لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت منشا تولید فاضلاب های صنعتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت منشا تولید فاضلاب های صنعتی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

— Sanitary wastewater

— process wastewater

—Cooling water wastewater

اسلاید ۲ :

Pollutant classification in :wastewater
*- Biodegradable organic matter
*- Total suspended solid
*- Nutrient
*- Pathogens
*- Heavy metal
*- Refractory organic matter

اسلاید ۳ :

Wastewater treatment process:

—Physical process

—Chemical process

—Biological process

اسلاید ۴ :

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:

۱- preliminary treatment                             تصفیه مقدماتی                

هدف : زدایش مواد دانه ای و ترکیبات درشت از فاضلاب

واحد ها شامل:

Grit removals-

  – Screening

۲- primary treatment                                             تصفیه اولیه    

هدف: زدایش مواد معلق قابل ته نشینی و کاهش بخشی از BOD و TSS  از فاضلاب

واحدها شامل:

Primary sedimentation tank-      

اسلاید ۵ :

۳- Secondary treatment                              تصفیه ثانویه

هدف: زدایش مواد آلی محلول و کلوئیدی و همچنین کاهش BOD محلول

واحدها شامل: لجن فعال- صافی چکنده – لاگون هوادهی و برکه های تثبیت

– Activated sludge process

– Trickling filter

– Aerated lagoon

– Stabilization pond

– Rotating Biological Contactors (RBC)

– Oxidation ditch

اسلاید ۶ :

۴- Tertiary treatment                              تصفیه مرحله سوم

     Advanced treatment                                        تصفیه پیشرفته

هدف: بهبود کیفیت شیمیایی و میکروبی پساب

واحدها شامل:

– Sand filtration

– Chemical precipitation

– Chemical coagulation

Activated carbon Adsorption

اسلاید ۷ :

تقسیم بندی فاضلاب های صنعتی از نظر Biotreatability

—اگر نسبت BOD/COD≥ ۰٫۵                   براحتی قابل تصفیه بیولوژیکی

—اگر نسبت BOD/ COD = 0.3-0.5         استفاده از میکروارگانیسم های خاص

—اگر نسبت  BOD/COD<0.3                 غیر قابل تصفیه بیولوژیکی

اسلاید ۸ :

اثرات تخلیه فاضلاب های صنعتی برروی سیستم های فاضلاب شهری:

— effects on collection system

از قبیل:

Toxic- Blockage – Explosive – corrosion 

— effects on treatment plant

از قبیل:

Inhibitory effects  – تغییرات PH

اسلاید ۹ :

Pretreatment

— Neutralization

— sedimentation

— Oil and greas removal

— Chemical precipitation

— Adsorption

— Chemical coagulation

— Dissolved Air flotation

اسلاید ۱۰ :

تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی به دو صورت احداث می شوند:

—Centralized wastewater treatment plant

—Decentralized wastewater treatment plant