لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظارت تضمين کيفيت كنترل كيفيت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظارت تضمين کيفيت كنترل كيفيت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نظارت و تضمين کيفيت

 • نظارت و تضمين کيفيت به معني بازرسي و بازبيني فرآيندها و محصولات پروژه جهت اطمينان از انطباق آنها با استانداردها و روشهاي اجرايي مناسب در جهت رسيدن به کيفيت موردنظر کارفرما در پروژه مي‌باشد.
 • با اعمال فعاليتهاي نظارتي در سطوح مختلف پروژه، امكان كنترل زمان، هزينه و كيفيت محصولات پروژه فراهم مي گردد.

اسلاید ۲ :

اهداف

 • هدف از انجام فعاليتهاي نظارتي، همکاري با تيم پروژه در جهت تامين اهداف و نيازمنديهاي کارفرما مي‌باشد.
 • تيمهاي نظارت و تضمين کيفيت در سطوح مختلف در برنامه‌ريزي و رعايت استانداردهاي پروژه همکاري نموده، به عنوان يک گروه مستقل روش انجام فعاليتها و فرآورده‌ها را بازرسي و از صحت انجام آنها اطمينان حاصل مي‌نمايد.

اسلاید ۳ :

سوابق وتجربيات

روشهاي انجام فعاليتهاي نظارت و تضمين كيفيت مورد استفاده، بر اساس تجربيات حاصل از انجام پروژه‌هاي مختلف تضمين کيفيت وپروژه‌هاي نظارتي ملي که در شرکت راهبر انجام شده است، تدوين گرديده است.

 • تضمين کيفيت پروژه مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران (متا)
 • تضمين كيفيت پروژه سامانه هماهنگ امور پرسنلي دستگاههاي اجرايي كشور
 • نظارت پروژه مرحله اول شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
 • نظارت پروژه مرحله دوم شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
 • نظارت بر پروژه توسعه و تکميل نقطه تجاري ايران
 • نظارت بر پروژه مرکز صدور گواهي ديجيتال

اسلاید ۴ :

منابع مورد استفاده و مشاوران

 • متدولوژي تضمين کيفيت شرکت Ernst & Young
 • مستندات و رويه‌هاي ارائه شده توسط شرکت Ernst & Young در ارتباط با روشهاي انجام تضمين کيفيت در پروژه متا
 • تجربيات انجام فعاليتهاي تضمين کيفيت پروژه متا و نظارت پروژه هاي ملي متعدد
 • استفاده از مراجع مختلف و معتبر بين المللي

اسلاید ۵ :

کنترل کيفيت

 • عضوي از تيم مجري پروژه
 • جهت ارائه خدمات کنترلي به مدير پروژه
 • موظف به اجراي کليه فعاليتهاي کنترلي بازرسي و بازبيني بر روي فرآيندها و فرآورده‌هاي پروژه
 • تست و تعيين کيفيت محصولات پروژه
 • مستندسازي فعاليتهاي کنترلي انجام شده

اسلاید ۶ :

تضمين کيفيت

 • تحت نظر مسؤول پروژه و مستقل از تيم مجري
 • ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به مسؤول پروژه (پيمانكار)
 • تمرکز بر ارزيابي و کنترل فرآيندهاي انجام پروژه
 • بازرسي محصولات پروژه به صورت موردي
 • تعيين حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني‌ها جهت تأمين نظر كارفرما
 • بررسي نحوه انجام برنامه ريزي و اجراي برنامه‌ها در پروژه
 • بررسي موردي و تعيين صحت ارزيابي هاي انجام شده توسط گروه کنترل کيفيت
 • بررسي وضعيت پروژه، مسايل و مشکلات و ارائه راهکارهاي پيشنهادي تضمين کيفيت در صورت لزوم
 • تهيه گزارش بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده و ارائه به مسؤول پروژه

اسلاید ۷ :

تجربيات تضمين كيفيت شركت راهبر

 • تضمين کيفيت پروژه مطالعه امکان سنجي تجارت الکترونيکي جمهوري اسلامي ايران (متا)
 • تضمين كيفيت پروژه سامانه هماهنگ امور پرسنلي دستگاههاي اجرايي كشور

اسلاید ۸ :

نظارت

 • مشاور كارفرما و مستقل از تيم پيمانكار
 • بررسي و تاييد حداقل درجه کيفيت براي هر يک از تحويل دادني‌ها جهت تأمين نظر كارفرما
 • ارائه خدمات کنترلي و نظارتي به كارفرماي پروژه
 • تعيين ريسك انجام پروژه به صورت دوره اي و گزارش به كارفرما جهت اقدامات مقتضي
 • تمرکز بر ارزيابي و کنترل فرآيندهاي انجام پروژه و گزارش به كارفرما
 • كنترل روشها واستانداردهاي مورد استفاده در پروژه
 • كنترل رعايت زمانبندي براي تحويل محصولات پروژه و ارائه گزارش به كارفرما
 • بازرسي محصولات پروژه در چرخه حيات توليد سيستم و در زمان تحويل سيستم نهايي

اسلاید ۹ :

تجربيات نظارتي شركت راهبر

 • نظارت پروژه مرحله اول شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
 • نظارت پروژه مرحله دوم شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور
 • نظارت بر پروژه توسعه و تکميل نقطه تجاري ايران
 • نظارت بر پروژه مرکز صدور گواهي ديجيتال

اسلاید ۱۰ :

روش انجام كار

 • انجام فعاليتهاي نظارت و تضمين كيفيت بر اساس متدولوژي مدون دربرگيرنده انواع فعاليتهاي تضمين كيفيت و نظارت با جزييات كامل وابزارهاي موردنياز
 • تهيه طرح و برنامه براي انجام فعاليتهاي نظارت و تضمين كيفيت جهت كنترل زمانبندي و محصولات پروژه
 • مجموعه كامل از الگوي مستندات محصولات و فرآورده هاي پروژه
 • مجموعه كامل از الگوي چك ليستهاي موردنياز براي ارزيابي محصولات و فرآورده هاي پروژه
 • الگوي گزارشات ارزيابي بازرسي و بازبيني محصولات پروژه