لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مهارت ابراز وجود توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مهارت ابراز وجود قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مطالب علمی

کاربردی

همراه با كار عملي

 ایجاد شادی

vنتیجه :يادگيري توام با لذت و احساس خوشحالي همراه با محبت ، احترام  ،آرامش ، مشارکت و ایفای نقش

 

 

اسلاید ۲ :

ضرورت آموزش ابراز وجود 

 • شيوه اي كه در برقراری ارتباط با دیگران ؛ در خانه ، مدرسه ، محل كار يا مجامع عمومی اتخاذ مي كنيم عامل مهمی در ايجاد سلامتي يا فشاررواني است .
 • عامل اصلی ارتباطات بين فردی مهارت ابراز وجود است

 فلسفه آموزش ابراز وجود :

 • ما همه برابر هستيم ، هيچ كس نسبت به شخص ديگر مهمتريا كم اهميت تر نيست . بخاطر اين برابري ما از حقوق اساسي انساني برخورداريم

 

اسلاید ۳ :

تعريف ابراز وجود

گرفتن حق خودوابراز عقاید ،احساسات و افکار خويش به شیوه مناسب و بطور مستقیم ، صادقانه به نحوی كه حقوق دیگران را زيرپانگذاريم  ‌( جاكوبوسكي – ۱۹ا۷۶ )

ابرازاحساسات مثبت و منفي . 

مطالبه حق خود بدون تعرض به حقوق ديگران

در همه تعاریف ابراز وجود بر احترام به حقوق دیگران و ایجاد تعادل بين حقوق خود و دیگران تاكيد شده است.

اسلاید ۴ :

مؤلفه های  ابراز وجود

ابراز عقیده خود

تقاضای تغيير رفتارهای نامطلوب دیگران

رد درخواستهای غير منطقی دیگران

ابراز احساسات مثبت و منفي خود

آغاز و ادامه تعاملات اجتماعي

پذیرش كاستي های خود

ابراز جملات متعارف در هنگام رويارويي يا جداشدن از ديگران

 

اسلاید ۵ :

انواع رفتار هاي ابراز وجود

 رد جراتمندانه

  بيان جراتمندانه

  درخواست جراتمندانه

اسلاید ۶ :

جرات مندي يك انتخاب است .

 • هميشه مي توانيد از خودتان بپرسيد آيا رفتار جراتمندانه مناسب است و شما را به نتيجه دلخواه مي رساند يا خير ، ولي هيچ تضميني وجود ندارد .
 • عواملي كه بر تصميم شما براي اينكه به شيوه جراتمندانه رفتار كنيد يا خير ، تاثير مي گذارد ، عبارتند از :

»موقعيت

»مكان

»زمان

»رابطه

اسلاید ۷ :

اصول زيربنايي ومنطق رفتار جراتمندانه

برابری انسانها

برخورداری از حقوق يكسان

شناخت حقوق خود

اسلاید ۸ :

پيمان نامه حقوق حقوق كودك

 • جراتمندي مبتني بر اين اصل است كه همه انسانها از جمله كودكان داراي حقوق اساسي هستند
 • پيمان نامه حقوق كودكان حقوقي براي كودكان در نظر گرفته است كه در ۴ مقوله قرار مي گيرند :
 • حق بقاء : به حقوق كودكان براي زندگي كردن و تامين نيازهاي اساسي زندگي اشاره دارد . مانند مسكن ، پوشاك ، تغذيه و بهداشت .
 • حق رشد : شامل تمامي چيزهايي است كه كودكان براي رشد و تحقق بخشيدن به توانمندهاي خود بدان نياز دارند. مانند آموزش ، بازي ، تفريح ، فعاليتهاي فرهنگي ، دسترسي به اطلاعات ، آزادي انديشه ، وجدان و مذهب
 • حق مراقبت: شامل مراقبت از كودكان در برابر هر نوع سوء استفاده ، غفلت‌‌،بهره كشي است .
 • حق مشاركت : به كودكان اجازه مي دهد تا فعالانه در جامعه خود مشاركت داشته باشند . اين امر شامل آزادي در بيان عقيده و نظرات شخصي ، شركت در انجمن ها و.. است .
 • رشد جرات مندي به عنوان يك مهارت احتمال برخورد موثر با موقعيت هاي خاص بدون از دست دادن احترام به نفس و حرمت را افزايش مي دهد .

اسلاید ۹ :

بحث گروهي :حقوق اوليه هر انسان

کدام يک از حقوق زير را براي خود قايل هستيد؟

حق داريد رفتار ، افكار و احساسات خاص خود را داشته باشيد و مسئوليت نتايج آن را بپذيريد.

حق داريد براي توجيه رفتارتان دليل نياوريد

حق داريد مسئوليت حل مشكلات ديگران را نپذيريد

حق داريد نظرخودتان را تغيير دهيد

حق داريد اشتباه بكنيد ومسئوليت آن را بپذيريد

حق داريد بگوييد “ نمي دانم “ “ نمي خواهم “ “ نمي فهمم “                    “ اهميت  نمي دهم “

حق داريد در تصميم گيري خود غير منطقي باشيد .

حق داريد بدون احساس گناه به بعضي از درخواستهاي ديگران جواب منفي بدهيد .

حق داريد بي نياز از خشنودي ديگران باشيد .

اسلاید ۱۰ :

فعالیت -۱

چند مورد از موقعيت هايي كه  ”  نه گفتن  ”      براي شما 

 دشوار است را بنویسید و دركلاس اجرا شود