لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مراجع درس

 • مرجع اصلی:
 1. Sipser, ”Introduction to the Theory of Computation,” ۲nd Ed., Thompson Learning Inc., 2006.
 • مراجع کمکی:
 1. Linz, “An Introduction to Formal Languages and Automata,” ۳rd Ed., Jones and Barlett Publishers, Inc., 2001.

    J.E. Hopcroft, R. Motwani and J.D. Ullman, “Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation,” ۲nd Ed., Addison-Wesley, 2001.

    P.J. Denning, J.B. Dennnis, and J.E. Qualitz, “Machines, Languages, and Computation,” Prentice-Hall, Inc., 1978.

اسلاید ۲ :

سیاست نمره دهی درس

 • تمرینات %۱۰
 • کوییزهای کوتاه مربوط به تمرینات %۱۵
 • کوییز های عمومی درس ۴۵%
 • آزمون پایان نیمسال %۳۰

اسلاید ۳ :

نظریه پیچیدگی

 • دانش رده بندی مسائل بر اساس سختی محاسباتی
 • برای غلبه بر پیچیدگی چه می توان کرد؟

–تغییر مسئله پس از کشف که عامل دشواری آن

–تقریب زدن راه حل مسئله

–ارائه روش هایی که در حالت متوسط عملکرد خوبی دارند؛

–استفاده از روش های تصادفی

 • کاربردها

–به عنوان مثال در رمزنگاری، هدف این است که رمزگشایی با توان محاسباتی مهاجم غیرممکن باشد.

اسلاید ۴ :

عناوین مورد بحث

 • نظریه پیچیدگی
 • نظریه محاسبه پذیری
 • نظریه ماشین ها
 • مبانی ریاضی
 • الفبا
 • رشته ها
 • زبان ها

اسلاید ۵ :

نظریه محاسبه پذیری

 • ماشین ها چه مسائلی را می توانند حل کنند؟
 • رده بندی مسائل در دو گروه قابل محاسبه و غیرقابل محاسبه
 • مدل های نظری برای ماشین ها

–به علت قدرتمندی مدل هایی مانند RAM یا ماشین تورینگ اثبات این که چه مسائلی را می توانند حل کنند دشوار است.

اسلاید ۶ :

نظریه ماشین ها

 • تعریف و ویژگی های مدل های ریاضی محاسبه

–مدل ماشین حالت متناهی

 • در پردازش متن، کامپایلرها و طراحی سخت افزار کاربرد دارد.

–مدل ماشین پشته ای

 • در زبان های برنامه سازی و هوش مصنوعی کاربرد دارد.

اسلاید ۷ :

انواع منطق

 • Propositional logic منطق کامل
 • Predicate logic منطق مُسندی

اسلاید ۸ :

تعريف منطق

Syntax

  مجموعه اي از متغيرها و انواع عملگرها

{p, q, r, …}  متغيرها

و

} , ν, →, ↔^{┐,                        عملگرها

Semantic

معنايي که توسط جدول درستي براي دنباله اي از نمادها به تعداد محدود بار، به

همراه يک Syntax خاص،  تعريف مي شود.

اسلاید ۹ :

تعاريف

 • فرمول : دنباله اي محدود از نمادها به تعداد محدود بار به همراه يک Syntax خاص
 • Logical System: مجموعه اي از اصول و قواعد استنتاج
 • اصول (axioms): گزاره هايي از منطق مورد نظر که هميشه درست است، تعداد آنها مي تواند محدود يا نامحدود باشد.
 • قواعد استنتاج: قواعدي که از طريق آنها مي توان از دو گزارۀ درست به يک گزارۀ درست ديگر رسيد.

اسلاید ۱۰ :

ادامه

 • اثبات : دنباله اي است از گزاره هاي p1,p2,…,pk به گونه اي که p1 بايد يکي از اصول و p2 بايد يکي از اصول باشد يا با استفاده از p1 و يکي از قواعد استنتاج اثبات مي شود و p3 هم … که به اين مراحل يک اثبات براي pk گفته مي شود.
 • قضيه (theorem) : گزاره اي است که در منطق، براي آن اثباتي وجود داشته باشد.
 • منطق غير کامل : فرمول هايي وجود دارد که نمي توان آنها را اثبات کرد.