لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام حقوقي ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام حقوقي ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مسئوليت

ضمانت ، موظف بودن به انجام كاري، مواخذه و بازخواست

اسلاید ۲ :

هركس بايد

پاسخگوي آثار و نتايج حاصل از اعمال خويش باشد.

اسلاید ۳ :

انواع مسئوليت

۱- مسئوليت اخلاقي

۲- مسئوليت حقوقي (قانوني)

۳- مسئوليت انضباطي (حرفه اي)

اسلاید ۴ :

مسئوليت اخلاقي

* شخص در برابر خداوند و يا وجدان خويش پاسخگوي خطاي ارتكابي خود باشد.

* فعل يا ترك فعل كه به شكل مخالف با عالم ديني يا قواعد اخلاقي  و وجدان باشد.

* ضمانت اجرايي آن بيشتر جنبه اخروي و دروني دارد.

اسلاید ۵ :

مسئوليت حقوقي

فعل يا ترك فعل بر خلاف قانون موضوعه و بايستي     همراه با ضرر و زيان باشد

(شرط تحقق مسئوليت)

تقسيم بندي مسئوليت قانوني:

      ۱- مسئوليت مدني

      ۲- مسئوليت كيفري

اسلاید ۶ :

مسئوليت مدني

ضرر متوجه شخص خصوصي

 قابل تقويم به پول

 هدف جبران ضرر و زيان

اسلاید ۷ :

 مسئوليت كيفري

 ضرر متوجه جامعه

 غير قابل تقويم به پول

هدف مجازات مجرم

اسلاید ۸ :

مسئوليت انضباطي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط  حرفه اي و شغلي

اسلاید ۹ :

  Medical  malpracticeخطاي پزشكي

 سوء رفتار حرفه اي proffessional misconduct

  قصور پزشكي Medical Negligence

اسلاید ۱۰ :

  Medical  malpracticeخطاي پزشكي

 سوء رفتار حرفه اي proffessional misconduct

  قصور پزشكي Medical Negligence