لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر نظریه آمار توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقدمه ای بر نظریه آمار قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 هدف فصل :
   ساخت استنباطی که طبق آن  مقدار واقعی پارامتر در یک بازه معین قرار گیرد .

اسلاید ۲ :

   عناوین مهم فصل : 
      ۱ ـ بازه های اطمینان
      ۲ ـ نمونه گیری از توزیع نرمال
      ۳ ـ روش های یافتن بازه های اطمینان
      ۴ ـ بازه های اطمینان بزرگ نمونه ای

اسلاید ۳ :

     مقدمه : اگر يك يا چند پارامتر در جامعه مجهول باشد و بخواهيم به نوعي به آنها دسترسي پيدا كنيم ، به سراغ برآورد خواهيم رفت كه در حالت كلي به دو صورت مورد توجه قرار     ميگيرد:

اسلاید ۴ :

۱ـ    Point Estimation                                                 
۲ـ          Interval Estimation – or – Confidence Interval

اسلاید ۵ :

     از آنجايي كه نمي توانيم غالباً به برآورد نقطه اي دسترسي پيدا كنيم به سراغ برآورد فاصله اي مي رويم  .

اسلاید ۶ :

    در حالت كلي بر حسب گرفتن نمونه از توزيع مورد نظر و معرفي آماره هاي

 
به سراغ تابعي از پارامتر به شكل        در سطح گاما می رویم .

اسلاید ۷ :

۱ ـ توزيع     و    به پارامتر بستگي ندارد .
۲ ـ موقعيت     و     منحصراً به      بستگي دارد .
۳ ـ گاما را سطح اطمينان مي ناميم .
۴ ـ در حالت كلي      و      متغير خواهند بود و مي توانند در حالت خاص يك يا هر دو كران ثابت معرفي شوند .

اسلاید ۸ :

     نكته ۱ : در حاليكه به سراغ برآورد فاصله اي مي رويم بايستي ويژگي هاي زير را مورد توجه قرار دهيم .

اسلاید ۹ :

   الف ) برآورد فاصله اي نااريب باشد .
   ب ) برآورد فاصله اي در كمترين ريسك خود قرار بگيرد .
   ج ) طول فاصله برآورد به حالت مينيمم معرفي شود .

اسلاید ۱۰ :

     از آنجايي كه شيوه هاي خاصي براي برآورد مورد توجه قرار مي گيرد لذا در آغاز به سراغ تكنيك برآورد محوري (pivot) مي رويم و همانطور كه مي دانيم كميتهاي محوري داراي توزيع هايي هستند كه به پارامتر بستگي ندارند و به نوعي نيز جايگزين آماره هاي مورد نظر (      و     ) مي شوند .