لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظریه های عدالت و تخصیص منابع توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظریه های عدالت و تخصیص منابع قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 مشکلات، مسائل و فرضیات

انصراف از یارانه و بیمه رایگان

نظام بیمه regressive / سوبسید بیمار به سالم و فقیر به غنی

VIP در بیمارستانهای دولتی

هزینه های هنگفت پژوهشی از بودجه سلامت

Patent و کمک از بودجه دولتی

توزیع متخصصین و نگهداشتن پزشکان در مناطق محروم به اجبار

بیمه مهاجرین

جدا کردن کارپزشکان در سیستم دولتی و خصوصی

توسعه به مثابه گرفتن میوه ها و شاخ و برگها و وانهادن ریشه ها

تخصیص ناعادلانه منابع به علت وجود ناسازواری بین سیاستهای تخصیص منابع در ایران(مثال حوزه سلامت) در پرتو نظریه های عدالت توزیعی

اسلاید ۲ :

جورج لويس بورخس (Jorge Luis Borges) در داستان کوتاهي تحت عنوان «لاتاري در بابل» (The Lottery in Bapylon) جامعه اي را به تصوير مي کشد که همه منافع و مضرات اجتماعي را صرفاً براساس يک لاتاري و قرعه کشي ادواري تقسيم مي کند. به هر فرد از طريق قرعه کشي نقشي اجتماعي همچون برده، صاحب کارخانه، کشيش، يا مأمور اعدام داده مي شود. اين سيستم گزينش تصادفي موفقيت ها، تربيت، لياقت، تجربه، مشارکت، نياز و تلاش افراد را ناديده مي گيرد. غرابت اخلاقي و سياسي اين سيستم از آن رو تکان دهنده است که تعيين موقعيت هاي شغلي به هيچ وجه با معيارهاي اعتقادي ما نمي سازد. سيستم بورخس غير قابل اعتماد و غير منصفانه به نظر مي رسد، چرا که ما انتظار داريم اصول معتبر عدالت تعيين بکند که منافع و مضرات اجتماعي و موقعيت ها بايد چگونه توزيع شوند.

اسلاید ۳ :

اما وقتي مي خواهيم اصول عدالت را تفسير کرده و يا توضيح دهيم به همان اندازه که روش قرعه کشي غير قابل اعتماد به نظر مي رسد، اين هدف نيز دست نيافتني به نظر مي رسند.

 اما ارائه يک تئوري جامع و واحد از عدالت، که تلقي هاي متنوع ما را در بر گيرد، حتي دست نيافتي تر به نظر مي رسد

اسلاید ۴ :

 • عدالت جزائي، اجراي عادلانه مجازات
 • عدالت جبراني، جبران عادلانه مشکلات اجرايي همچون نقض قراردادها يا سوء استفاده ها.
 • عدالت توزيعي (distributive justice) بر توزيعي منصفانه، برابر و متناسب دلالت مي کند که با معيارهاي موجه و سازنده اصول همکاري اجتماعي تعيين شده باشند.

 قلمرو اين عدالت ، سياست هايي را شامل مي شود که مزايا يا هزينه هاي مختلفي همچون دارايي ، منابع، ماليات، امتيازات و فرصت ها را تخصيص مي دهد. عدالت توزيعي به معناي عام شامل توزيع همه حقوق و مسئوليت ها به عنوان مثال حقوق مدني و سياسي در جامعه مي شود.

مشکل عدالت توزيعي در شرايط کمبود منابع يا رقابت براي به دست آوردن خيرها و دوري از زحمت ها پيدا مي شود.

اسلاید ۵ :

qاصل صوري عدالت/ اصل صوري برابري

با برابرها بايد به طور برابر و با نابرابر ها بايد به طور نابرابرانه برخورد شود.

