لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نجوم توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نجوم قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نجوم علم مواضع،حرکات،ساختمان ها،سرگذشت و سرنوشت اجرام آسمانی است.      

   دوره زمین مرکزی،دوره کهکشانی ودوره کیهانی

اسلاید ۲ :

کهکشان ها:

مجموعه ای ازستارگان،غباروگازکه توسط گرانش در کناریکدیگرقرارگرفته اند، درکهکشانی به نام راه شیری می باشند.

اسلاید ۳ :

منظومه شمسی:

به مجموعه ای ازاجرام سنگین وسیاراتی گفته می شود

که همگی به دورستاره درحال گردش هستند.

منظومه شمسی شامل زمین وهفت سیاره اصلی وخورشید است.

اسلاید ۴ :

سیارات منظومه شمسی:

تعداد سیارات منظومه شمسی  ۸ تا هستند.که به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند:

۱-گروه سیارات داخلی یا زمین مانند ،که شامل چهار سیاره زمین،مریخ،ناهید وعطارد می باشد وجنس آن ها ازآهن وسنگ های سنگین می باشند.

اسلاید ۵ :

۲-گروه سیارات بیرونی یا مشتری مانند،که شامل چهارسیاره مشتری،کیوان،اورانوس ونپتون می باشد. ترکیب وجنس آن ها ازگازوغبارویخ می باشد.

ازمیان سیارات منظومه شمسی،پنج سیاره عطارد،زهره،مریخ مشتری وزحل را میتوان با چشم غیرمسلح(بدون تلسکوپ)دید.

اسلاید ۶ :

سیارات منظومه شمسی :

۱-عطارد یا تیر:نزدیکترین سیاره به خورشید است.درقسمت شرقی آسمان پس ازطلوع خورشیدقابل دیدن است.سرعت یک دور چرخش آن به دورخورشیدمعادل ۱۷۶ روز زمینی است.سیاره تیر،خشک،داغ وتقریبا بدون هوا است.دمای آن در روز۴۵۰ درجه ودرشب به ۲۷۵- درجه کاهش می یابد(بدلیل نبودن هوا و گاز کافی)

اسلاید ۷ :

۲-سیاره ناهید یا زهره:از نظراندازه وجرم به زمین شبیه است.به خواهردوقلوی زمین شهرت دارد.هیچ سیاره ای به اندازه زهره به زمین نزدیک نمی باشد.زهره ازهرسیاره ای درخشان تراست.زهره دومین سیاره منظومه شمسی است.یک سال آن معادل ۲۲۵ روز زمینی است.این سیاره بسیارداغ وخشک است.

زهره وتیرتنها سیارات بدون قمر می باشند.

به نظرشمابرای انسان شانسی وجودداردکه به سطح سیارات تیروزهره بنشیند؟چرا؟

اسلاید ۸ :

زمین گهواره ای برای ما:

زمین خانه انسان است.ودارای سه حرکت است:

۱-حرکت وضعی :چرخش زمین به دورخودش است که باعث پیدایش شب وروزمی گردد.

۲-حرکت انتقالی:چرخش زمین به دورخورشیدکه باعث پیدایش سال میگردد.

۳-حرکت در راه شیری به همراه خورشید ودیگراجرام منظومه شمسی

اسلاید ۹ :

زمین دارای یک قمربه نام ماه است که به همراه خورشیدبرزمین

نیروی جاذبه واردمی کنندکه بصورت جزرومدآب دریاهاقابل مشاهده است.

اطراف زمین لایه های نازکی ازهواپوشیده شده است که یکی از این لایه ها ازن است.

ماه تنها قمرزمین است که انسان پاروی آن گذاشته است.نخستین انسان

بنام آرمسترانگ باآپولو۱۱پاروی آن گذاشت.

اسلاید ۱۰ :

مریخ یا سیاره بهرام:

چهارمین سیاره ازسمت خورشیددرمنظومه شمسی است.

بدلیل آهن زیاد درخاک آن،سرخ به نظرمی رسد.مریخ از زمین سردتر

است وبزرگترین کوههای آتشفشانی منظومه شمسی درآن وجوددارد.

مریخ دوقمردارد.درمریخ هوا بسیارکم وجود دارد.

شبیه ترین سیاره به زمین است.آسمان مریخ صورتی است.

به نظرشما چرامریخ اززمین سردتراست؟