لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ناهنجاریهای فیزیولوژیکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ناهنجاریهای فیزیولوژیکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ناهنجاریهای فیزیولوژیکی

به نابسامانی ها و اختلالات منجر به تغییرمتابولیسم-تخریب بافت-کاهش کیفیت ویا از بین بردن فراورده های گیاهی گفته میشود که تحت تاثیر پاتوژنها ویا اسیب های مکانیکی ایجاد نشده بلکه بعلت شرایط نامساعد فیزیولوژیکی درون میوه بوجود می ایند

طبقه بندی ناهنجاریها

۱-ناهنجاریهای تغذیه ای

۲-ناهنجاریهای تنفسی

۳-ناهنجاریهای مربوط به دما

۴-ناهنجاریهای متفرقه

اسلاید ۲ :

ناهنجاریهای تغذیه ای

      :دلایل

تحت تاثیر عوامل قبل از برداشت

عدم تعادل مواد غذایی

مثال

پوسیدگی گلگاه در گوجه فرنگی وهندوانه          کمبود کلسیم

لکه سیاه درونی درچغندرقند                       کمبود بر

اسلاید ۳ :

روش کنترل:

انجام انالیزهای خاکی و نیز اعضای مختلف گیاه    

دورنگهداشتن گیاه از شرایط تنش رطوبتی در مرحله قبل از برداشت

انجام برخی تیمارهای مکمل برای کنترل مثل غوطه ور کردن سیب در محلول      کلریدکلسیم برای جلوگیری ازعارضه لکه تلخ سیب

جبران کمبود عناصر از طریق کوددهی خاک و محلولپاشی موادغذایی برروی برگها

اسلاید ۴ :

ناهنجاریهای متفرقه

برخی ناهنجاریها به پیری مرتبطند:

ازهم پاشیدگی درونی واز هم پاشیدگی ناشی از پیری در میوه های دانه دار

اسلاید ۵ :

علت

تاخیر در برداشت یا انبارداری طولانی محصول

روش کنترل:

استفاده از برخی تیمارها مثل غوطه ورسازی محصول در محلول کلسیم

برخی بر اثرحضور اتیلن در اتمسفر انبار ناشی میشود:

مثال:لکه زنگاری در کاهو وتلخ شدن در هویچ-پیری زودرس سبزی-رسیدن قبل از بلوغ میوه های فرازگرا

اسلاید ۶ :

ناهنجاریهای متفرقه

برخی بر اثر صدمات مکانیکی:

 

مثل:عارضه لکه روغنی در مرکبات در طی برداشت ودست ورزی

خسارت افات-نماتدها-برخی کرمها

اسیب ناشی ازپرتوهای ماورای بنفش

الودگی ناشی ازبقایای موادشیمیایی

موادسمی تولیدشده بوسیله میکروارگانیزمها

موادسمی تولیدشده توسط خود محصول

اسلاید ۷ :

علایم ظاهری وروش کنترل برخی ازناهنجاریهای فیزیولوژیکی سیب

لکه تلخ:

دلایل:

کمبودکلسیم یاعدم تعادل درسه عنصرپتاسیم-کلسیم-منیزیم

میوه های قرارگرفته برروی شاخه های پررشد ودارای رشد عمودی وتعداد برگ زیاد

درختانی که تازه وارد مرحله محصول دهی شده اند

هر عاملی که منجربه کاهش محصول درخت شود(مثل تنک شدید-سال اوری) باعث ایجادلکه تلخ میشود

اسلاید ۸ :

علایم:

بافت زیر پوست تیره وچوب پنبه ای میشود که در زمان برداشت وباپس از مدتی انبارداری این لکه به حالت فرورفتگی روی پوست درمی اید

علایم اولیه ۴-۶هفته پس ازریزش گلبرگها ظاهر وبافتهای مبتلاشده تنفس و اتیلن افزایش میابد

اسلاید ۹ :

روشهای کنترل:

تشکیل میوه زیاد در اثر سال اوری –تولید میوه های با سایز کوچک-هرس تابستانه-ورسیدن میوه بر روی درخت

ابیاری درختان بطور منظم

خودداری ازتنک زود هنگام-تنک شدید وهرس زمستانه

اجتناب ازمحلولپاشی تابستانه نیتروژن ومنیزیم

تیماربا ترکیبات مختلف کلسیم به صورت اسپری تابستانه درختان ویاغوطه ور کردن میوه ها پس از برداشت

استفاده ازخلا نسبی یامحلول تحت فشار برای اینکه محلول درگوشت میوه بخوبی نفوذکند

اسلاید ۱۰ :

آبگزشدن

علایم:

نقاط ابکی –سخت وباظاهر شیشه ای در اطراف ناحیه مغز میوه در دستجات اوندی ویا در بخشی از گوشت میوه که در معرض نور خورشید است