لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظام هاي اقتصادي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظام هاي اقتصادي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.۱منظور از فئوداليسم چيست؟ زمان و دلايل شکل گيري آن چه بود؟

.۲گروه های اجتماعی شکل دهنده فئودالیسم و نوع ارتباط آنها با یکدیگر چگونه بود؟

.۳مالکیت فئوالی با مالکیت خصوصی و سایر اشکال مالکیت چه تفاوت هایی داشت؟

.۴چرا فئوالیسم افول کرد؟ و چگونه سرمایه داری از دل فئودالیسم زاده شد؟

.۵آيا فئوداليسم در ايران تجربه شده است؟ به عبارت دیگر آیا اقتصاد ایران در سده های پیشین مبتنی بر روابط فئودالی بوده است؟

 

اسلاید ۲ :

واژه فئودالیسم از ریشه فیف fief مشتق شده است. فیف به زميني گفته مي شود که در مقابل تعهد مشخصی در اختیار یک فرد قرار می گیرد یا به وی اقطاع می شود.

در حال حاضر سه تعبیر از فئودالیسم رواج دارد:

¡فئودالیسم به عنوان رابطه ای حقوقی: اين رابطه حقوقي روابط لردها، واسال ها و سرف ها را مشخص مي کند.

¡فئودالیسم به عنوان نوعی سازماندهی سیاسی: که در آن قدرت سياسي به لحاظ جغرافيايي بشدت شکسته مي شود. خدمات نظامي خصوصي است و در برابر امتيازات مختلفي مبادله مي شود.

¡فئودالیسم به معنای نوعی شيوه توليد: در اين معنا فئوداليسم نوعی نظام فراگير اجتماعي – اقتصادي است که ساختار طبقاتي جامعه در آن پیوسته بازتوليد مي شود.

اسلاید ۳ :

مبدا ظهور: درباره زمان پیدایش فئودالیسم نظر قطعی نمی توان داد. اما آنچه مسلم است تقریباً در تمامی قرون وسطی زندگی اجتماعی و اقتصادی اروپا مبتنی بر روابط فئودالی بوده است.

¡قرون وسطی: به فاصله بين فروپاشي امپراطوري روم غربي (۴۷۶) تا فروپاشي امپراطوري روم شرقي (۱۴۵۳) گفته مي شود.

دلايل ظهور: با هجوم قبايل بربر از جمله ژرمن ها و نابودي امپراطوري روم و شهرهای مهم آن، زمين هاي به دست آمده ميان فرماندهان و وابستگان آنها تقسيم شد.

¡فرمانروایان پیروز برای کسب حمایت نظامی، زمین هایی را به اشراف واگذار می کردند و در مقابل، اشراف نیز متعهد می شدند به همراه نیروهایشان در جنگ ها حاضر شوند.

 

اسلاید ۴ :

پادشاه:

پادشاه معمولا مهم ترین فئودال بود و زمین های زیادی را به اشراف (واسال ها) اقطاع کرده بود.

مقتدرترین پادشاه قرون وسطی شارلمانی (۸۱۴-۷۴۲ م) بود که امپراطوری مقدس روم را بنا گذاشت.

پس از او همواره پادشاهان همواره در رقابت با بارون ها و واسال های خودشان بودند و در بسیاری اوقات مقهور آنان می شدند.

برای مثال دوک نورماندی قرن ها قدرتمندتر از پادشاه فرانسه و انگلستان بود.

فرانسه و انگلستان به پنجاه تا شصت دوک نشین تقسیم می شدند. هر دوک نشین نیز می توانست به چند کنت نشین تقسیم شود.

 

 

اسلاید ۵ :

اشراف یا واسال ها:

این گروه افرادی بودند که زمین هایی را به اقطاع در اختیار داشتند و سهمی از محصول را به لردی می دادند که به او سوگند وفاداری خورده بودند.

یکی از وظایف اصلی آنان شرکت در جنگ بود. به همین دلیل بسیاری از شوالیه ها می توانستند با اعلام سوگند وفاداری به یک لرد، واسال او بشوند.

