لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نرم افزار ۲ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مهندسی نرم افزار ۲ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف آزمون برنامه های تحت وب :

هدف آزمون برای برنامه های تحت وب تمرین دادن هر کدام از بعدهای کیفیت برنامه تحت وب است به نیت پیدا کردن خطاها و تصحیح آنها.

اسلاید ۲ :

براي درك اهداف آزمون در حیطه مهندسی وب باید  موارد زیر را در نظر گرفت :

*کیفیت

* خطاها

* راهبرد آزمون

* برنامه ریزی آزمون

اسلاید * :

کیفیت :کیفیت در یک برنامه تحت وب، نتیجه طراحی خوب است .آنچه در کیفیت آزمون برنامه تحت وب کانون توجه قرار میگیرد :

* محتوا

* قابلیت عملیاتی

* ارزیابی ساختار

* قابلیت استفاده

* قابلیت گشت و گذار

* کارایی

* سازگاری

* قابلیت همکاری

* امنیت

اسلاید ۴ :

خطاها: خطاهاي موجود در یک محیط برنامه ي تحت وب:

.۱چون بسیاري از آزمون ها ي برنامه تحت وب مشکلاتی را آشکار می کنند که نخستین بار به چشم کلانیت می آید ، غالباً نشانه اي از خطا را می بینند، نه خود خطارا.

.۲گرچه برخی خطاها نتیجه ي طراحی نادرست هستند ولی بسیاري از خطاها را می توان تا پیکر بندي برنامه تحت وب دنبال کرد.

.*برخی خطاها از محیط عملیاتی ایستا ناشی می شود در حالی که خطاها را می توان تا پیکر بندي برنامه تحت وب دنبال کرد.

.۴برخی خطاها از محیط عملیاتی ایستا ناشی می شود در حالی که خطاهاي دیگر را می توان به محیط عملیاتی ایستا نسبت داد

و…

اسلاید ۵ :

راهبرد آزمون :

راهبرد آزمون همه ابعاد کیفیتی را تمرین می دهد و برای این منظور پیش از هر چیزی واحدهای محتوا ، قابلیت عملیاتی یا قابلیت  گشت و گذار را بررسی می کند . هنگامی که تک تک این واحدها اعتبارسنجی شدند کانون توجه به آزمون هایی جا به جا خواهد شد که کل برنامه تحت وب را تمرین می دهند .

اسلاید ۶ :

برنامه ریزی آزمون :

* مراحل آزمون

* محصولات کاری

* سازو کارهایی برای ارزیابی نتایج آزمون

اسلاید ۷ :

فرآیند آزمون

 با آزمون هایی آغاز می شود که محتواي عملیات را که به چشم کاربرنهایی می آید، تمرین می دهد.

* آزمون محتویات

* آزمون واسط

* آزمون گشت و گذار

*آزمون مولفه ها

*آزمون پیکربندی

*آزمون  کارایی

*آزمون امنیت

اسلاید ۸ :

آزمون محتویات

این آزمون شامل دو بخش است :

* مرور

* آزمون قابل اجرا

 

اسلاید ۹ :

اهداف آزمون محتوا :

* کشف خطاهای نحوی در محتوا

* کشف خطاهای معنا شناختی

* یافتن خطاهای سازگاری

اسلاید ۱۰ :

آزمون بانک اطلاعاتی:

در این آزمون اشیاي محتوایی پویاست.