لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نحوه تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نگرانی حاکمیت

žحصول اطمینان از تأمین ظرفیت تولید در بلند مدت

مکان، زمان و نوع مناسب ظرفیت احداث شود.

در ساختار سنتی صنعت برق این تصمیم به صورت متمرکز اخذ می‌شود.

در محیط تجدیدساختاریافته، تصمیم به صورت بازار محور اخذ می‌شود.

žبرای حل این نگرانی روش عرضۀ گواهی ظرفیت پیش‌بینی شده است.

žدر ادامه این روش به جز تشریح می شود

اسلاید ۲ :

برقراری انشعاب / اشتراک

انشعاب

žتأمین شرایط فیزیکی اتصال به شبکه؛ همچون روال جاری (مطابق با آیین نامه تأمین برق و سوخت صنایع)،  پرداخت هزینۀ نیرورسانی و سهم پست و زمین یا ایجاد تاسیسات

žارائۀ گواهی ظرفیت : جایگزین پرداخت هزینۀ عمومی برقراری انشعاب

این گواهی یک کالای سرمایه‌ای بوده و قابل معامله خواهد بود.

نزد شرکت مدیریت شبکه ثبت معاملات گواهی ظرفیت انجام می‌شود.

در هر لحظه از زمان مشترکین اجازه دارند که تا سقف گواهی ظرفیت در اختیار انرژی مصرف کنند.

قراردادانشعاب/اشتراک

žهمچون گذشته بین شركت‌هاي شبكه و متقاضی مبادله می‌شود

žاین قرارداد کارکرد قرارداد تامین برق پایه/ قرارداد اتصال به شبکه/ قرارداد ارائه خدمات جانبی را دارد

ž

اسلاید ۳ :

تامين انرژي

žانرژي

از طریق شرکت‌های تأمین کننده برق (عرضه کننده‌ها) و  بورس برق

از طریق بازار عمده فروشی برق

از طریق شرکت برق منطقه‌ای به مثابه عرضه‌کنندۀ پایه ( خرید کسری تأمین نشده از خریدهای فوق؛) تامين مي شود.

žهزينۀ انرژي شامل دو بخش هزينۀ تامين انرژي و هزينۀ خدمات شبكه مي باشد که از طريق صورتحساب پرداخت مي شود.

ž

ž

žبخش انرژيِ صورتحساب، به عرضه كننده پرداخت مي‌شود

žبخش خدمات شبكه صورتحساب، به مالك شبكه (سيم دار) پرداخت مي‌شود.

žمبلغ دیماند معرف هزینۀ خدمات شبکه است.

اسلاید ۴ :

هويتها

žبهره‌بردار مستقل شبکه: مدیریت شبکه؛ ثبت قدرت مجاز/قراردادی مصرف‌کنندگان (قدرت قراردادی مصرف‌کنندگان فعلی و قدرت مجاز مصرف‌کنندگان آتی که گواهی ظرفیت به تأمین کننده اتصال ارائه می‌کنند)

ž

žترانزیت‌کننده: مدیریت شبکه، که شبکه انتقال را با پرداخت هزینه خدمات انتقال اجاره کرده است (یا به نیابت از شرکت‌های مالک شبکه انتقال درآمد خدمات انتقال و ترانزیت را وصول و بین آنها توزیع می‌کند)

ž

žتأمین‌کنندۀ اتصال به شبکه (پذیرندۀ اشتراک): شرکت برق منطقه‌ای (که با برقراری شرایط اتصال  و دریافت گواهی ظرفیت به جای هزینۀ عمومی برقراری انشعاب، اشتراک متقاضیان را دائر می‌نماید)؛

اسلاید ۵ :

هويتها

žتأمین‌کننده گواهی ظرفیت: شرکت‌های غیردولتی تأمین کننده برق، که در اختیار داشتن حقوق و منافع ظرفیت مطمئن نیروگاهی (ویا خرید گواهی ظرفیت از سایر تأمین‌کنندگان یا از مصرف‌کنندگانی که قدرت قراردادی خود را کاهش می‌دهند) را تعهد کرده‌اند و پروانه مربوطه را دریافت کرده‌اند.

ž

žمشترک: مصرف‌کنندگان موجود و متقاضیانی که شرائط اتصال (ایجاد شبکه و تاسیسات اتصال و ارائه گواهی ظرفیت به شرکت برق منطقه‌ای) را فراهم کرده و قرارداد اشتراک را مبادله کرده‌اند.

žتعیین‌کننده ضریب تأمین گواهی ظرفیت: وزارت نیرو، که ضریب تأمین گواهی ظرفیت را برای متقاضیان اتصال به شبکه انتقال مشخص می‌نماید.

ž

ž