واسال های بزرگ که زمین های زیادی در اختیار داشتند معمولا زمین های خود را به چند فرد دیگر اقطاع می دادند و بدین ترتیب برای خود واسال هایی داشتند.

گاه بین شاه تا سرف ها شش یا هفت واسال قرار می گرفت.

اگر واسال تخلفی می کرد باید در دادگاهی که لرد تشکیل می داد و سایر واسال هاي او در آن حق رای داشتند حاضر و محاکمه می شد.

اسلاید ۶ :

روحانیون و ارباب کلیسا:

بخش مهمی از زمین های هر دوک نشین یا کنت نشین متعلق به کلیسا و دیرهای مسیحی بود و جمعیت زیادی روی زمین های کلیسا کار می کردند؛ کلیسا برای خود شوالیه ها و واسال های مخصوص داشت.

پادشاهان و فئودال ها درصدی از محصول خود را به کلیسا می دادند.

قدرت کلیسا به ویژه در عصر جنگ های صلیبی افزایش یافت.

 

اسلاید ۷ :

دهقانان:  بيش از هفتاد درصد جمعيت را تشکيل مي دادند و به دو گروه دهقانان آزاد و سرف ها تقسیم می شدند. تعداد دهقانان آزاد اندک بود.

بردگان: نقش مهمي در عصر فئوداليسم ندارند. ايشان عمدتاً اسيران مسلمان يا اروپاييان غير مسيحي بودند که در جنگ يا از طريق خريد و فروش تصاحب مي شدند و بيشتر در خدمت کليسا و پادشاهان بودند.

تفاوت سرف و برده:

¡ارباب (فئودال) حق خريد و فروش سرف ها را نداشت و نمي توانست آنها را از خانواده هايشان جدا کند.

¡سرف نسبت به زمینی که در آن زندگی می کرد نوعی حق مالکیت (در طول مالکیت ارباب) داشت؛ البته مجاز به خارج شدن از زمین های ارباب نبود.

 

اسلاید ۸ :

وظايف ارباب: ارباب بخشي از زمين هايش را در اختيار سرف قرار مي داد و تا زماني که خطاي مهمي از او سرنزده است حق بازپس گرفتن زمين را نداشت. به علاوه ارباب موظف به تامين امنيت سرف هايش بود.

وظايف سرف: سرف (رعیت) موظف بود علاوه بر پرداخت هزينه زمين­هاي كشاورزي (که ممکن بود به صورت درصدي از محصول يا پول باشد)، چند روز هفته را براي ارباب كار كند و امور مربوط به او و دارايي­هايش را سامان بدهد.

 

 

اسلاید ۹ :

.۱دریافت قسمتی از ارث رعیت توسط ارباب

.۲تعهد به استفاده از وسایل ارباب و پرداخت مبلغی در ازای آن

.۳حمل محصول ارباب به بازار

.۴باج به ارباب به خاطر شوهر دادن دختر

.۵پرداخت وجهی به خاطر استفاده از جنگل و چراگاه

.۶تهیه هیزم و پارچه های پشمی و پنبه ای برای ارباب، ساخت خانه ی ارباب، نجاری و آهنگری

.۷پرداخت هزینه اقامت سلاطین و شاهزادگان و تهیه علوفه برای اسبان آنها و پذیرایی از سفرای خارجی در هنگام عبور از اراضی

اسلاید ۱۰ :

فقدان شهر و محوریت زندگی روستایی:

با حمله قبايل بربر به روم شهرهاي قديمي از بين رفتند. در دوران فئوداليسم بندرت مي شد شهري در اروپا يافت.

فعاليت اقتصادي در قلمروهاي فئودالي انجام مي شد که از قصر فئودال و زمين­ها و روستاهاي اطراف آن تشكيل شده است. بهترين زمين­ها متعلق به اربابان بود اما برخي زمين­هاي ديگر در برابر پرداخت سهمي از محصول به سرف­ها داده مي­شد.

اين مجموعه، واحد اقتصادي نسبتاً‌ خودكفايي را تشكيل مي­داد. از همين رو مبادله بازاری محصولات اندک بود.