لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظريه هاي سازمان و مديريت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدف فصل ۲

به دليل اهميّت فراوان مديريت درزندگي امروز،لازم است نظريه هاي مربوط به مديريت را مطالعه كنيم و از بين آنها كاراترين و مؤثرترين راانتخاب كرده و براي رسيدن به موفقيّت از آن بهره بگيريم.

در اين فصل مجموعه اي ازنظريه هاي مربوطه وهمچنين نقش مديران پيشين در تكامل دانش مديريت و جهت گيريهاي جديد در تفكّر مديريت را بررسي مي كنيم. 

اسلاید ۲ :

رهيافتهاي عمده در سير تكوين نظريه هاي سازمان و مديريت

۱٫ رهيافتهاي سنتي

۲٫ رهيافتهاي منابع انساني

۳٫ رهيافتهاي كمّي (علم مديريت)

۴٫ رهيافتهاي سيستمي و اقتضايي

اسلاید ۳ :

سه شاخه اصلي در مجموعه رهيافتهاي سنتي

۱٫ مديريتِ علمي

۲٫ اصول علم اداره يا نظريه فراگرد مديريت

۳٫ نظريه بوروكراسي

اسلاید ۴ :

اصول مديريت علمي از نظر تيلور

۱٫ علمي كردن فعاليتهاي هر شغل

۲٫ انتخاب دقيق كاركنان داراي تواناييهاي مناسب براي هر شغل

۳٫ آموزش دقيق كاركنان انتخابي

۴٫ حمايت از كاركنان

اسلاید ۵ :

نظريه فراگرد مديريت مبتني بر تلاش براي شناسايي

 و مستندسازي تجربيات مديران موفق است.

اسلاید ۶ :

۱۴ اصل براي بهبود مديريت سازمان از نظر فايول

 1. تقسيم كار ۲٫ اختيار ۳٫ انضباط
 2. وحدت فرماندهي ۵٫ وحدت مديريت
 3. تبعيت اهداف فردي از اهداف عمومي
 4. جبران خدمات كاركنان
 5. تمركز ۹٫ سلسله مراتب ۱۰٫ نظم
 6. عدالت ۱۲٫ ثبات
 7. ابتكار عمل
 8. احساس وحدت و يگانگي

اسلاید ۷ :

از جمله ويزگيهاي خاص بوروكراسي وبر

 1. تقسيم كار روشن
 2. سلسله مراتب اختيارات روشن
 3. قواعد و رويه هاي رسمي
 4. برخورد غير شخصي
 5. مسير ترقي مبتني بر شايستگي

اسلاید ۸ :

رهيافت منابع انساني بر اين باور استوار است كه انسانها

   اجتماعي و خودشكوفايند. فرد در محيط كار در جستجوي       ارضاء روابط اجتماعي است وبه فشار گروهي پاسخ 

   مي دهد.   

اسلاید ۹ :

اساس رهيافت كمّي به مديريت،بر اين فرض استوار است

   كه استفاده از روشهاي رياضي،به بهبود تصميم گيري و حل مسائل مديريتي كمك مي كند. 

اسلاید ۱۰ :

مباني اصلي رهيافتهاي جديد به مديريت بر مبناي دو نظريه سيستمي و اقتضايي شكل مي گيرند.