لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نظزیه آلفرد آدلر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نظزیه آلفرد آدلر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ویژگی های اصلی نظریه آدلر :

۱- احساس حقارت

۲- احساس برتری

۳- روش زندگی

۴ – خود آگاهی

۵- علاقه اجتماعی

۶-غایت و هدف زندگی

اسلاید ۲ :

روش روانشناسی با مسئله حقارت شروع و پایان می یابد . احساس خود کم بینی یا حقارت در افراد ناشی از نقص و ضعف جسمانی است . به نظر آدلر ،وجود ناتوانی و ضعف در همه افراد عقده حقارت ایجاد می کند وکوششهای بعدی آنان نیزدر زندگی ، مصروف جبران یا پوشاندن آن می شود  پس حقارت اساس تلاش و موفقیت انسان است . از طرف دیگر ، احساس حقارت پایه و اساس تمام مشکلات ناشی ازناسازگاری روانی آدمی است . عقده حقارت منجر به تمایل فرد برای فرار می شود و این تمایل در عقده برتری بیان می گردد .

اسلاید ۳ :

آدلرعقیده داشت که همه افراد آدمی دارای احساس حقارت هستند و همین احساس حقارت باعث می شود که مردم در جهت از بین بردن آن و یا در جهت بهتر وبرتر شدن ، تلاش زیادی را از خود نشان دهند .این تقلا وتلاش رقابت آمیز شخص در جهت برتر و بهتر شدن از دیگران نیست بلکه تمایل مثبتی است برای غلبه کردن بر نقص ها و کمبودها ی خود تا با کمک گرفتن از این منابع ،به تکامل فردی دست یابد.

اسلاید ۴ :

بسته به منبع و سرچشمه احساس حقارت ،فرد تلاش جبران کننده را برای بهتر و برتر شدن از خود نشان می دهد . این تلاش شکل فردی و انحصاری خواهد داشت و در واقع نشان دهنده روش زندگی فرد است . به عقیده آدلرجبران احساس حقارت عادی است وما غالبا ضعف در یک توانایی را با برتری در توانایی دیگر جبران می کنیم . جبران مفرط مفهومی است که نشان دهنده انکار فرد به جای قبول موقعیت یا تلاش افراطی کردن برای پنهان داشن یک ضعف می باشد. آدلر دو الگوی جبران مفرط را توضیح داده است . آدلر عقده حقارت را برای توصیف شخصی به کار برد که احساسات ناشی از نابسندگی را اغراق آمیز می کند عقده برتری باعث می شود شخص در خودستایی مبالغه کند تا بر احساسات ناشی از حقارت ، نقاب زند .

اسلاید ۵ :

آدلر با فروید در مورد وجود «ضمیر نا هشیار »و «ضمیر ناخودآگاه » مخالف است و  همه اهمیت را به «خودآگاه » می دهد و عقیده دارد انسان از اعمال خودآگاهی دارد و می تواند با خود نگری بفهمد  که چرا رفتار وی آنگونه است که هست .

اسلاید ۶ :

۵- علاقه اجتماعی :

}آدلر معتقد است که آدمی اجتماعی به دنیا می آید و به اجتماعی بودن خود علاقمند است . این علاقه اجتماعی در نوع آدمی فطری و ذاتی است . تلاش برای برتری در فرد سالم به صورت حس اجتماعی و همکاری و همچنین جرات و رقابت بیان می شود

اسلاید ۷ :

۶- غایت و هدف زندگی :

آدلر نیز مانند یونگ نظریه خود را بر مبنای «علت غایی» بنا کرده است . یعنی بر خلاف فروید ،شکل دهی رفتارها را ناشی از هدف های انسان می داند .البته او نیز مانند فروید ازاهمیت گذشته آدمی غافل نیست ،اما معتقد است که گذشته ،محدوده صحنه عمل را نشان می دهد و این اینده است که چگونگی عمل بازیگران را در این صحنه ،معین می کند.

اسلاید ۸ :

۷- خود خلاق :

بر خلاف فروید که رفتار را نتیجه نیروی ناهشیار مبهم می دانست و یا بر خلاف یونگ که می گفت «تجارب اولیه زندگی کنترل کنده و تعیین کننده ی چگونگی رفتا ر ما هستند » آدلر خاطر نشان کرده است که ما قادر هستیم هشیارانه اعمال و اهدافمان را انتخاب کنیم .آدلر چنین توانایی انتخاب را «خود خلاق » نامیده که هشیارانه است و در مرکز شخصیت قرار دارد.

اسلاید ۹ :

ماهيت انسان درنظریه آدلر :

تصوير اميدوار كننده و خوشايندي از ماهيت انسان ارائه ميدهد.

 

ديدي كل نگر ، پديده شناسي ، غايت انگار و اجتماعي به او دارد .

 

انسان موجودي خلاق ، انتخابگر ، مسئول و در حال شدن است .

 

ما توسط نيروهاي ناهشيار بر انگيخته نمي شويم .

 

فرد را در ميان گروه به حالت منفي يا غير فعال بررسي نكرده بلكه تاكيد او روي فعاليت ، ابتكار و خود آگاهي است.

تاثيرات دوران كودكي اهميت دارند ، اما  ما قربانيان كودكي نيستيم

هر شخص را به صورتي كه براي كمال مي كوشد ، مي ديد .

اسلاید ۱۰ :

نظريه شخصيت آدلر :

روانشناسي آدلري هم روانشناسي فردي و هم روانشناسي اجتماعي است .

شخصيت افراد محصول روابط آنان در خانواده در سالهاي نخست زندگي اشان است .

براي سهم و نقش فرد در اجتماع و جامعه اهميت زيادي قائل بود

تاكيد بر آموزش و تربيت افراد و خانواده ها در رابطه با مشكلات ميان فردي  .

به نظر آدلر نقص يا ناهنجاري به خودي خود بر رشد شخصيت تاثير ندارد ، بلكه به ادراك فرد بستگي دارد .

نظريه آدلر درباره شخصيت يك نظريه كاملا اقتصادي و صرفه جويانه است