لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه اي بر اقتصاد مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه اي بر اقتصاد مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

۱) تـعــریف اقـتـصاد مـدیـریـت:

عبارت است از کاربرد نظریه ها و روشهای اقتصادی در تصمیم گیری های بنگاه اقتصادی و تصمیم گیری به تجزیه و تحلیل تصمیمات مدیریت می پرذازد.

بدین صورت که اقتصاد مدیریت با استفاده از نظریه های اقتصاد وعلوم.

اسلاید ۲ :

۲) هدف از مطالعه اقتصاد مدیریت:

هدف از مطالعه اقتصاد مدیریت یافتن راه حلهایی برای بنگاههای بازر گانی می باشد.

۳ ) فرایند تصمیم گیری:

۱-ایجاد یا مشخص کردن اهداف

۲-تعریف مسئله

۳-مشخص کردن راه حل های ممکن

۴-انتخاب بهترین راهحل های ممکن

۵-اجرای تصمیم

اسلاید ۳ :

۴) تئوری یا نظریه ی بنگاه :

منظور از نظریه ی بنگاه مشخص کردن این موضوع است که چه

طور بنگاه ها رفتار میکنند و اهداف آن ها  چیست .

بنگاه ها سازمان های پیچیده هستند و دائما در حال تغییر هستند.

 

الگوی اصلی برای تحلیل فعالییت های بازرگانی بر پایه ی همان

الگویی است که اقتصاد دانان آن را نظریه ی بنگاه می نامند.

اسلاید ۴ :

به طور کلی هر بنگاه سعی در حداکثر کردن سود خود دارد شکل

بهتر این نظریه این است که بنگاه ها سعی در حداکثر کردن ارزش

بازاری خود دارند.

۵) ارزش بــنـــگاه چـیـسـت؟

ارزش بنگاه را ارزش فعلی جریان نقدی انتظار آن در اینده تعریف

میکنند

اسلاید ۵ :

  درآمد کل – هزینه ی کل

     =    ارزش فعلی سود های انتظاری آتی

  زمان یکسان (نرخ بهره + ۱)

به هر صورت چه با افزایش در آمد و یا کاهش هزینه ها

 ویا به دست اوردن سرمایه ای با نرخ پایین تر ما می

 توانیم به ارزش در سود دهی بیشتر دست پیدا کنیم.

اسلاید ۶ :

۶) نقش قیودیا محدودیتها بر نظریه ی بنگاه:

قیودی که موجب محدودیت بسط ارزش بنگاه در حدی که توانایی افزایش

دارد می شود انواع مختلف دارد:

۱-قیدهایی که سرمنشا قانونی دارندبطورمثال قانون حداقل دستمزد یا

انواع مالیات ها همچنین قراردادهایی که با مشتریان وعرضه کنندگان مواد

اولیه دارد ازدیگرقیود قراردادی است که فعالیت بنگاه را محدود میکند.

 

۲-قیـدهایی که مربـوط به نهـادهـهای تولید می شـود مانـند تجهــیزات

تخصصی نیروی کار ماهرمواداولیه اصلی وغیره

اسلاید ۷ :

۷) سود چیست؟ = تفاوت بین درآمد کل هزینه ی کل

۸)سود حسابداری یا سود اقتصادی:

منظور از سود حسابداری یا سود بازرگانی تفاوت بین درآمد کسب شده

حاصل از ارزش فروش کالاها و خدمات تولید و فروخته شده یک بنگاه

به صورت ثبت شده وجمع تمامی ارقام هزینه های انجام شده ثبت شده

توسط بنگاه است .

۹) منظور از سود اقتصادی : سودحسبداری منهای هزینه های غیر

صریح ناشی از نهاده هایی که توسط مالک در اختیاربنگاه قرارمی گیرد

و به کار گرفته می شود.

اسلاید ۸ :

۹) دلیل وجودی سوداقتصادی :

چراسود اقتصادی برای بسیاری از بنگاهها وجود دارد چهار نظریه عنوان می شود:

الف:نظریه اصطکاکی سود(عامل عدم تعادل )

ب:نظریه انحصاری سود(عامل انحصار)

ج :نظریه نواوری سود(عامل ابداع ونواوری )

د:نظریه جبرانی سود(عامل ریسک وخطر)

هدف صاحبان موسسه حداکثرسودمی باشد ممکن است اهداف مدیر موسسه در

تضادیل مخالف هدف صاحبان می باشد درنتیجه اختلاف بین صاحب وعامل پیش

می آید. پیشنهاد برای رفع این مشکل معمولا موسسات با بستن قراردادهایی

با مدیران خود سعی درهم جهت کردن منافع موسسه با مدیران می کنند.

 

اسلاید ۹ :

۹) نقش بنگاه های اقتصادی در جامعه :

۱) افزایش سطح رفاه جامعه

 

۲) رشد اقتصادی وتوزیع گسترده آن

 

۳) افزایش کمیت وکیفیت کالاها

 

۴) دریافت درامد درقبال ارائه سرمایه  نیروی کاروسایرمنابه برای عرضه کنندگان انها.

 

۵) حرکت درجهت نیازهای اجتماعی جامعه

اسلاید ۱۰ :

۱۰) مشکلات اقتصاد بازار آزاد

۱-قدرت بیش ازحد عرضه کنندگان کالاهای انحصاری

۲-صرفه جویی های حاصل ازمقیاس یاشرایط دیگرکه منجر به بقا تعدادمحدودی بنگاه می شود.

۳-استثمار کارگران

۴-تحمیل هزینه های بیرونی برجامعه