لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

سطوح بيمارستاني پيشنهادي در طرح نظام خدمات درماني بستري و تخصصي

۱٫مراكز درمان – بستر:

مركز درماني با امكانات كافي جهت بستري موقت بيماران و اعزام سريع آنها به بيمارستانهاي شهرستان محل احداث اين مراكزدر شهرستانها با جمعيت كم است

  1. بيمارستان شهرستان :

مراكز بيمارستاني با حداقل بخش هاي داخلي ، جراحي ، زنان ، اطفال، اورژانس و تخت هاي ويژه جهت بيماران نيازمند مراقبت هاي ويژه و قلبي  

اسلاید ۲ :

سطوح بيمارستاني پيشنهادي در طرح نظام خدمات درماني بستري و تخصصي

۳٫بيمارستان ناحيه اي :

مراكز بيمارستاني كه به عنوان مركز ارجاع يك بلوك در نظر گرفته شده و داراي بخش هاي تخصصي محاسبه شده براساس شاخص هاي مورد نظر خواهند بود( درمورد شهرستانهايي كه جمعيت كافي جهت احداث ۴ بخش تخصصي اصلي ، نوزادان، اورژانس و دو تخصص ديگر دارند نيز بيمارستان ناحيه مدنظر خواهدبود)

اسلاید ۳ :

سطوح بيمارستاني پيشنهادي در طرح نظام خدمات درماني بستري و تخصصي

۴٫بيمارستان منطقه اي : بيمارستان موجود در مراكز استان كه داراي كليه بخش هاي تخصصي مي باشند.

۵٫بيمارستان قطبي : بيمارستانهاي موجود در مراكز دانشگاهي تعيين شده ، كه داراي خدمات فوق تخصصي مي باشد و قابليت خدمت رساني را به چند استان همجوار دارند

  1. بيمارستان كشوري : مراكز فوق تخصصي در كشور كه قابليت ارائه خدمات درماني منحصربه فرد در سطح كشور را دارند

اسلاید ۴ :

مناسب ترين روش تعيين نيازهاي خدمات بهداشتي ودرماني ، سنجش شيوع و توزيع جغرافيايي انواع بيماريهاست كه متاسفانه به دليل اطلاعات ناكافي آماري به طور كامل جمع بندي و پردازش و تجزيه و تحليل نشده است كه اين امر يكي از نقص هاي عمده موجود در وزارت متبوع مي باشد مشكل ديگر ضعف اطلاع رساني درون سازماني و عدم كاربرد اطلاعات و آمار مربوط توسط معاونت هاي ديگر و يا حتي در واحدهاي مختلف معاونت حاضر مي باشد كه عملاً نتايج تحليلي اين اطلاعات در دسترس نمي باشد و گاهگاه به طور كلي معاونت ها از وجود چنين فرمها و اطلاعاتي بي خبرند

اسلاید ۵ :

مسئله مهم ديگر در طراحي سيستم درماني تخمين نيازهاي آينده براساس اطلاعات و آمار فعلي (بيماردهي ، مدت اقامت بيماران،درصد اشغال تخت، اطلاعات دموگرافيك و…) مي باشد

انتقاد ديگر درباره برنامه ريزي براساس نياز ، شرايط فرهنگي نامطلوب كه ناشي از عدم اطلاع از زمان مراجعه جهت دريافت خدمات پزشكي ، تاثيرات نظرات شخصي افراد معالجه گر در لزوم به بستري شدن فرد و مرخص نمودن او، عدم وجود نظام دسترسي كارآمد كه باعث كم بودن كاذب بيماردهي و مدت بستري در حال حاضر مي باشد

اسلاید ۶ :

شايد بهتر باشد كه باتوجه به ايده ال هايي كه در مورد هر يك از اين شرايط در نظر مي گيريم و با توجه به وضعيت كشورهاي پيشرفته در اين مورد نتيجه گيري كنيم و به طرف نقطه اي حركت كنيم كه در آن به اندكس كشورهاي توسعه يافته (۴ تخت در هزار نفر )برسيم .

براساس اين پيشنهاد با احتساب جمعيت ۷۰ ميليون نفر براي كشور حدود ۲۸۰هزار تخت بستري نياز خواهيم داشت كه به لحاظ واقعيت هاي اجتماعي –اقتصادي موجود كشور رسيدن به چنين نتايجي منطقي نمي باشد

به همين لحاظ ما در نهايت و در شرايط فعلي به برنامه ريزي براساس نياز روي آورده ايم  

اسلاید ۷ :

آنچه مسلم است جهت محاسبه تعداد تخت هاي مورد نياز هر حوزه جغرافيايي و تخصص هاي مربوط به آن روش دقيق تر آن است كه بيماردهي بستري به عبارتي تعداد بيماران بستري شده در هزار نفر و متوسط مدت اقامت به تفكيك گروههاي سني و نوع بيماري جمع آوري و براساس آن نتيجه گيري هاي نهايي جهت پيش بيني تخت هاي بستري صورت گيردكه اين امر مستلزم ثبت داده هاي مربوط به بيماران براساس اطلاعات مربوط به بيماريهاست كه در قالب كد هاي بين المللي مانند ICD آورده مي شود متاسفانه اين شكل از جمع آوري اطلاعات در كشور ما بطور جامعي انجام نمي گيرد . درحال حاضر فرم فعاليت بيمارستاني به تفكيك رشته هاي تخصصي و بخش هاي بستري به دست مي آيد

اسلاید ۸ :

آنچه كه در نظامند نمودن درمان كشور مهم است و پاسخ به آن هر برنامه ريز قادر خواهد كرد كه به ارزيابي خدمات درماني مورد نياز در سال ها و دهه هاي آينده بپردازد شامل موارد زير است :

۱- تعيين نياز به تخت بستري با توجه به امكانات حال حاضر و پيش بيني نياز آينده

۲- تعيين نياز به تخصص در سطح كشور با توجه به امكانات حال حاضر و پيش بيني نياز آينده

۳- تعيين سطح كيفيت ارائه خدمات تخصصي در كشور در شرايط موجود و پيش بيني نياز در آينده

اسلاید ۹ :

آنچه كه در نظامند نمودن درمان كشور مهم است و پاسخ به آن هر برنامه ريز قادر خواهد كرد كه به ارزيابي خدمات درماني مورد نياز در سال ها و دهه هاي آينده بپردازد شامل موارد زير است :

۴-  تعيين تجهيزات تشخيصي، درماني مورد نياز در سطح كشور در شرايط موجود و پيش بيني نياز در آينده

۵- تعيين ميزان نياز به نيروي انساني متخصص و چگونگي توزيع عادلانه آن در شرايط موجود و پيش بيني نياز در آينده

۶- تعيين جايگاه درمان در نظام بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در كشور از طريق نظام ارجاع تعريف شده و اتصال شبكه درمان به شبكه بهداشت و توانبخشي

اسلاید ۱۰ :

براي حصول به نيازهاي فوق معيارهايي وجود دارد كه به طور اجمال به بعضي ها از آن ها اشاره مي شود

معيارهاي تخصيص تخت بيمارستاني و تخصص در نظام خدمات درماني تخصصي و بستري كشور

۱- تقسيمات كشوري

۲- جمعيت ،رشد جمعيت و حركات جمعيتي  

۳- موقعيت جغرافيايي ، راه و ارتباطات

۴- فاصله تا اولين سطح ارائه خدمات بستري

۵- شيوع بيماريها

۶- متوسط ايام بستري