لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی و تشریح گیاهی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نگرشي‌ بر گروههاي‌ اصلي‌ گياهان

گياه‌شناساني‌ مانند تاختاجان‌  ، كران‌ كويست‌  ، دالجرن‌  ، و ويتاكر(۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰) گياهان‌ پرياخته‌اي‌ را بر اساس‌ تشكيل‌ سيستم‌ آوندي‌ در گياهان‌ عالي‌ و عدم‌ وجود آن‌ در گياهان‌ خشكي‌ ابتدايي‌ به‌ دو گروه‌ اصلي‌ : گياهان‌ غيرآوندي‌ و گياهان‌ آوندي‌ تقسيم‌ مي‌كنند.

اسلاید ۲ :

گياهان‌ غيرآوندي‌

اين‌ گياهان‌ فاقد بافتهاي‌ آوندي‌ تمايز يافته‌اند و به‌ عبارت‌ ديگر، ياخته‌هاي‌ تخصيص‌ يافته‌اي‌ جهت‌ انتقال‌ غذا، آب‌ و تركيبات‌ كاني‌ ندارند.

 

اسلاید ۳ :

بريوفيتها

بريوفيتها نخستين‌ گياهان‌ خشكي‌ فتوتوتروف‌ هستند كه‌ فاقد ريشه‌ و بافتهاي‌ حقيقي‌ هادي‌ يا نگاهدارنده‌اند، در اين‌ گياهان‌، ريزوئيدها نقش‌ ريشه‌ را ايفا مي‌كنند تكثير آنها به‌ وسيلة‌ هاگ‌ صورت‌ مي‌گيرد. خزه‌ها آشناترين‌ بريوفيتها هستند كه‌ ساقه‌ برگ‌ مانند كوتاه‌ دارند و در مكانهاي‌ سايه‌دار و مرطوب‌ همانند كنار مرداب‌ها و چشمه‌ها و روي‌ تنة‌ درختان‌ و سنگها يا خاك‌ سايبان‌دار ديده‌ مي‌شوند.

اسلاید ۴ :

گياهان‌ آوندي‌

گياهان‌ آوندي‌ داراي‌ سيستم‌ هدايتي‌ براي‌ انتقال‌ آب‌ و فراورده‌هاي‌ فتوسنتزي‌ هستند. در گياهان‌ آوندي‌ معمولاً اندامهايي‌ چون‌ ريشه‌، ساقه‌ و برگ‌ وجود دارند و معمولاً بافتهاي‌ مستحكم‌ جهت‌ حفاظت‌ مكانيكي‌ در آنها ديده‌ مي‌شوند. گياهان‌ آوندي‌ به‌ علّت‌ اين‌ ويژگيها قادر به‌ زيستن‌ در خشكي‌ هستند. بيشتر گياهان‌ خشكي‌ كه‌ به‌ گياهان‌ آوندي‌ تعلق‌ دارند، از گياهان‌ عالي‌ به‌ شمار مي‌روند. اغلب‌ گياهان‌ آوندي‌ فتواتوتروف‌اند. اما بعضي‌ از آنها گندروي‌   يا انگل‌   هستند.

اسلاید ۵ :

تقسيم‌بندي‌ گياهان‌ آوندي‌ به‌ صورت‌ زير است:

-بريوفيتها   

-پسيلوفيتها 

-ليكوپوديوفيتها 

– اكوئيزتوفيتها   

-پلي‌پوديوفيتها 

-سيكادوفيتها 

-ژنكگوفيتها 

– كونيفروفيتها  ‌

گنتوفيتها     

-ماگنوليوفيتها 

 

اسلاید ۶ :

نهانزادان‌ آوندي‌

گياهاني‌ واجد ريشه‌، ساقه‌ و برگ‌اند كه‌ در اندامهاي‌ آنها بافت‌ هادي‌، مانند چوب‌ و آبكش‌، ديده‌ مي‌شود. نهانزادان‌ آوندي‌ شامل‌ چهارشاخه‌ پسيلوفيتها، ليكوپوديوفيتها (پنجه‌ گرگيان‌)، اكوئيزتوفيتها (دم‌ اسبيان‌) و پلي‌ پوديوفيتها (سرخسها) هستند.