بيان نمي کند در کدام جنبه ها بايد با برابرها برابرانه رفتار شود و هيچ معياري براي تعيين برابري يا نابرابري دو فرد به دست نمي دهد. بلکه صرفاً مي گويد هر جنبه اي که مد نظر باشد با افراد برابر در اين جنبه ها بايد برابرانه رفتار گردد.

اسلاید ۶ :

qاصل مادي عدالت

اصولي که ويژگي هاي برخورد برابرانه را مشخص مي کنند، مادي ناميده مي شوند، چون آنها خصوصيات محتوايي را معلوم مي کنند.

يکي از اين اصول اصل نياز (need) است که ادعا مي کند توزيع منابع اجتماعي مبتني بر نياز عادلانه است. منظور از نياز فردي به چيزي، آن است که بدون آن چيز فرد ضرر خواهد ديد يا حداقل به طور زيان آوري متأثر خواهد گرديد. البته ما ملزم نيستيم که همه کالاها و خدمات را براي ارضاي تمام نيازهاي افراد فراهم آوريم. قاعدتاً وظايف ما محدود به نيازهاي اساسي  است

اسلاید ۷ :

فيلسوفان و متخصصان اصول ذيل را به عنوان اصول مادي معتبر عدالت توزيعي مطرح کرده اند:

 • براي هر فرد يک سهم برابرequal share
 • براي هر فرد بر اساس نياز need
 • براي هر فرد بر اساس تلاشeffort
 • براي هر فرد بر اساس مشارکت contribution
 • براي هر فرد بر اساس لياقت و شايستگي merit
 • براي هر فرد بر اساس اقتضائات بازار آزاد free-market exchange

üتعارض بين اصول

üنياز حياتي به ترفندهای مشخص سازي و سبک – سنگين کردن اصول

üآوردن در چهارچوبهای منسجم تحت عنوان نظریه های عدالت توزیعی

اسلاید ۸ :

نظریه هاي عدالت توزيعي تلاش مي کنند که ويژگي هاي افراد را با سهم موجه آنها از منافع و هزينه ها ارتباط دهند.

vتئوري هاي فايده گرايانه utilitarianism

vتئوري­هاي آزادی خواهانه libertarianism

vتئوري هاي جماعت گرايانه communitarianism

vتئوري هاي مساوات طلبانه egalitarianism

v

v

اسلاید ۹ :

تئوري هاي فايده گرايانه

 • به حداکثر رساندن نفع و خير سرجمع و نهايي
 • عینی یا ذهنی
 • از ملاحظات عدالت محورانه که بر توزيع منافع و هزينه ها به طور مستقل از رفاه عموم مردم تمرکز مي کنند، غفلت مي کنند. به عنوان مثال به نظر مي رسد غير عادلانه است که يک جامعه خير نهايي را با حذف دسترسي مريضترين و ضعيف ترين اقشار جمعيت خود، به حداکثر برساند.
 • اگر حوزه شمول آنها دقيقاً تحديد شوند آنها در تنظيم سياست هاي عمومی نقش قانونگذاري ايفا خواهند کرد.

 

اسلاید ۱۰ :

تئوري­هاي ليبرتارین

 • مبتنی بر سازوکار بازار آزاد و قدرت خرید
 • تایید و حمایت از حق فردی مالکیت و آزادی (حقوق منفی) به جای بازتوزیع ثروت
 • تفسير ليبرال از عدالت نه بر نفع فزاينده عمومي يا رسيدن به نيازهاي بهداشتي شهروندان بلکه بر انجام بدون محدوديت فعاليت هاي منصفانه مبتني مي باشد
 • رابرت نوزیک
 • عدالت در آموزش، عدالت در انتقال، عدالت در جبران.
 • عدالت عبارت است از اجراي پروسه هاي عادلانه (مثل يک بازي منصفانه) و نه توزيع عادلانه نتايج (مثل توزيع برابر منابع)
 • اجتناب ازفراهم کردن تسهيلات خيريه از طريق ماليات اجباري يا گماشتن پزشکان به خدمت