنجم اين حساب شامل سه زير حساب جاري و سرمايه و مالي است.

اسلاید ۵ :

 

نظام حسابهاي ملي متشكل از مجموعه اي منسجم، سازگار و يكپارچه از حسابهاي كلان، ترازنامه ها، و جداول است كه مطابق با مفاهيم، تعاريف، طبقه بندي ها و قواعد حسابداري پذيرفته شده بين المللي تهيه مي گردند. از آنجا كه اين سيستم از نتايج همه حسابهاي مورد اشاره استفاده مي كند، از نقشي محوري و هماهنگ كننده برخوردار است.

اسلاید ۶ :

نظريه حسابهاي ملي

 

حسابهاي ملي بر اين انديشه استوار است كه مي توان فعاليتهاي اقتصاد ملي را مانند فعاليتهاي اقتصادي يك فرد، يك خانوار يا بنگاه، در قالبي كمي ارزشگذاري نمود. بعبارت ديگر مي توان اقتصاد ملي را نيز مانند يك بنگاه داراي درآمد، هزينه، سرمايه گذاري، دارايي و بدهي محسوب نموده و آنها را بر اساس كميت پولي بيان كرد.

اسلاید ۷ :

فعاليتي اقتصادي محسوب مي شود كه محصول آن ايجاد مطلوبيت نموده و بوسيله پول، بعنوان ابزار رايج براي مبادله، قابل ارزشگذاري باشد. بنابراين محصولاتي كه در بازار مورد مبادله قرار مي گيرند، محصولاتي كه بصورت غيربازاري ( با قيمتي غيراقتصادي يا رايگان) عرضه مي گردند و محصولاتي كه به منظور خودمصرفي توليد مي شوند، نتيجه يك فعاليت اقتصادي قلمداد مي گردند.

اسلاید ۸ :

« توليد كالاها و خدمات، كسب درآمد از طريق فروش محصولات توليدي، فروش نيروي كار، در اختيار قرار دادن دارايي خود بمنظور استفاده ديگران، مصرف كالاها و خدمات، پس انداز، انباشت انواع دارايي، وام گيري و وام دهي» مقولاتي اقتصادي هستند كه واحدهاي  اقتصادي فعال در جامعه نظير خانوارها، بنگاهها، دولت و در نتيجه اقتصاد ملي با آن سروكار دارند.

اسلاید ۹ :

اهداف و كاربرد هاي نظام حسابهاي ملي (SNA)

 

ارائه تصوير عملكرد اقتصادي و رفتار متغيرهاي اقتصاد كلان ، واحدها و بخشهاي نهادي

فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز بمنظور تجزيه و تحليل اقتصاد كلان

ابزاري براي سياستگذاري و تصميم گيري اقتصادي

امكان پذير ساختن مقايسه هاي بين المللي

اسلاید ۱۰ :

دارايي ها در  SNA

داراييهاي غيرمالي

¨داراييهاي توليد شده

داراييهاي ثابت( مشهود و نامشهود)

موجودي انبار (مواد اوليه، كار در جريان ساخت، كالاهاي ساخته شده)

اشياء قيمتي(فلزات گرانبها، عتيقه جات، كارهاي هنري)

¨داراييهاي توليد نشده

داراييهاي توليد نشده مشهود(زمين، معادن زيرزميني، جنگلها و جانوران وحشي،آبها)

داراييهاي توليد نشده نامشهود(حق اختراع، قراردادهاي اجاره و نظايرآن،سرقفلي)