اسلاید ۷ :

شاخة‌ پسيلوفيتها

پسيلوفيتها ساده‌ترين‌ گياهان‌ آوندي‌اند. فقط‌ دو نجس‌ از اين‌ گياهان‌ (پسيلوتوم‌   و تمسيپتريس‌  ) هنوز يافت‌ مي‌شوند. پسيلوتوم‌ به‌ عنوان‌ گياه‌ گلداني‌ در گلخانه‌هاي‌ باغ‌ گياه‌شناسي‌ فراوان‌ ديده‌ مي‌شود اين‌ گياه‌ داراي‌ ساقه‌ ساده‌ دوشاخه‌اي‌ زوايد كوچك‌ فلس‌ مانند بر روي‌ ساقه‌ و ريزوئيد به‌ جاي‌ ريشه‌ است‌.

اسلاید ۸ :

شاخة‌ ليكوپوديوفيتها (پنجه‌ گرگيان‌)

دوشاخه‌ پنجه‌ گرگيان‌ و دم‌ اسبيان‌ زماني‌ به‌ صورت‌ درختهاي‌ بزرگ‌ مهمترين‌ پوشش‌ گياهي‌ زمين‌ را تشكيل‌ مي‌دادند. شاخه‌ پنجه‌ گرگيان‌ شامل‌ پنج‌ جنس‌ است.‌ تشخيص‌ پنجه‌ گرگيان‌ از گروههاي‌ ديگر گياهان‌ آوندي‌ با توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ زير بسيار ساده‌ است‌: دارا بودن‌ اندام‌ توليد مثلي‌ مخروط‌ مانند، دستگاه‌ آوندي‌، برگهايي‌ كه‌ فقط‌ يك‌ رگبرگ‌ دارند و اتصال‌ برگ‌ به‌ ساقه‌ بدون‌ ايجاد شكاف‌ در بافتهاي‌ آوندي‌ ساقه‌.

اسلاید ۹ :

شاخه‌ اكوئيزتوفيتها (دم‌ اسبيان‌)

دم‌ اسب‌ كه‌ تنها جنس‌ از شاخه‌ دم‌ اسبيان‌ است.‌ ساقه‌اي‌ توخالي‌ و بندبند دارد. پيرامون‌ بندهاي‌ آن‌ برگهاي‌ كوچك‌ فلس‌ مانند قرار دارند. هاگها يا ياخته‌هاي‌ جنسي‌ اين‌ گياه‌ درون‌ اندامهاي‌ مخروطي‌ شكل‌ ويژه‌اي‌ واقع‌ در نوك‌ ساقه‌هاي‌ ايستاده‌ جاي‌ دارند.

اسلاید ۱۰ :

شاخه‌ پلي‌پوديوفيتها (سرخسها)

سرخسها آخرين‌ شاخه‌ گياهان‌ آوندي‌ بدون‌ دانه‌اند. سرخسهاي‌ كنوني‌ عموماً گياهاني‌ كوچك‌اند. برگهاي‌ اين‌ گياهان‌ بريدگيهاي‌ عميق‌ دارند و از انتها باز مي‌شوند. توليد مثل‌ آنها به‌ وسيل‌ هاگ‌ صورت‌ مي‌گيرد. هاگها درون‌ هاگدان‌ جاي‌ دارند. هاگدانها در بيشتر سرخسها به‌ صورت‌ گروههايي‌ به‌ نام‌ هاگينه‌ (سور  ) به‌ شكل‌ لكه‌هايي‌ مدور در سطح‌ زيرين‌ برگها گرد آمده‌اند اما در برخي‌ از انواع‌ آنها منفردند و يا در حاشيه‌ برگها تشكيل‌ مي‌شوند.