لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام خدمات بهداشتی اولیه درایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نظام (سيستم) سلامت

نظام سلامت شامل تمام سازمان ها، موسسات، منابع و افرادي است که قصد اوليه آنها، بهبود سلامتی است.

اسلاید ۲ :

مراقبت بهداشتي اوليه
Primary Health Care

  مراقبت بهداشتي اوليه، جزء ضروري مراقبت هاي سلامت هستند كه بايستي به شكل يكسان در دسترس همه افراد و خانواده هاي يك جامعه باشد؛ شكل ارائه آن بايستي براي افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشاركت كامل آنها و با صرف هزينه اي كه از سوي جامعه و كشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت هاي بهداشتي اوليه، هسته اصلي نظام سلامت هر كشور و جزئي اصلي از توسعه اجتماعي و اقتصادي آن كشور است.

اسلاید ۳ :

شکل گيری شبکه مراقبت های بهداشتی
 اوليه در ايران – ۱

 • از سال ۱۳۱۹ تا دهه ۴۰ گروه های سيار واکسيناسيون و مبارزه با بيماريهای واگير (بعد از جنگ جهانی دوم)
 • بهدارها (فارغ التحصيلان دوره های ۴ ساله آموزشی)
 • سپاه بهداشت (از ۱۳۴۳) برای گذراندن خدمت سربازی در وزارت بهداری
 • استفاده از کادر کمکی (بهورز) در طرح رضائيه آذربايجان غربی (طرح تحقيقاتی نحوه توسعه خدمات پزشکی و بهداشتی در ايران) در اوايل دهه ۵۰ توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، دانشکده بهداشت و وزارت بهداری وقت که بيشترين شباهت را با شبکه فعلی کشور دارد
 • تربيت بهورز در کوار فارس توسط بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه شيراز و مرکز تحقيقات توسعه بين المللی (IDRC)
 • ساير طرح ها (مردم يار در الشتر لرستان، بهداشت ياران در عشاير فارس و نيز در شميران)

اسلاید ۴ :

شکل گيری شبكه مراقبت هاي اوليه در ايران – ۲

 • ارزشيابی طرح های استفاده از نيروهای کمکی توسط WHO (1355)
 • اعلاميه آلما آتا: ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۸ (۲۱ شهريور ۱۳۵۷)
 • تدوين سياست ها و استراتژی های نظام ارائه خدمات (۱۳۵۸):

اولويت روستاها و مناطق محروم بر شهرها

اولويت بهداشت و فعاليت های پيشگيری (اوليه) بر درمان (پيشگيری ثانويه)

اولويت درمان سرپايی بر بستری

اولويت درمان عمومی بر تخصصی

اسلاید ۵ :

PHC
(while the Alma-Ata Declaration- 1978, mostly
 focused on
policy and strategic issues)

 • Primary health care (PHC,1978) was blossoming as the leading strategy for attaining Health for All by the Year 2000. The content of and ideology behind PHC closely matched what the people expected: social justice, equity, human rights, universal access to services, giving priority to the most vulnerable and underprivileged, concerted effort, and community involvement.

اسلاید ۶ :

Basic principles of PHC

 • From the very beginning of this phase, the following principles were agreed upon:1) priority of preventive care as a long-term asset2) priority of rural and underprivileged areas, with special attention to high-risk groups;3)priority of general practice over specialized medical care;4) priority of outpatient over inpatient care;5) maximum feasible integration of preventive and curative services; and decentralization, aimed at forming self-sufficient regional and local facilities

اسلاید ۷ :

Priorities of PHC 

 • ۱)Equity
 • ۲)Community participation
 • ۳)Intersectoral coordination
 • ۴)Apropriate technology

اسلاید ۸ :

Elements of PHC

 • ۱)Education(E)
 • ۲)locally disease(L)
 • ۳)Essential drugs(E)
 • ۴)Maternal and child care(M)
 • ۵)EPI(E)
 • ۶)Nutrition(N)
 • ۷)Treatment of common disease(T)
 • ۸)Safe water)S)

اسلاید ۹ :

Geographic pattern

 • The Islamic Republic of Iran is the sixteenth largest country of the world ,with an area of over 1 648 000 square kilometres. Administratively, the country has 28 provinces, 278 districts, 676 cities or towns and over 66 000 villages. Given such a scattered population, the health system had to be customized to ensure the accessibility of basic health services to the whole population.

اسلاید ۱۰ :

Behvarz

 • The soul of the Islamic Republic of Iran’s health system lies in its most peripheral facility — the health house — which is run by community health workers (behvarz). Behvarz have had a pivotal role in the success of the country’s PHC networks so far. One major factor contributing to this success has been the intimate relationship between a behvarz and his/her community. It was exactly with this fact in mind that choosing behvarz strictly from their own target community was considered an unbreachable policy from the outset.