— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

                                        بسمه تعالي

نانوتكنولوژي چيست؟

فناوري نانو يكي از مدرنترين فناوري هاي روز دنياست كه داراي خصوصياتي منحصر به فرد با كاربردهايي در تمام زمينه هاي علم و فناوري است. همين كاربردهاي وسيع فناوري نانو كه از آن به عنوان ويژگي بين رشته اي بودن (cross  science)  فناوري نانو ياد مي شود,عامل مهمي در فراگير شدن اين  پديده جديد است. از طرفي توجه روزافزون بشر به اين فناوري فقط ناشي از تازگي آن و كنجكاوي بشر براي دانستن آنچه نمي داند نيست , بلكه به دليل قابليت ويژه اي است كه اين فناوري پيش روي انسان قرار ميدهد و دستيابي به آنها جز از اين راه ممكن نيست.

اسلاید ۲ :

همانطور كه مي دانيم اختراع ماشين بخار, شروع اولين انقلاب صنعتي بود؛ دانشمندان ساخت ترانزيستورها را آغاز انقلاب صنعتي دوم مي دانند؛ هم اكنون بايد بپذيريم كه در انقلاب سوم صنعتي هستيم! چراكه بر خلاف گذشته سه مولفه يعني فناوري نانو, ITو پروژه ژنوم انساني, همزمان شكل دهنده سومين انقلاب صنعتي هستند.

البته روند رو به رشد كنوني نشان مي دهد كه فناوري نانو در حال پيشي گرفتن از رقباي سرسخت خود است و مي خواهد يكه تاز عرصه انقلاب صنعتي سوم باشد؛ آيا در عمل چنين اتفاقي خواهد افتاد؟  بايد منتظر ماند.

اسلاید ۳ :

فناوري نانو يعني بررسي مواد در ابعاد اتمي يا ملكولي و يا بررسي مواد در مقياس يك ميليارديم آن. اين ساده ترين و عاميانه ترين تعريفي است كه مي توان از فناوري نانو ارائه داد. يك نانو متر يك ميليارديم متر است . اين عدد يك هشتاد هزارم قطر موي انسان و يا ۱۰ برابر قطر يك اتم هيدروژن است.

 نانوتکنولوژی توصيف همه جانبه فعاليتها و تلاشهايي است كه با دست بردن در اساسي ترين جزء مـاده (اتم ها) باعث مي شود تا به خواص خارق العاده اي دست يابيم؛ چرا كه اگر مواد به كوچكترين  ابعـادشان (اتم ها يا ملكولها) شكسته شوندمي توانيم خصوصيات بنياديشان را تغيير دهيم و آنها را به ماده اي تبديـل كنيم كه در حالت عادي تهيه و توليد آنها به هيچ عنوان امكان پذير نيست.

اسلاید ۴ :

     فناوري نانو نــگرشي جديد به  انـواع رشته هاي علمي است و تمام عرصه هاي علم و فن آوري را در بر مي گيرد.

اسلاید ۵ :

اهميت و ضرورت فناوري نانو

– در الكترونيك

– در پزشكي

-در شيمي

-از ديد مديريت تكنولوژي

 

 

اسلاید ۶ :

          در الكترونيك, اندازه ترانزيستورها آنقدر كوچك شده كه به زودي عامل محدود كننده آنها اندازه ذرات سيلسيوم خواهد بود و يا رايانه هاي امروزي به سرعت هاي بحراني پردازش داده نزديك مي شوند و سرعت رشد آنها با ميزان افزايش رشد بشر همخواني ندارد.

اسلاید ۷ :

    در پزشكي, داروهاي فعلي با توجه به ميزان مصرف, با وجود عوارض جانبي شديد كه گاهي باعث كنار رفتن دارو از مصارف درماني مي شود,اثرات دارويي در بافت مريض ايجاد نمي كنند و بهبود لازم حاصل نمي شود و يا بسياري از داروها به دليل كم محلول و يا نامحلول بودن در خون از چرخه مصرف كنار مي روند؛ در حاليكه براي درمان بيماريهايي چون ايدز تنها راه حل ممكن هستند.

اسلاید ۸ :

     درشيمي, بسياري از فرايندها و واكنشهايي كه از نظر تئوري قابل انجام هستند, صرفاً به دليل عدم وجود وجود راكتوري مستحكم معطل مانده اند و يا سرعت بهترين كاتاليزورهاي استفاده شده در واكنش ها با ميزان تسريع در انجام فرايند در حضور نانوكاتاليست, به هيچ وجه قابل مقايسه نيست.

اسلاید ۹ :

اهميت و ضرورت نانو تكنولوژي از ديد مديريت تكنولوژي

همانطور كه مي دانيد هم اكنون در انقلاب صنعتي سوم قرار داريم. امروزه مواردي چون ارزش افزوده فناوريها,بحث جهاني شدن و پذيرش نظريه رقابت از اهميت ويژه اي برخوردار است. از طرفي در اين عرصه,براي پيروز شدن بايد اهداف, بلند پروازانه و با زمان بازده بسيار كوتاه طراحي شوند؛ به گونه اي كه نيازهاي مارا در زمان بسيار كوتاه تامين كنند؛ چرا كه با قدرتهاي تكنولوژيك برابر, برتري با كسي است كه در مدت زمان كوتاهتري به نتيجه مورد نظر دست يابد.

به همين دليل است كه فناوري نانو, فناوري برتر قرن بيست و يكم قلمداد مي شود. به دليل عقب افتادن ما از پيشرفتهاي جهاني در فناوري كلاسيك, كارشناسان معتقدند در صورتي كه در فناوري نانو پيشتاز باشيم, از اين طريق مي توانيم در توسعه فناوري هاي جهاني شركت كرده و از اين موقعيت ايجاد شده, براي جبران ساير عقب ماندگي ها كمك بگيريم.

اسلاید ۱۰ :

اينجاست كه فناوري نانو قابليت هاي نهفته خود را يكي پس از ديگري به بشر عرضه نموده و به يكي از مهمترين و جذابترين زمينه هاي تحقيقاتي بشر در سالهاي اخير تبديل شده است .