لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی گیاهی رشته زیست شناسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مورفولوژی گیاهی رشته زیست شناسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

جایگاه درس  :

درس تشريح و مورفولوژي گياهي از دروس تخصصی مشترک رشته زیست شناسی می‌باشد.

اسلاید ۲ :

اهداف کلی :

آشنایی با یکی از رده بندی های معتبر گیاهان و ویژگیهای مهم گروههای اصلی آنها

اسلاید ۳ :

اهداف آموزشی جزئی:

بیان اصول و معیارهای رده بندی گیاهی

بیان شاخه های مهم گیاهان خشکی به همراه ذکر ترتیب سادگی یا سازمان یافتگی آنها

بیان ویژگیهای مهم شاخه های مختلف گیاهان

اسلاید ۴ :

اصول و معیارهای رده بندی گیاهان معرفی شده

nگیاه شناسانی مانند تختاجان ، کران کویست ، دالجرن و ویتاکر گیاهان پریاخته ای خشکی را بر اساس تشکیل سیستم آوندي و یا عدم وجود آن به ۲ گروه اصلی گیاهان آوندی و غیرآوندی تقسیم می کنند.

اسلاید ۵ :

شاخه های گیاهان خشکی به ترتیب سازمان یافتگی

گیاهان غیرآوندی

 

گیاهان آوندی

 

اسلاید ۶ :

گیاهان غیر آوندی Bryophyta

بریوفیتها ( خزه ها، علف جگریها، علف شاخیها)

 

اسلاید ۷ :

گیاهان آوندی

پسیلوفیتها                   Psilophyta

لیکوپودیوفیتها     Lycopodiophyta

 اکوئیزتوفیتها       Equisetophyta

پلی پودیوفیتها    Polypodiophyta

سيکادوفیتها              Cycadophyta

ژنکگوفیتها        Gynkgophyta     

کونيفروفیتها     Coniferophyta   

گنتوفیتها       Gnetophyta         

ماگنولیوفیتها      Magnoliophyta 

اسلاید ۸ :

بیان ویژگیهای مهم بریوفیت ها

نخستین گیاهان خشکی

فتواتوتروف

فاقد ریشه و برگ حقیق

تکثیر با هاگ

اسلاید ۹ :

ویژگیهای مهم شاخه های مختلف نهانزادان آوندی

  • پسیلوفیت ها :

.۱ساده ترین گیاهان آوندی

.۲ساقه ساده ۲ شاخه ای با زائده فلس دار

.۳دارای ریزوئید

  • لیکوپودیوفیت ها :

.۱اندام حسی مخروط مانند

.۲برگ دارای یک رگبرگ

  • اکوئیزتوفیت ها :

۱٫ساقه توخالی بند بند

۲٫برگهای کوچک فلس مانند پیرامون برگها

  • پلی پودیوفیت ها :

۱٫آخرین شاخه نهانزادان

۲٫دارای هاگینه( سور )

۳٫برگها دارای بریدگیهای عمیق

اسلاید ۱۰ :

ویژگیهای مهم شاخه های مختلف نهانزادان آوندی

  • پسیلوفیت ها :

.۱ساده ترین گیاهان آوندی

.۲ساقه ساده ۲ شاخه ای با زائده فلس دار

.۳دارای ریزوئید

n

  • لیکوپودیوفیت ها :

.۱اندام حسی مخروط مانند

.۲برگ دارای یک رگبرگ

  • اکوئیزتوفیت ها :

۱٫ساقه توخالی بند بند

۲٫برگهای کوچک فلس مانند پیرامون برگها

  • پلی پودیوفیت ها :

۱٫آخرین شاخه نهانزادان

۲٫دارای هاگینه( سور )

۳٫برگها دارای بریدگیهای عمیق