لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مقررات و دستورالعمل ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مقررات و دستورالعمل ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

    فرآيند تنظيم مقررات و دستورالعمل و بازنگري آن شامل يك چرخه است كه از تشخيص يك خلا در مقررات سازمان شروع و با تنظيم و اجراي مقررات و دستورالعمل تصويب شده و بازنگري آن براي اطمينان از عملكرد و صحت آن ادامه مي يابد براي اطمينان از اجراي صحيح و هماهنگ مقررات و دستورالعمل و باز نگري آن پيشبرد مرحله اي آن به شرح ذيل پيشنهاد مي شود:

اسلاید ۲ :

مرحله اول :تحليل نياز

يك خلا سياست گزاري را با تغيير فاكتورهاي داخلي يا خارجي در نتيجه بازنگري در مقررات و دستورالعمل موجود تشخيص داده مي شود.

اسلاید ۳ :

  • براي دستيابي به بهترين روندها تحقيق كنيد و با ذيربطان مختلف مشورت نماييد تا نظر مساعد آن نيز براي اين روند جلب گردد.
  • براي تهيه پيش نويس مقررات و دستورالعمل از انشاء و الگوي مناسب بهره گيري نماييد
  • پيش نويس را با ذيربطان بازنگري نماييد
  • تاييد مقررات و دستورالعمل جديد را به ذيربطان ، سازمان و كاركنان مد نظر قرار داده و طرحي براي جلب مشاركت افراد در اجراي آن تهيه نماييد.

اسلاید ۴ :.

مرحله سوم: تصويب

مقررات و دستورالعمل را به تصويب مراجع ذيربط برسانيد.

اسلاید ۵ :

مرحله چهارم: ابلاغ و اجراي مقررات و دستورالعمل

گامهاي اجراي مقررات و دستورالعمل را عملي نماييد.

مقررات و دستورالعمل جديد را به كتابچه دستورالعمل موجود اضافه نماييد

اسلاید ۶ :

مرحله پنجم: تداوم

تغييرات لازم و منتج از مقررات و دستورالعمل جديد را در سازمان رصد نماييد.

اسلاید ۷ :

مرحله ششم: بازنگري

  هر دو سال يكبار يا اگر لازم است زودتر مقرراتها و دستورالعملها را بازنگري نماييد.

اسلاید ۸ :

مقدمه

عنوان ( اختياري) در يك يا دو جمله كاربرد مقررات يا دستورالعمل مورد نظر را در ارتباط با استرات‍يها ، اهداف كلان و يا اهداف اختصاصي سازمان بيان نماييد

منظور و مقصود مقررات يا دستورالعمل

چرا ما اين مقررات يا دستورالعمل را برگزيده ايم

اسلاید ۹ :

  • مخاطبان اين مقررات يا دستورالعمل:

 

چه چيزي يا چه كسي هدف اين مقررات يا دستورالعمل است .آياهمه افراد و همه چيز را در بر مي گيرد ، موارد استثناء اين مقررات يادستورالعمل چيست ، بنابراين افراد و يا چيزهاي مشمول اين مقررات رافهرست نماييد .مثلاً فقط پرستاران مشمول اين مقررات يا دستورالعمل هستنداين مقررات يا دستورالعمل تمامي كارمندان بيمارستان بجز پزشكان راشامل مي شود

اسلاید ۱۰ :

اصول: اين مقررات يا دستورالعمل بر پايه اين اصول استوار است:

اصول ممكن است به ريز توضيح داده شود و يا مي توان با عباراتي مبتني بر عملكرد اصولي را كه در اين مقررات يادستورالعمل مي خواهيم به آن دست يابيم بيان نمود